Zpráva o předsudečné nenávisti: Podpora pomníku maršála Koněva s hudbou zpěváka Ortela

pěvák Tomáš "Ortel" Hnídek s kapelou Foto: Facebook

Další polarizace společnosti, nárůst nenávistných projevů, ale také zcela nová témata nenávisti a extremismu. Rozšiřuje se spektrum adresátů výhrůžek a urážek, napadáni jsou lidskoprávní aktivisté, neziskovkáři a politici i novináři. Extremismus a předsudečná nenávist v druhém pololetí roku 2019 akcelerují. Vyplývá to ze souhrnné Zprávy o projevech extremismu a předsudečné nenávisti, jak ji aktuálně zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Zprávu pravidelně sestavuje odbor bezpečnostní politiky ministerstva. Souhrnná zpráva datovaná 20. ledna 2020 byla na webu vnitra zveřejněna ve středu 12. února 2020. „Dochází k další polarizaci společnosti a nárůstu intenzity nenávistných projevů. Někteří starší neonacističtí aktivisté průběžně obnovují své dřívější aktivity. Detektivové obvinili další dvě osoby v souvislosti s údajnou účastí v konfliktu na východě Ukrajiny. Dominik Kobulnický byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání šest a půl roku. Z teroristických trestných činů byli obžalováni bratři Shehadehovi a Fátima Hudková. Anarchisté a dogmatičtí komunisté procházejí obdobím stagnace a obtížně oslovují veřejnost,“ shrnují v úvodu pracovníci ministerstva nejdůležitější události druhého pololetí loňského roku.

Bývalý neonacista „Ortel“ Hnídek

Zpráva už pravidelně hodnotí projevy předsudečné nenávisti, které nyní zaujímají vlastní kapitolu: „Kauza kolem pomníku maršála Koněva v Praze ukázala, že tradiční politologické kategorie se rozmělňují a dřívější ideologičtí oponenti mohou nalézt v některých případech společné téma. Proti odstranění sochy tak společně protestovali dogmatičtí komunisté, příslušníci domobran, zástupci dezinformačních médií šířících nenávistné předsudky, protiimigrantští a protimuslimští aktivisté či bývalí neonacisté. Docházelo i k paradoxním situacím, kdy např. protest za zachování sochy sovětského vojevůdce doprovázela hudba bývalého neonacisty Tomáše ,Ortela´Hnídka. Pojítkem těchto skupin je deklarovaný pozitivní vztah k vlasti a Ruské federaci,“ uvádí ministerstvo v kapitole o předsudečná nenávist.

Do událostí poznamenaných předsudečnou nenávistí patří podle vnitra akce ve vesnici u Sedlčan Příčovy, kde se loni v létě konal maratón přednášek na různá témata – od vlastenectví až po média: „Srpnové vlastenecké setkání v Příčovech, které pořádalo Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže, hostilo podle pořadatelů „výrazné vlastenecké osobnosti“. Bylo koncipováno jako protipól vůči Prague Pride. Vedle protiislámských aktivistů, zástupců domobran, či novinářů z dezinformačních médií se ho zúčastnil i předseda DSSS Tomáš Vandas,“ uvádí o akci vnitro.

Podle zprávy se nenávist a urážky šíří českou společností: „Vedle tradičních témat, která dříve štěpila českou společnost, byla generována témata nová. Výše zmíněné skupiny tato nová témata (typicky např. kauza Koněv) ochotně přebíraly. Dochází přitom k dalšímu vyhrocování antipatií. Běžně dochází k verbálním urážkám, evidovány jsou výhružky, výjimečně i fyzické konflikty. Rozšířilo se i spektrum adresátů urážek a výhrůžek. Napadány jsou i osoby, které nepatří do žádné národnostní, etnické či náboženské menšiny. Typicky lze zmínit lidskoprávní aktivisty, pracovníky neziskových organizací či některé politiky. Alarmující jsou rovněž cílené výhrůžky adresované některým novinářům, kteří se věnují rasistickým a xenofobním subjektům, médiím šířícím nenávistné předsudky či samozvaným nenávistným domobraneckým subjektům,“ uvádí se ve zprávě doslova.

Jak vyplývá ze zprávy, k této atmosféře podle vnitra přispívají média šířící nenávistné předsudky: „Média šířící nenávistné předsudky ve třetím čtvrtletí opět zintenzivnila produkci obsahů zaměřených proti imigrantům. Téma migrace plynule nahradilo kauzu pomníku maršála Koněva. V srpnu v souvislosti s akcí Prague Pride a ,Vlasteneckým setkáním´ v Příčovech zase bylo zmiňováno ohrožení české společnosti ,homosexualismem´. Denně vznikaly texty namířené proti veřejnoprávním médiím a neziskovým organizacím. Některá z těchto  ,alternativních´ médií přicházejí se stále více urážlivými a agresivními sděleními. Pro mnoho extremistů se ,alternativní´ média stala jediným ,validním´ zdrojem informací,“ uvádí se v souhrnné zprávě.

Autoři článků vyjadřují nechuť k politickému vývoji v ČR

Pravicově extremističtí a jiní nenávistně se profilující politici a aktivisté jejich činnost velmi oceňují a ochotně využívají mediální prostor, který jim nabízejí. Dochází k obsahovému prolnutí „alternativních“ médií a oficiálních PR produktů nenávistně profilovaných politických subjektů. Společnost Google, která vlastní server YouTube, smazala archiv rádia Svobodný vysílač pro „opakované nebo vážné porušení zásad služby YouTube, která zakazuje projevy nenávisti.“ Aeronet nadále produkoval antisemitské konspirační texty.

Zvláštní odstavec je věnován periodiku Parlamentní listy v souvislosti s nepravomocným zamítnutím žaloby vlastníka: „V říjnu Městský soud v Praze zamítl žalobu společnosti Our Media, která je vydavatelem Parlamentních listů, na web Forum 24 za komentář s titulkem ,Problémem senátora Valenty není jen střet zájmů, ale ruská žumpa jménem Parlamentní listy´, zveřejněný v prosinci roku 2018,“ píše vnitro.

„V rozsudku se uvádí, že ,v Parlamentních listech lze publikovat jakýkoli text, aniž by byla zkoumána pravdivost jeho obsahu, … na stránkách Parlamentních listů publikují, a to nikoli ojediněle, autoři, kteří jsou nesnášenliví k jiným kulturním, náboženským a sociálním odlišnostem, mají velmi vyhraněné postoje vůči menšinám národnostním či sexuálním, migrantům apod., vlastní národ či rasu ostatním nadřazují, prosazují ,tradiční hodnoty´ a ,silný stát´, nabízejí jednoduché cesty k řešení složitých problémů´. V dalších pasážích rozsudku je uvedeno: ,… řada článků v Parlamentních listech zveřejňovaných významně a nekriticky straní Rusku, že mnoho jejich autorů vyjadřuje hlubokou nechuť ke společenskému i politickému vývoji v České republice či k jejímu členství v Evropské unii, užívá přitom demagogických argumentů, ale též ,velmi expresivních výrazů´. Podle soudu je šíření lží a dezinformací nebezpečné a nemělo by se zaštiťovat právem na svobodu projevu,“ uvádí ve zprávě doslova ministerstvo vnitra. Společnost Our Media se proti rozsudku odvolala, uzavírá vnitro pasáž o Parlamentních listech.

Irena Válová