Advokáti dostanou díky ÚS víc peněz za opatrovnictví: Za práci má každý právo na spravedlivou odměnu

Koronavirus má vliv na advokacii Foto: archiv

Advokáti dostanou více peněz za opatrovnictví lidí, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit soudního řízení. Ústavní soud (ÚS) škrtl část advokátního tarifu, nález vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Podle soudu neexistuje rozumný důvod, aby advokáti jako opatrovníci účastníků řízení dostávali nižší odměny než v situaci, kdy vystupují jako soudem ustanovení zástupci podle občanského soudního řádu, například u nemajetných lidí.

„Je tady skutečně dramatický rozdíl z hlediska odměny. Samotný obsah té práce, té advokátní činnosti v postavení ustanoveného zástupce a opatrovníka není odlišný,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Nyní na opatrovnictví dlouhodobě nemocných dopadnou obecná pravidla obsažená v advokátním tarifu. Konkrétní výše odměny záleží na typu procesního úkonu i předmětu sporu, tedy například hodnotě částky, o kterou se spor vede.

Nález je k dispozici zde.

Už loni v říjnu ÚS rozhodl o změně odměňování za opatrovnictví lidí s neznámým místem pobytu. Dnešní nález se týká stejného ustanovení zákona, ale jiné jeho části, která dopadá na opatrovnictví dlouhodobě nemocných.

„Jakkoliv ÚS nepochybuje o tom, že kvalita odvedené právní služby advokáta se neodvíjí primárně od výše poskytnuté odměny, je třeba současně respektovat zásadu, podle níž za odvedenou práci má každý právo na spravedlivou odměnu,“ uvedl Šimíček. Doplnil, že za srovnatelnou práci má být také srovnatelná odměna.

Advokátní tarif říká, že pokud není stanoveno jinak, odvozuje se takzvaná tarifní hodnota od předmětu sporu, třeba od výše vymáhaného dluhu nebo hodnoty věci. Při výkonu funkce opatrovníka podle sporného ustanovení je však základní tarifní hodnotou 1000 korun. Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby pak podle tabulky v tarifu činí 500 korun. Na základě jiného paragrafu se snižuje ještě o 20 procent na 400 korun.

Návrh na provedení dílčího škrtu v tarifu podal jeden ze tříčlenných senátů ÚS na základě podnětu advokáta, který jako opatrovník hájil vážně nemocného člověka. Okresní soud v Hodoníně mu přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů 3805 korun. Kdyby mužovy zájmy hájil jako soudem ustanovený zástupce, dostal by několikanásobně víc peněz.

(čtk)