Soudce NSS Petr Průcha má posílit Legislativní radu vlády

Soudcem Nejvyššího správního soudu je od července roku 2003 a zastává zde funkci předsedy senátu Foto: NSS

Soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Petr Průcha by měl posílit Legislativní radu vlády (LRV). Vládě to navrhuje ministryně spravedlnosti a předsedkyně LRV Marie Benešová. Profesor Průcha končí z důvodu dosažení věku 70ti let na konci letošního roku ve funkci soudce.

Jako primární důvod povolání profesora Průchy do LRV se v materiálu pro vládu, který má Česká justice k dispozici, uvádí nedostatek odborníků na správní právo. V roce 2015 z LRV odešel Filip Dienstbier a v roce 2018 Ivo Pospíšil, oba zamířili jako soudci na NSS. „Dlouhodobě se ukazuje, že Legislativní rada vlády s ohledem na návrhy právních předpisů, které jí jsou předkládány k projednání, trpí zjevným deficitem odborníků na oblast správního práva,“ uvádí se v materiálu s tím, že odchod obou odborníků je pro LRV „citelnou ztrátou“.

Profesor Petr Průcha patří mezi přední odborníky na oblast správního práva a vedle soudcovské funkce publikuje a přednáší. Členem LRV byl v letech 1999 – 2003. V roce 2003 jako soudce na tuto funkci rezignoval v návaznosti na nález Ústavního soudu (ÚS), v němž se ÚS vyslovil k působení soudců v poradních orgánech vlády (Pl. ÚS 7/02 ze dne 18. června 2002 publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 349/2002 Sb.).

Benešová navrhuje naopak z LRV odvolat Petra Šustka, který byl do rady jmenován v roce 2014 jako odborník na zdravotnické právo. „Množství materiálů předkládaných Legislativní radě vlády z oblasti zdravotnického práva ukazuje, že zastoupení odborníků s takto úzkou specializací v Legislativní radě vlády není nezbytné, a jako potřebnější se naopak ukazuje zastoupení odborníků s širším přesahem, a to i vzhledem k nutnosti zachovat omezení počtu členů Legislativní rady vlády dané jak kapacitními a administrativními důvody, tak i potřebou udržet diskusi Legislativní rady vlády v racionálním rozsahu,“ zdůvodňuje návrh na odvolání Šustka Benešová.

Petr Dimun