Soudkyně přehlédla vazební lhůtu, kárný senát jí uložil důtku

Treglerová je civilní soudkyně, vzhledem k malé velikosti jabloneckého okresního soudu ale musela zpracovávat i některé věci v trestněprávní agendě, například povolování odposlechů Foto: archiv

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se soudcem Tomášem Langáškem dnes akceptoval dohodu o kárném provinění a opatření, a uložil soudkyni Okresního soudu Praha-východ (OS) Lence Mrázkové důtku. Soudkyně Mrázková pochybila, když přehlédla vazební lhůtu a rozhodla opožděně o prodloužení vazby.

Soudkyně Mrázková, která je zároveň místopředsedkyní příslušného soudu pro trestní úsek, nařídila vazební zasedání o návrhu státního zástupce na prodloužení vazby o čtyři dny později, než stanovuje lhůta. Státní zástupce přitom podal návrh s dostatečným, více jak dvoutýdenním předstihem. Ačkoliv při vazebním zasedání rozhodla soudkyně Mrázková, že vazební důvody trvají, musel být v důsledku překročení lhůty obviněný na druhý den z vazby propuštěn.

Na toto své pochybení soudkyně přišla sama, jak informovala kárný senát, ihned po příchodu do své kanceláře po vazebním zasedání, kdy obratem informovala státního zástupce a obviněný byl na druhý den z vazby propuštěn.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o ojedinělý exces soudkyně v její dosavadní kariéře, kterého lituje a uvědomuje si důsledky, přistoupila předsedkyně soudu k uzavření návrhu dohody o kárném provinění a opatření v podobě důtky. Původně navrhovala kárná žalobkyně, aby byl soudkyni snížen plat o 5% na dobu tří měsíců.

Langáškův senát při posuzování navržené dohody přihlédl především k tomu, že soudkyně svého jednání lituje, uvědomuje si ho a nijak jej nezlehčuje. Nadto se jedná o soudkyni, která za svoji dvacetiletou soudcovskou kariéru nečelila kárné žalobě a nebyla jí udělena ani výtka. Agendu zvládá bez průtahů, a přestože vykonává funkci místopředsedkyně, sama požádala o navýšení nápadu, aby tak vypomohla při zastavení nápadu v jiném soudním oddělení, kam napadla rozsáhlá senátní věc. Z těchto důvodů jindy přísný senát dohodu akceptoval.

Petr Dimun