AK Císař, Češka, Smutný: Hodinová sazba jako jediné kritérium je škodlivá a ohrožuje veřejný sektor

Společník advokátní kanceláře Jaromír Císař Foto: AKCCS

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný (AKCCS) v nejvýznamnějších soudních sporech, které byly v roce 2019 rozhodnuty, svým klientům vydělala nebo ochránila v souhrnu více než 16 miliard korun. Představitelé kanceláře zároveň varovali před trendem, kdy je jediným kritériem veřejné zakázky na právní služby kritérium ceny. „Budoucnost nestojí na sazbách, ale na reputaci firem,“ myslí si advokát a společník kanceláře Jaromír Císař při příležitosti představení historicky první výroční zprávy o výkonu advokacie AKCCS.

K tomuto kroku se AKCCS rozhodla jako první z advokátních kanceláří na českém trhu. Důvodem je snaha o transparentnost. Advokátní kancelář  pracovala v roce 2019 pro 95 klientů a na starosti měla 532 případů. Nezřídka je podle svých představitelů podezřívána, že nějakým způsobem parazituje na státu a přichází k „levným penězům“.

Loni poskytovala více než dvě třetiny právních služeb korporacím. Většinu z nich tvořily významné  obchodní společnosti. „Se subjekty z veřejného sektoru spolupracujeme již od svého vzniku. Zejména v dlouhotrvajících sporech se ukázalo, že má smysl hájit veřejné zájmy a prostředky, které patří nám všem. A jako příjemci veřejných prostředků si rovněž myslíme, že občané mají právo vědět, kdo jim poskytuje právní služby a jaké činnosti vykonává,“ říká společník AKCCS Jaromír Císař s tím, že kancelář má zájem u veřejných zakázek změnit částečně postoj daný povinností advokátní mlčenlivosti. V tomto ohledu by se její představitelé nebáli ani změny zákona o advokacii. „Něco tajné je, ale není tajné, za co kdo dostal honorář z veřejných zdrojů,“ říká další ze společníků Pavel Smutný s tím, že pokud firma ve veřejné zakázce nabízí služby s hodinovou sazbou pod 1500 korun, je to podezřelé.

U zakázky Ministerstva obrany loni dokonce uspěla firma, která nabízela sazbu 800 korun za hodinu. „V takových případech je to ještě podezřelejší,“ upozorňuje Smutný. V soukromém sektoru není výjimkou, že si mezinárodní kanceláře účtují hodinovou sazbu přes 7000 korun. Hodinová sazba je ale podle advokáta Jana Sůry dnes obecně přežitá a spíše se používá projektové nacenění. „Úředníci v ČR mají strach a jako transparentní proces považují soutěžení na nejnižší cenu. Evropské směrnice jdou přitom opačným směrem a vyzdvihují kvalitu služeb,“ vysvětluje.

Společník Pavel Smutný Foto: AKCCS

Výroční zpráva o výkonu advokacie v roce 2019 AK Císař Češka Smutný ke stažení zde.

Představitelé AKCCS se shodují, že dnešní doba je čím dál více „komunikační“ a je třeba na to reagovat i v oblasti advokacie. Co dříve bylo z pohledu advokáta nemožné zveřejnit, dnes nařizuje zákon o registru smluv. Někteří klienti navíc pověřují advokáty, aby naopak na veřejnosti a kauzách aktivně komunikovali. „Dnes se snažíme o multioborovou spolupráci, kdy ladíme i strategii vystupování v médiích a jak kauzu komunikovat,“ dodává partner kanceláře a advokát Jan Sůra. Klienti dnes podle něj také mnohem častěji do kanceláře přichází ne v momentě, když mají problém, ale už ve chvíli, kdy mu chtějí předcházet.

Výroční zpráva AKCCS mapuje přehled zakázek, ale i oblasti, ve kterých klienty hájí „Advokátní kanceláře jsou obecně vůči veřejnosti informačně velmi zdrženlivé. My jsme se k tomu kroku rozhodli proto, že jsme se stali významnou institucí s širokým dosahem činnosti nejen do oblasti práva. Uvědomujeme si, že s takovou pozicí se samozřejmě pojí také velká odpovědnost. Chceme proto ukázat, jaká je naše advokátní kancelář v celé šíři svých aktivit,“ uvedl Jaromír Císař.


Nejzajímavější případy AKCCS v roce 2019:

ČEPRO
Více než 15 let poté, co policejní orgány zabránily exekuci na společnost ČEPRO, dosáhla AKCCS vydání prvostupňového rozsudku, kterým soud zamítl žalobu společnosti Lancelin, SE a rozhodl, že uplatňovaná pohledávka ve výši přibližně 2,6 mld. Kč je fiktivní. Rozsudek Městského soudu v Praze znovu potvrzuje, že tato vykonstruovaná pohledávka je produktem trestné činnosti Ing. Radovana Krejčíře a JUDr. Martina Pechana. Rozsudek je svým způsobem symbolickým vítězstvím nejen společnosti ČEPRO, ale státu jako takového.

České dráhy vs. Grandi Stazioni
AKCCS dlouhodobě zastupuje České dráhy ve sporu s italskou společností Grandi Stazioni. Městský soud v Praze ve vztahu k Českým drahám (ČD) potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Grandi Stazioni o zaplacení částky ve výši 776,5 milionu Kč spolu s vysokými smluvními pokutami dosahujícími částky téměř 4 miliard Kč. Grandi Stazioni se po ČD dožadovala náhrady nákladů na revitalizaci pražského Hlavního nádraží, a to i za situace, kdy kompletní rekonstrukci budovy včas nedokončila. Zde AKCCS navíc vysoudila i náklady řízení v řádu desítek milionů korun.

Dopravní podnik hl. města Prahy vs. Rencar
AKCCS zastupuje Dopravní podnik hl. m. Prahy ve sporu se společností Rencar. Obvodní soud pro Prahu 9 zamítl návrh Rencar, kterým se domáhal určení platnosti nájemní smlouvy, na základě níž byl oprávněn umisťovat reklamní sdělení na majetku DPP. Dopravní podnik tak může započít s plněním smluv uzavřených s transparentně vybranými společnostmi, přičemž nyní bude inkasovat jen za reklamní plochy v metru částku ve výši 137,6 milionů Kč ročně.


AKCCS je jednou z největších a nejstarších advokátních kanceláří v České republice. Komplexní právní poradenství poskytuje tým více než 80 lidí. Za více než 26 let působení na českém právním trhu si vydobyla reputaci profesionální a spolehlivé advokátní kanceláře, která patří k významným představitelům české advokacie.

Eva Paseková