Poslanci chtějí měnit dosud neschválený zákon o tlumočnících

Návrh nového zákona zamítl v souvislosti s vetem souvisejícího předpisu pro soudní znalce Senát Ilustrační foto

Soudní tlumočníci a překladatelé zřejmě nebudou muset uzavírat pojištění odpovědnosti. Práci budou moci odmítnout i z důvodu nedostatku odbornosti a nebudou ani povinni překlady nejméně tři roky uchovávat. Skupina poslanců ze všech sněmovních stran tak navrhla změnit dosud neschválený návrh nového zákona, který činnost soudních tlumočníků a překladatelů upravuje.

Návrh nového zákona zamítl v souvislosti s vetem souvisejícího předpisu pro soudní znalce Senát. Zatímco v případě znaleckého zákona Sněmovna už senátní veto přehlasovala, o tlumočnické a překladatelské předloze by měla hlasovat v úterý.

Novelu předkladatelé zdůvodňují argumentem, že má řešit nedostatky nového zákona. Zákon i jeho novela by přitom měly být účinné shodně od roku 2021.

Autoři novely uvádějí, že povinné pojištění by bylo příliš nákladné pro soudní tlumočníky a překladatele, kteří tuto práci vykonávají jen občas. Tlumočnictví a překladatelství podle nich navíc nepřináší hrozbu vysoké škody v případě pochybení. Zrušení povinné archivace překladů předkladatelé zdůvodňují nepřiměřenými náklady a obtížemi se zabezpečením dokumentů. Rozšíření zákonných možností pro odmítnutí práce o nedostatek odbornosti by měla zvýšit kvalitu tlumočení a překladů.

Novela, kterou před projednáním v zákonodárných sborech posoudí vláda, přináší i další změny. Snížila by například sankce prohřešky a zrušila by navrhovanou evidenci odměn i ze soukromé komerční práce.

Návrh zákona, o němž by měla Sněmovna hlasovat v úterý, stanoví jasné a přísnější podmínky pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění a umožní vyšší odměny za odvedenou práci. Agendu tlumočníků a předkladatelů převede z krajských soudů pod ministerstvo spravedlnosti.

Překlady si objednávají úřady i soukromé osoby. Velmi často se překládají plné moci, rodné, úmrtní a oddací listy, vysvědčení, kupní smlouvy a výpisy z obchodního rejstříku. Tlumočníky často využívá třeba odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, soudy, policie, notáři a advokáti.

(čtk)