Soudkyně, která měnila rozsudky, chce zpět talár

Soudkyně Sedláková v roce 2007. Jednání se nezúčastnila a podala námitky podjatosti proti senátu i soudcům. Reprofoto Tv Nova

Téměř před dvěma roky zbavil kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) soudkyni Danu Sedlákovou z Okresního soudu Blansko taláru. Uznal ji vinnou ze změn rozsudků v šesti civilních záležitostech, kdy zcela změnila nebo otočila vyhlášení rozsudku oproti následnému písemnému vyhotovení. Sedláková požádala o obnovu řízení, funkci soudkyně chce zpět.

Obnova řízení je možná do tří let od rozhodnutí kárného senátu. Sedláková si na rozhodnutí NSS v minulosti stěžovala i u Ústavního soudu, ale neuspěla. „Stěžovatelka v průběhu řízení před Nejvyšším správním soudem navrhla vypracování znaleckého posudku, který by se zabýval mj. i přidělováním věcí do senátu stěžovatelky a posouzením jejich složitosti, a to ke všem agendám, které stěžovatelka vyřizovala, včetně složité agendy s cizím prvkem. Kárný senát však navržený důkaz neprovedl,“ stálo v rozhodnutí ÚS z podzimu 2018. Soud ale porušení základních práv neshledal.

Předseda kárného senátu Karel Šimka při projednávání věci v dubnu 2018 uvedl, že se Sedláková dopustila závažných a nepřijatelných chyb, a to opakovaně. Navíc jí podle kárného senátu chyběla sebereflexe. „Provedla to, co soudce nesmí nikdy provést. Rozhodnutí ve věcech, která vydala, změnila tak, že je modifikovala a v některých případech popřela. Popřela jednu z klíčových zásad rozhodovacích činností soudů,“ uvedl. Jeho senát věc na stůl opět dostane v polovině ledna.

Dana Sedláková byla dlouholetou soudkyní blanenského okresního soudu. Jeho předsedkyně na ni podala kárnou žalobu pro průtahy ve spisech už v minulosti. V roce 2007 Sedlákové tehdy kárný senát Vrchního soudu v Olomouci snížil za průtahy v řízení v téměř pěti desítkách případů plat na tři měsíce o deset procent.

O obnovu kárného řízení naposledy žádal v roce 2018 někdejší soudce Obvodního soudu pro Prahu 6 Roman Čonka. Argumentoval v ní především tím, že původní pravomocný verdikt byl vyhlášen při jednání v jeho nepřítomnosti, přestože se soudu omluvil ze zdravotních důvodů a žádal odročení. Kárný senát ovšem jeho žádost jednoznačně zamítl.

Eva Paseková