Pondělí, 23. května, 2022

Koronavir: Městský soud přerušil projednávání žaloby na vládu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Mimořádná opatření, která vydávala vláda od vyhlášení stavu nouze svými nařízeními, již neplatí. Nově je chod země řízen mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Vyplývá to ze zveřejněných usnesení vlády z 23. března. Městský soud v Praze prerusil projednávání žaloby na vládu, které se mělo konat v pátek.

Dosud se řídilo omezení volného pohybu osob a uzavření prodejen nařízeními vlády. Od včerejšího dne jsou obě nařízení vlády zrušena a nahrazena „mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví“. Jedná se o usnesení vlády č. 280 a č. 279 Sb.

Vláda jimi bere na vědomí mimořádná opatření, která vydalo ministerstvo zdravotnictví a která prodlužují platnost předchozích nařízení vlády, která se tímto ruší.


Sdělení předsedkyně senátu:

Jak již Městský soud v Praze veřejně informoval dne 23. 3. 2020, pod spisovou značkou 10 A 35/2020 je projednáván návrh na zrušení čtyř aktů vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií nemoci COVID-19 jako opatření obecné povahy. Městský soud v této věci nařídil ústní jednání na den 27. 3. 2020 v 10 hod. Nyní soud sděluje, že uvedené ústní jednání bylo odročeno, a dne 27. 3. 2020 se tedy neuskuteční, a to z následujících důvodů. Dva z napadených aktů vlády, konkrétně její usnesení č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, (omezení prodeje v maloobchodu) a usnesení č. 85/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (omezení svobody pohybu), byly zrušeny s účinností od 24. 3. 2020 6 hod. První z uvedených usnesení (omezení prodeje v maloobchodu) bylo zrušeno bodem IV. usnesení vlády č. 127/2020 Sb., druhé (omezení svobody pohybu) bylo zrušeno bodem III. usnesení vlády č. 126/2020 Sb. Vláda zrušená usnesení o krizových opatřeních nenahradila žádnými novými krizovými opatřeními, která by sama přijala, a pouze vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými došlo k omezení prodeje v maloobchodu a svobody pohybu s účinností od 24. 3. 2020, 6 hod. Z výše uvedeného vyplývá, že dva akty, jejichž zrušení se navrhovatelka v řízení před soudem domáhá, byly již zrušeny vládou. Na tuto situaci je třeba účastníkům umožnit odpovídajícím způsobem procesně reagovat a dát jim k tomu přiměřenou lhůtu, což vyžaduje odročení pátečního ústního jednání. Městský soud i nadále bude postupovat tak, aby věc byla vyřízena v přiměřeném čase, a o svém dalším postupu bude veřejnost informovat.

V Praze dne 24. března 2020 JUDr. Ing. Viera Horčicová v. r. předsedkyně senátu


Oproti nařízením vlády, která jsou obecné povahy a jsou vydávány podle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. jsou opatření ministerstva zdravotnictví vydávána podle zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb.. A tak zatímco vzniklou škodu v důsledku předchozích vládních nařízení bylo možné podle krizového zákona požadovat po státu, nyní je situace jiná a pro dotčené subjekty mnohem obtížnější.

Vedle ztížení možnosti domáhat se vzniklé škody je tak otázkou, zda vláda svými včerejšími rozhodnutími neztížila také možnost soudního přezkumu. Páteční projednávání žaloby na vládu, kterou měl nařízeno Městský soud v Praze, bylo zrušeno. České justici to sdělil advokát David Zahumenský, který je autorem žaloby, kterou podala jeho žena.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY