Superúředník Postránecký chce být tajemníkem na vnitru

Josef Postránecký i dříve působil na vnitru Foto: spravniinstitut.cz

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký se přihlásil do výběrového řízení na řadového tajemníka téhož resortu. Podle zákona by přitom sám měl jmenovat členy komise, která tajemníka na vnitru vybere. Výběrovou komisi bude proto podle zjištění příští rok v únoru vyprší šestiletý mandát.

Podle zákona o státní službě výběrové řízení organizuje sekce pro státní službu. Postránecký se tak vlastně v praxi hlásí na místo svého podřízeného. Výběrová komise má 4 členy, které jmenuje a odvolává náměstek pro státní službu, z toho 3 členy na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády. „Vzhledem ke skutečnosti, že náměstek ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký je jedním ze třech žadatelů ve výběrovém řízení, není s ohledem na zájem na dodržení zásady nestrannosti vhodné, aby právě on jmenoval členy výběrové komise,“ uvádí se v podkladech pro vládu, které má Česká justice k dispozici. Výběrová řízení týkající se nejvyšších služebních pozic se během roku uskuteční na osmi ze 14 ministerstev a úřadu vlády. Náměstkem pro státní službu nemůže být nikdo jmenován více než jednou. U státních tajemníků na ministerstvech zákon podobné ustanovení neobsahuje.

Ministr vnitra Jan Hamáček proto jako členy výběrové komise navrhl náměstka ministra vnitra Jakuba Kulhánka, ředitele kabinetu ministra vnitra Karla Kortánka a náměstka pro řízení sekce ekonomiky a provozu Ministerstva vnitra Vilibalda Knoba.

Čtvrtý člen výběrové komise je jmenován bez návrhu příslušného ministra. „Vládě se doporučuje, aby byl čtvrtým členem výběrové komise s ohledem na jeho nespornou odbornost ve vztahu k oborům služby vykonávaným na obsazovaném služebním místě jmenován náměstek pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.,“ uvdání vnitro.

Vládou jmenovaná výběrová komise následně provede pohovory se žadateli, na jejichž základě dojde k výběru nejvhodnějších žadatelů.

Josef Postránecký pracuje ve státní správě více třiadvacet let, působil na Úřadu vlády jako poradce místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku, na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce pro regionální politiku, na Ministerstvu vnitra jako náměstek ministra pro reformu veřejné správy, na Ministerstvu pro místní rozvoj jako ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky a v současné době působí jako ředitel kanceláře ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy. Ve funkci náměstka pro státní službu působí od roku 2015.

Eva Paseková