Středa, 21. dubna, 2021

Muž byl několik měsíců nezákonně v ochranném léčení, soudkyně má snížený plat

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se soudcem Karlem Šimkou minulý týden schválil dohodu o kárném provinění a opatření, na jejímž základě byl soudkyni Okresního soudu Plzeň-jih (OS) Drahomíře Regnerové snížen plat o 15% na dobu jednoho roku. Soudkyně rozhodla nezákonně o umístění osoby v ochranném léčení, přičemž příkaz k propuštění dal po více jak šesti měsících až Krajský soud v Plzni.

Jakkoliv se jedná o závažné pochybení soudkyně má případ polehčující okolnosti: muž byl v psychiatrické léčebně umístěn již před rozhodnutím soudkyně Regnerové a dobrovolně tam setrval i poté, co o jeho propuštění rozhodl krajský soud
I to přispělo pravděpodobně k tomu, že předsedkyně OS Simona Koboušková předložila kárnému senátu dohodu, která pro soudkyni znamená nikoliv drastický, jakkoliv citelný finanční postih. A také k tomu, že na tuto dohodu po pečlivém zvažování kárný senát přistoupil.

K „lidsky pochopitelným omylům“ (jak její pochybení opakovaně zhodnotil kárný senát v předchozích řízeních) při rozhodování o omezování osobní svobody lidí má, jak se zdá, soudkyně Regnerová nemalé tíhnutí.
Dvakrát byla totiž kárným senátem v posledních dvou letech postižena za chybná vazební rozhodnutí snížením platu. Za obdobné pochybení jí byla uložena výtka také v roce 2005 a krátce na to, v červnu téhož roku, jí za nezákonné rozhodnutí o vzetí do vazby potrestal důtkou Vrchní soud v Praze. 

Oproti předchozím kárným řízením však byla v tomto patrná změna, kdy kárná žalobkyně i žalovaná vystupovaly v dohodě a víceméně vstřícně vyznělo i stanovisko soudcovské rady. Předešlá kárná řízení naopak probíhala před kárným senátem v nepřítomnosti soudkyně a v jejích stanoviscích pro senát zazněla kritika stran předsedkyně soudu, s níž měla mít dlouhodobé konflikty. Zdá se, a to i z průběhu jednání před kárným senátem, že v tomto došlo k výrazné změně.

I „lidsky pochopitelné omyly“ však mají svoji mez, a proto předseda kárného senátu Šimka na závěr rozhodnutí soudkyni Regnerovou varoval, že pokud by k takovému dalšímu „omylu“ došlo, „stěží by bylo možné uvažovat o finančním postihu a může se přikročit k maximálnímu opatření“. Tedy k rozhodnutí o zániku funkce soudce. O možném ukončení kariéry, jak před kárným senátem uvedla její právní zástupkyně, uvažovala i sama soudkyně Regnerová, která v justici působí od roku 1991, kdy se stala justiční čekatelkou.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY