Sobota, 18. září, 2021

Jan Chvojka: Působení Marie Benešové hodnotím pozitivně, je to profesionálka

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pozitivně hodnotí působení Marie Benešové v čele Ministerstva spravedlnosti předseda poslaneckého klubu a právní expert ČSSD Jan Chvojka. Protesty proti ní podle něj nebyly férové, protože žádná z hrozeb, se kterou vystoupila iniciativa Milion chvilek, se neprokázala. Chvojka České justici prozradil, jak hodnotí legislativní činnost resortu.

Které klíčové zákony z resortu spravedlnosti považujete letos v Poslanecké sněmovně za prioritní?
Myslím, že takových předpisů bude celá řada. Určitě to budou novely exekučních předpisů
a zákon o hromadném řízení. Těmito předpisy žije celá justiční veřejnost. A pak samozřejmě i zákon o státním zastupitelství a spolu s ním, i když možná vyvolá méně pozornosti, také zákon o soudech a soudcích. Uvidíme také, zda vláda předloží novelu občanského zákoníku, kde mj. zvažovala možnost rozvodu v případě dohody manželů u notářů. Bude toho k projednání rozhodně dost.

Myslíte, že vláda schválí novelu zákona o státním zastupitelství? Jaký je k ní váš postoj. Přijímáte některé z výtek státních zástupců?
Zde musíme našlapovat velmi opatrně, protože občanská veřejnost je na případné změny velmi citlivá a nějaké „hurá akce“ by mohly rozkolísat celou soustavu. Myslím, že se musíme zabývat i výtkami státních zástupců, zejména ohledně obsazení výběrové komise a délky funkčního období vedoucích státních zástupců. Na druhou stranu není úplně ideální, že vedoucí státní zástupci všech stupňů mají neomezená funkční období.

Jaký máte postoj k návrhu zákona o hromadném řízení? Jak hodnotíte to, že jej resort opakovaně přepracovával a zásadně měnil? Nemělo by se raději počkat na schválení evropské směrnice o zástupných žalobách?
Můj postoj k tomuto návrhu je zdrženlivý. Vím, že v některých zemích takovéto právní úpravy existují a fungují. Vím také, že tento zákon byl prioritou ministra Pelikána. Vzhledem k některý parametrům toho návrhu se ale obávám, aby se ho neujali nějací „justiční šmejdi“ a my si nezadělali na velké problémy. Nechtěl bych, aby to bylo jako v tom vtipu, kde se říká, že právní stát je takový stát, kde se daří dobře právníkům… Jsou tu také otázky principiální, zda má být účastníkem soudního řízení i ten, kdo se do něj nepřihlásí. Myslím, že by bylo rozumné vyčkat na celoevropskou úpravu.

S kolegou Lubomírem Zaorálkem Foto: Facebook

Sledujete přípravu procesních kodexů? Myslíte si, že je šance, že je ministerstvo dokončí do konce volebního období a alespoň předá další sněmovně?
Přípravu procesních kodexů sleduji a samozřejmě bych si přál, aby byly dokončeny co nejdříve. Vzhledem k objemu práce zásadnímu významu těchto procesních řádů pro fungování justice a vymahatelnost práva v České republice však příliš brzký termín není reálný a mohl by v důsledku způsobit víc škody než užitku. Je ale bezpodmínečně potřeba, aby tuto věc ministerstvo vzalo za svoji prioritu tak, aby byl výsledek co nejkvalitnější a nemusel se pak hned opravovat formou novel, jak tomu často bývá.

Jak hodnotíte působení Marie Benešové ve funkci ministryně spravedlnosti? A legislativní činnost vlády Andreje Babiše?
Působení Marie Benešové hodnotím pozitivně. Je to zkušená profesionálka, která má s resortem justice velké zkušenosti a dokáže vyvážit různé zájmy a pohledy a přivést tak všechny zúčastněné ke konsensu. Myslím si, že vůči Marii Benešové nebylo fér, když proti ní vystoupila iniciativa Milion chvilek pro demokracii – nic z toho, co tvrdili, se neprokázalo.

Poslanecká sněmovna začala projednávat novelu exekučního řádu. Samotní exekutoři úpravu vítají, ale zároveň varují, že vymáhání peněz zdraží a prodlouží. Vadím jim zejména princip „sněhuláka“, který navždy přiková dlužníka k jednomu exekutorovi bez možnosti změny. Jak ji hodnotíte?
Jako zpravodaj této novely musím bohužel připustit, že z ní nejsem úplně nadšený. Není to řešení pro lidi, kteří uvízli v dluhové pasti. Bez úpravy nemá ve Sněmovně šanci na schválení. Podobně jako u insolvenčního zákona se bude ČSSD snažit, aby ve sněmovně vznikl rozumný a stabilní kompromis s maximální podporou. Ale diskuse nad návrhem sotva začala, takže na definitivní stanovisko je ještě brzy. Důležitý bude postoj ústavně právního výboru.

Jaké jsou priority ČSSD v oblasti dluhů?
Pro ČSSD je zcela zásadní, aby vznikla definice „chráněného účtu.“ Tedy takového, který by soudní exekutor nemohl obstavit, protože z něj by se strhávaly platby podle možností dlužníka, tedy až do takové maximální výše, jakou povoluje zákon. Zároveň by ale nemohl přijít další soudní exekutor a zablokovat na účtu i peníze, které dlužník a jeho rodina budou mít jako nezabavitelné minimum. Aby se nestávalo to, co je dnes běžné, že totiž jeden exekutor si strhne svoje, další zablokuje celý zůstatek na účtu a rodina se rázem propadne do ještě horší pasti. Nemůže platit nájem, nemůže platit nic. A z toho pak vyrůstají jenom další a další dluhy. A další exekuce. Tohle mě opravdu trápí.

Jaký máte recept na přeplněné tuzemské věznice? Podpoříte návrh, aby se zvýšila finanční hranice pro trestný čin?
Původně jsem byl proti tomuto řešení, protože jsem se obával, že by došlo k ohrožení pocitu spravedlnosti u oběti takových činů. Názor odborné veřejnosti mne přesvědčil, že s ohledem na vývoj inflace mezd apod. nebude od věci finanční hranice poněkud zvýšit. Ostatně máme skutkové podstaty trestných činů, u nichž za některých okolností není nutno překročit hranici škody nikoliv nepatrné a jejich trestnosti se případná změna nedotkne. Vedlejším efektem této změny může být bude i určité ulehčení systému. Neměl by to však být ten hlavní důvod, proč to děláme.  Pořád si myslím, že nejlepším receptem na přeplněné věznice je důsledné využívání alternativních trestů a odklonů a kvalitní práce probační a mediační služby.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY