Pondělí, 23. května, 2022

Konec sundavání opasků? Opozice chce omezit kontroly advokátů u soudů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Sněmovní opozice využila projednávání vládní novely zákona o soudech a soudcích k předložení vlastních pozměňovacích návrhů. Chce zrušit účast laických přísedících v civilních sporech a omezit oprávnění předsedů soudů kontrolovat advokáty při vstupu do soudních budov výhradně na jednotlivé nezbytné případy.

Zrušení laického prvku v civilním řízení (vyskytuje se pouze v pracovněprávních sporech – pozn. red.) obhajuje autor pozměňovacího návrhu, poslanec Dominik Feri (TOP09), tím, že právní laikové u soudů rozhodují v zanedbatelné agendě. „Rozhodování pracovněprávních sporů profesionálním soudcem bez přítomnosti laických přísedících nepovede ke zhoršení kvality soudního rozhodování. Pracovněprávní spory tvoří jen malou část agendy civilního soudnictví. Podle Ministerstva spravedlnosti jen pět procent případů projednávaných u okresních soudů,“ řekl České justici poslanec Feri.

Přísedící k okresním soudům (v hl. m. Praze k obvodním soudům a v Brně k tamějšímu městskému soudu – pozn. red.) ve svých obvodech volí obecní zastupitelstva. O tuto práci ale nebývá velký zájem. Přísedícím totiž za jeden den účasti u soudu náleží paušální odměna sto padesát korun. Jelikož soudy jednají v běžných pracovních hodinách, je o práci přísedících zájem spíše mezi důchodci. Přísedící se u soudů účastní i rozhodování trestních případů, což chce Feri nadále zachovat. Myšlenku prosazovala TOP 09 již dříve, návrh ale neprošel.

Poslanec Dominik Feri s Miroslavem Kalouskem a Helenou Langšádlovou Foto: Facebook

Kontrolu advokátů, kteří k soudu přicházejí své klienty obhajovat v trestních věcech anebo zastupovat v civilních sporech, chce Feri společně s Markem Bendou (ODS) omezit jen na jednotlivé odůvodněné případy. Předložili spolu proto další pozměňovací návrh, který by už předsedům soudů neumožňoval nařizovat Justiční stráži plošné kontroly. Kontroly by mohly být nově prováděny jen v jednotlivých odůvodněných případech. „Dotazoval jsem se na to u České advokátní komory. Advokáti dnes mohou do soudní síně projít přes Justiční stráž bez osobní kontroly, jen po předložení advokátního průkazu, přibližně u sedmdesáti procent soudů,“ řekl České justici Feri. Kontroly advokátů při vstupu do soudních budov dlouhodobě kritizuje Česká advokátní komora. Státní zástupci se totiž takovým kontrolám nepodrobují. Prohlídky advokátů nabíraly v minulosti i nedůstojnou formu. Například když po nich justiční stráž vyžadovala, aby si před průchodem rentgenem sundali opasek.

Oba pozměňovací návrhy jsou k dispozici na webu Sněmovny. Poslanci by se měli vládní novelou zákona o soudech a soudcích začít v prvním čtení zabývat na své listopadové schůzi. Očekává se, že předlohu přikáží k zaujetí stanoviska ústavně-právnímu výboru.

Návrh upravuje i průběh výběrového řízení na soudní funkcionáře, jakož i na běžné soudce. Dosud je výběrové řízení na nové soudce v jejich obvodu v gesci předsedů krajských soudů, což způsobuje, že se podmínky výběrových řízení liší. Předloha soudcům obecných soudů nově zakazuje členství v politických stranách i hnutích. Dosud tomu tak nebylo. Podle novely budou také soudci povinni předkládat předsedům svých soudů každoročně oznámení o svých jiných výdělečných činnostech.

Žádný předseda soudu nemůže být podle návrhu jmenován do téže funkce u toho samého soudu opakovaně. Na předsedy krajských a vrchních soudů se pak dále vztahuje ještě přísnější pravidlo tzv. „karantény“, kdy je lze jmenovat do téže funkce u jiného soudu až po uplynutí pětileté lhůty. Předsedové okresních soudů pak mohou být jmenováni k jinému soudu okamžitě.

Přestože to bylo původně zvažováno, vládní novela institut přísedících nakonec neruší (v civilních věcech ho proto chce zrušit poslanecký pozměňovací návrh, viz výše – pozn. red.), ale jen zužuje rozsah případů, o nichž před soudem prvního stupně vede trestní řízení senát složený z profesionálního soudce a přísedících.
„Navržená úprava vychází jednak z potřeby vyhovět volání aplikační praxe po podstatném omezení účasti laického prvku na co nejmenší množství případů, jednak z potřeby vyhovět určitému tlaku mezinárodního společenství a veřejnosti na zachování účasti laického prvku na rozhodování. Jde tak o určitý kompromis. Sice nebude zcela zrušena účast laického prvku na soudním rozhodování, ale bude výrazně omezena, a to jak v řízení před okresními soudy, tak před krajskými soudy jako soudy prvního stupně,“ píše se v této souvislosti v důvodové zprávě k vládní novele zákona o soudech a soudcích.

Tomáš Nahodil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY