Soudkyní Nejvyššího správního soudu se stane Jitka Zavřelová, která přednáší azylové a cizinecké právo

Nejvyšší správní soud. Foto: archiv

Po jednání pléna Nejvyššího správního soudu se sešla Soudcovská rada, která se jednomyslně shodla na doporučení předsedovi soudu Michalu Mazancovi, aby činil další kroky v procesu směřujícím k jejímu přeložení k NSS. Kandidátka na soudkyni Mgr. Jitka Zavřelová se představila na plénu Nejvyššího správního soudu už minulý týden.

Pro Českou justici to potvrdila mluvčí soudu Sylva Dostálová

Mgr Jitka Zavřelová (* 1978). Vystudovala právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. První praktické zkušenosti získávala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři. V roce 2003 se stala asistentkou soudce Nejvyššího správního soudu, kde pracovala až do odchodu na mateřskou dovolenou v roce 2008. Na práci asistentky soudce navázala v listopadu 2009 u Krajského soudu v Praze.

V roce 2010 byla jmenována soudkyní a přidělena k výkonu funkce ke Krajskému soudu v Praze. Od počátku se věnovala správnímu soudnictví. Již v roce 2012 byla jmenována předsedkyní senátu. V období od ledna do června 2015 byla dočasně přidělena k výkonu funkce soudkyně k Nejvyššímu správnímu soudu.

Z charakteristiky kandidátky vyplývá, že se již od roku 2003 věnuje správnímu soudnictví, což může být pro Nejvyšší správní soud přínosem.

„Své znalosti a zkušenosti ochotně předává nejenom kolegyním a kolegům na správním úseku, ale také jako školitelka justičním čekatelům a asistentům. Je k tomu nadána i didaktickými schopnostmi, které v praxi úspěšně uplatňuje a je aktivní při řešení sporných či nejasných právních otázek. Tvůrčím způsobem přemýšlí nad pracovními problémy, v debatách s kolegy přináší podnětné názory do diskusí jak ve věcech soudního výkonu, tak i v rámci připomínkových řízení k návrhům právních či vnitřních předpisů nebo jejich změn. Má klidnou a vyrovnanou povahu a dokáže se dobře vcítit do problémů druhých. Je spolehlivá, pracovitá, kolegiální a také její soukromý život je bez závad,“ uvádí se v charakteristice soudkyně na stránce NSS.

Celá charakteristika je zde.

Rovněž se spoluautorsky podílela na komentáři k soudnímu řádu správnímu (C. H. Beck), jehož součástí je i komentář k zákonu o rozhodování některých kompetenčních sporů, který zpracovala samostatně. Vedle toho na téma rozhodovací činnosti zvláštního senátu připravila v minulosti i několik přednášek. Pravidelně komentuje judikaturu správních soudů (pro Soudní rozhledy), podílela se též na přípravě knižně publikovaného přehledu judikatury z oblasti stavebního práva (ASPI). Přednáškové činnosti se pak věnuje zejména ve spolupráci s Justiční akademií, a to v oblasti azylového a cizineckého práva.

Jitka Zavřelová aktivně ovládá anglický a německý jazyk.

Mgr. Jitka Zavřelová se osobně představila na slyšení před plénem Nejvyššího správního soudu, které se bude konalo ve středu 12. února 2020. Soudci Nejvyššího správního soudu si vyslechli důvody, proč se o pozici soudkyně na tomto soudu uchází, i představy kandidátky o jejím osobním přínosu pro soud.

 (ire)

Sdílejte
Předchozí článekÚOOÚ: Vlastník fanouškovského profilu na Facebooku je správce osobních dat, i když je nezná
Další článekPsychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě odmítla přijmout nebezpečného násilníka i přes nařízení soudu
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.