Úterý, 15. června, 2021

Pirát Michálek k odebrání matrace Davidu Rathovi: Vězení není hotel

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Má mít odsouzený ve vězení právo na zdravotní matraci, pokud mu ji doporučí lékař? Tato otázka poslední dny rezonuje u politiků i právníků. Ředitel věznice podle šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala rozhodl v dobré víře z preventivních, zdravotních a humánních důvodů do doby komplexního posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem vazební věznice, aby díky případné prodlevě nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu odsouzeného. Česká justice se v anketě právníků ptala, jak takový postup hodnotí.

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů

Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek také předsedá podvýboru pro elektronizaci justice Foto: Piráti

Věznice není hotel. Lidé už jsou alergičtí na výsady Ratha, Dalíka, Janouška a dalších vlivných, které se podařilo odsoudit. Paní Bradáčová to skvěle vyhmátla a mám radost, že máme takhle důsledné státní zástupce. Předpokládám, že z toho vedení věznice v Teplicích vyvodí osobní odpovědnost.

Helena Válková (ANO), vládní zmocněnkyně pro lidská práva
Pokud měla Vězeňská služba posudek lékaře, který indikoval potřebu oné matrace, je povinna zajistit důstojné podmínky pro výkon trestu, mezi něž patří i to, aby se osoba ve výkonu trestu vyspala. Pokud by se ne mne jako vládní zmocněnkyni pro lidská práva obrátil doktor Rath či jeho advokát, budu moci ve věci konat. V dané věci také může činit kroky Úřad veřejného ochránce práv.

Jan Chvojka, předseda poslaneckého klubu ČSSD
Podmínky výkonu trestu by měly být pro všechny stejné, nikdo by neměl mít nějaké neoprávněné výhody. O tom nelze diskutovat, v našem státě platí rovnost před zákonem. V této souvislosti bych byl také rád, pokud by to platilo pro cílení kontrol. Mám pocit, že v poslední době se z médií dozvídáme zejména výsledky kontrol zaměřených na mediálně známé případy.

Tomáš Sokol, člen prezídia Unie obhájců a místopředseda České advokátní komory

Advokát Tomáš Sokol Foto: archiv

Nemám rád unáhlené soudy, tedy bychom měli vyčkat stanoviska VSZ, audiatur et altera pars. Ale přiznám se, že mi to zatím připadá jako malichernost, tahat se s vězněm o matraci. Myslím, že spaním na byť i nadstandardní matraci vězeň neporušuje pravidla výkonu trestu, zejména pokud mu matraci povolil ředitel věznice. Samozřejmě, pokud v matraci nebylo ukryto něco, co tam být nemá. Rozhodně nesdílím představu, že by spánek na nadstandardní matraci narušoval proces resocializace odsouzeného.

Obhájce Lukáš Trojan

Lukáš Trojan, člen prezídia Unie obhájců
Jsem rád, že se otevřela diskuze o podmínkách, za kterých je v ČR vykonáván trest. Pokud jsou indikovány zdravotní důvody, není ani zákonné, ani etické sankcionovat kohokoliv za možnost použití zdravotní matrace. Žijeme na území státu, který je členem EU. Jsme v roce 2020 a nucení vězňů, pokud mají zdravotní indikaci, ke spaní na nevhodných matracích, je za hranou ústavnosti. Budu velmi rád, pokud se například podvýbor pro vězeňství Poslanecké sněmovny tématu chopí a uskuteční například seminář či konferenci k tématu výkonu trestu. Otevřít tuto debatu je zcela na místě. zejména za situace, kdy je ČR jednou ze zemí s nejvyšším počtem uvězněných na počet obyvatel v rámci evropského prostoru.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY