Neděle, 16. května, 2021

Soudcovská unie podpořila soudkyni Vltavskou v žalobě proti ministerstvu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudcovská unie (SU) vyslovila podporu postupu soudkyně Kateřiny Vltavské, která podala správní žalobu na ministerstvo spravedlnosti. Soudkyně Vltavská se tak brání výtce, kterou jí uložila ministryně spravedlnosti Marie Benešová za její postup coby soudkyně v případu zastupitelů Postoloprt.

„Soudcovská unie podporuje obranu soudkyně, které byla udělena výtka ministryní spravedlnosti za pochybení při vydání trestního příkazu. Jestliže dotčená soudkyně hodnotí výtku jako zásah moci výkonné do nezávislého rozhodování soudce, považuje Soudcovská unie soudní přezkum takového postupu na základě správní žaloby za správný a spolehlivý nástroj z pohledu stanovení mezí působení exekutivy vůči soudní moci,“ zní celé prohlášení SU.

Z prohlášení je zřejmé, že podporu vyslovuje SU v podstatě z judikatorních důvodů a vztahuje se pouze na procesní postup, kdy se soudkyně domáhá zrušení výtky prostřednictvím správní žaloby. 

Vltavská, která zároveň vykonává funkci předsedkyně OS v Chomutově, rozhodovala v případu postoloprtských zastupitelů dvakrát: nejprve rozhodla trestním příkazem, kdy uložila peněžité tresty, aby pak v hlavním líčení na návrh státní zástupkyně všechny obžalované zprostila.

Právě její prvotní rozhodnutí trestním příkazem je důvodem, proč jí byla uložena výtka. Podle názoru ministryně Benešové byla totiž zpravena o tom, že klíčový znalecký posudek předložený žalobkyní je zatížen zásadní vadou. Benešová již v kárné žalobě, kterou podala v říjnu na dozorovou státní zástupkyni Radku Pavlišovou, uvedla, že přijme vůči soudkyni kroky „v rámci svých pravomocí“.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY