Úterý, 15. června, 2021

Advokátům se zvýší odměny za opatrovnictví právnických osob

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Advokátům se zvýší odměny za opatrovnictví právnických osob. Ústavní soud dnes zrušil část advokátního tarifu. Z podobných důvodů už nedávno provedl dva škrty, díky kterým dostanou právníci více peněz za opatrovnictví lidí, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit soudního řízení, a za opatrovnictví lidí s neznámým místem pobytu. Dnešní nález je dostupný na webu soudu.

Ústavní soud se problematikou odměn advokátů naposledy zabýval na základě stížnosti advokáta, který byl podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ustanoven opatrovníkem. Žádal stejnou výši odměny jako za běžnou trestní obhajobu, vyčíslil ji na více než 30.000 korun.

Text nálezu je zde.

Okresní soud v Ústí nad Labem mu však přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů pouze 16.819 korun. Při výpočtu vyšel z jiného, méně výhodného ustanovení tarifu. Muž se obrátil na Ústavní soud. Ve stížnosti zejména namítal, že okresním soudem vyčíslená odměna je nedostatečná, protože jako opatrovník právnické osoby vykonával fakticky její obhajobu.

Podle ústavního soudu tarif skutečně porušuje zásadu rovnosti. Nižší odměna pro opatrovníka právnické osoby, která nemá zástupce způsobilého k provádění úkonů v trestním řízení, degraduje advokátovu práci oproti jiným typům zastupování, a to bez rozumného opodstatnění.

„Jakkoliv proto Ústavní soud nepochybuje o tom, že kvalita odvedené právní služby advokáta se neodvíjí primárně od výše poskytnuté odměny, je třeba současně respektovat zásadu, podle níž za odvedenou práci má každý právo na spravedlivou odměnu, přičemž tato odměna má být v těchto případech za srovnatelnou práci ve srovnatelné výši,“ uvedla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY