Neděle, 24. října, 2021

Justiční pohledávky budou vymáhat celníci: Benešová ustoupila financím

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudy, státní zastupitelství a Vězeňská služba by již do budoucna neměly mít povinnost vymáhat nezaplacené pohledávky. Ministerstvo spravedlnosti se dohodlo s ministerstvy financí a průmyslu a obchodu, které návrh, aby justiční pohledávky vymáhala Celní správa, v březnu minulého roku odmítly. Pro soudy to bude znamenat, že přijdou o část svých zaměstnanců.

Téměř šest miliard korun dluží lidé soudům na justičních pohledávkách. Jde například o soudní poplatky, pořádkové pokuty nebo nevymožené peněžité tresty. Soudy agenda vymáhání dlouhodobě zatěžuje. Navíc není v justici ani jednotný postup, kdy například část soudů využívá služeb exekutorů.

Cílem návrhu je zefektivnit výběr justičních pohledávek, a to i s ohledem na větší tlak na soudy, aby ukládaly peněžité tresty. „Ve vztahu k peněžitým trestům se pak od této změny očekává, že přispěje k tomu, že tato sankce bude ukládána častěji Za výraznou okolnost, která má vliv na ochotu soudů ukládat peněžité tresty, je totiž považována povinnost soudu tento trest vymáhat. Institut vymáhání peněžitého trestu, který byl do trestního řádu opětovně zaveden v souvislosti s přijetím trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), je často hodnocen jako do značné míry náročný z důvodu vysoké administrativní zátěže pro soudy, prodlužující vykonávací řízení a vedoucí k tomu, že k přeměnám na jiné druhy trestu dochází se značným časovým odstupem. Přenesení gesce k vymáhání peněžitých trestů na Celní správu cílí na limitaci uvedených negativ tohoto institutu,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu.

Návrh předložilo ministerstvo spravedlnosti již na jaře minulého roku, avšak narazilo na odpor zejména ministerstva financí. To především odmítalo poskytnout navíc prostředky na 137 nových zaměstnanců Celní správy a trvalo na tom, aby o tato místa justice přišla. Tento požadavek nakonec v prosinci ministerstvo spravedlnosti z velké části akceptovalo. Během dvou let tak přijdou soudy podle důvodové zprávy k návrhu o celkem 120 zaměstnanců. V té se také ministerstvo zavazuje, že veškeré vzniklé náklady s přechodem této povinnosti na Celní správu bude hradit ze svého rozpočtu. Na Celní správu také přejdou pouze pohledávky vzniklé po účinnosti novel příslušných zákonů. Ochotna byla přijmout Celní správa vymáhání…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit