Sobota, 4. prosince, 2021

Lhůty v řízení se musí urychleně řešit, shodli se předsedové. Připravují se i na karanténu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předsedové krajských soudů vyzvali ministerstvo spravedlnosti, aby legislativně vyřešilo stavení a přerušení běhu lhůt, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu. Zároveň se připravují na situaci, kdy by mohla karanténa celého soudu ohrozit jeho chod. U některých krajských soudů jsou již soudci a zaměstnanci v preventivní karanténě po návratu ze zahraničí.

V úterý se na ministerstvu spravedlnosti konala porada vedení ministerstva s předsedy krajských a vyšších soudů, jejímž tématem bylo řešení chodu soudů po vyhlášení nouzového stavu. Spolu s prezidentkou Soudcovské unie Danielou Zemanovou vyzvali ministerstvo, aby urychleně vyřešilo legislativně problém lhůt.

„Pokládám za zcela nezbytné, aby bylo „legislativně ošetřeno“ stavení běhu hmotněprávních lhůt (promlčecích a prekluzivních) a přerušení běhu procesních lhůt (včetně těch, jejichž zmeškání lze prominout) a lhůt pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření, a to ve všech oblastech práva (tedy v právu soukromém i veřejném), neboť za dané situace (v době nouzového stavu) není v reálných možnostech lidí (účastníků, jejich zástupců, soudců, úředníků apod.) činit všechny potřebné úkony „jako kdyby se nic nedělo“, a může proto dojít – jak je myslím nepochybné i bez větší argumentace – k citelným a často neodčinitelným újmám,“ uvedl pro Českou justici předseda Krajského soudu (KS) v Praze Ljubomír Drápal.

Podle Drápala je běh lhůt třeba stavit či přerušit zpětně, a to s účinností od vyhlášení nouzového stavu. „Považuji za zcela nepochopitelné, že takové opatření nebylo přijato současně s vyhlášením nouzového stavu; proto jsem také takový požadavek nastolil na poradě předsedů soudů s ministerstvem a doufám, že nebude oslyšen,“ dodal Drápal.

Shodně se pro Českou justici vyjádřili i další předsedové KS. „Je skutečností, že všechny soudy nyní mají snahu utlumit rozhodovací činnost na nezbytné minimum a takto může dojít k propadnutí hmotněprávních lhůt ke škodě oprávněných osob,“ podpořil Drápala například předseda KS v Ostravě Petr Novák.

Utlumení soudů

Všichni oslovení předsedové totiž výrazně utlumili chod krajských soudů a vyzvali k tomu i předsedy soudů okresních, spadajících do jejich obvodu. „S okresními soudy jsme samozřejmě ve spojení, obecně došlo k odvolání nikoli naléhavých jednání na březen, duben je v řešení. K omezení účasti veřejnosti na jednání zdůrazňuji, že dle vyhlášené karantény nemá v obecné rovině veřejnost (ne účastníci řízení, samozřejmě) na soudech momentálně co dělat, jinak porušuje karanténu – nejde ani o neodkladné úřední jednání, ani o nákup, ani procházku v lese, ani pomoc starým rodičům. Takže si dovedu veřejnost představit jen jako doprovod např. nemohoucího účastníka řízení, případně novináře. Ti mají možnost kontaktovat osoby uvedené v mém opatření a na vstupu do soudní budovy se dohodnout. Opíráme se tedy o vyhlášení nouzového stavu a navazující usnesení vlády, jakož samozřejmě i o zdravý rozum. Mimochodem, musím říci, že ten existuje, protože účastníci řízení včetně právních zástupců nás o odvolání jednání sami masivně žádají, státní zástupci jsou za odvolávání řízení přinejmenším vděčni,“ uvedl pro Českou justici předseda KS v Plzni Miloslav Sedláček.

Někteří předsedové KS už dnes upozorňují, že je potřeba se připravovat na následky nouzového stavu archiv Foto: archiv

Jde-li o nahlížení do spisu, pak ten lze v naléhavých individuálních případech podle Sedláčka povolit. Obdobně postupují i ostatní předsedové, přičemž zmiňují, že se tak rozhodl učinit i Ústavní soud, který svou budovu veřejnosti uzavřel zcela. „Možnost nahlížet do spisů nyní – prostě a jednoduše – není. Situace takové omezení vyžaduje. Na tomto se shodli zástupce všech justičních složek a obdobné opatření publikoval i Ústavní soud. Lze připustit, že jednotlivě, v případech zvláštního zřetele hodných, by přesto bylo možné takový úkon realizovat,“ odpověděl České justici předseda KS v Ostravě Petr Novák. Městský soud v Praze povoluje nahlížení do spisu pouze po písemné či telefonické domluvě a po doložení neodkladného zájmu.

Provizorní schránky

Přístup do spisu omezil i KS v Brně, kde navíc zrušili všechna veřejná zasedání a hlavní líčení do 14. dubna, nová jednání mají být nařizována až po 4. květnu. U zdejšího soudu podle vyjádření jeho předsedy Milana Bořka je možné do spisu nahlížet jen na odůvodněnou žádost a po rozhodnutí příslušného soudce. Soud také zřídil provizorní schránky pro písemná podání, která jsou přijímána bezdotykovým způsobem, přičemž schránka je vybírána každý den. Pokladna soudu pak přijímá pouze bezhotovostní platby a předseda Bořek zrušil i možnost vyplácení výplat v hotovosti pro soudce a zaměstnance soudu.

V rámci prevence také některé soudy zavádějí režim částečné práce z domova, popřípadě se na soudu soudci a zaměstnanci střídají, aby nedocházelo ke zvýšenému riziku karantény celého soudu.

I na tuto variantu se však předsedové krajských soudů podle informací České justice připravují a spolupracují při řešení s ministerstvem spravedlnosti. „Výhledově dočasným přidělením soudce/soudců k soudu, který by byl v karanténě, s tím, že místo výkonu práce by bylo v nezasažené budově jiného soudu. Vyčleněním některých soudců jen pro home office s tím, že v případě uvalení karantény na zbytek soudu by mohli vykonávat neodkladné úkony – již se děje u některých našich okresních soudů. Připravujeme změnu rozvrhu práce tak, abychom byli schopni zejména v trestních věcech zajistit u Krajského soudu v Plzni postup dle § 25 tr. řádu – odnětí věci a přikázání jinému soudu i v rámci nařízených dosahů (jde o senátní rozhodování, dosah jinak drží jen soudce/předseda senátu),“ popsal České justici výchozí úvahy předseda KS v Plzni Sedláček. K podobnému řešení, tedy k ustavení speciálního delegačního senátu u KS, se kloní i ostatní předsedové KS, přičemž takový postup by podle jejich názoru nejvíce zachovával princip zákonného soudce.

Kratší kontakt v síni nevadí

Poslední informace jsou takové, že hygienici soudcům sdělili, že případný náhodný kontakt s nakaženou osobou na chodbě či kratší kontakt v jednací síni by neměl vést k zavedení karanténního režimu. Ten by hrozil pouze v případě intenzivního kontaktu, například sdílením kanceláře či delší porady. Proto například soudy v Praze využívaly v posledních dnech na základě doporučení předsedy Vávry největší jednací místnosti, aby se maximálně zvětšila vzdálenost mezi osobami. Podle sdělení všech oslovených předsedů jsou již na soudech někteří soudci a zaměstnanci v preventivních karanténách, a to v důsledku předchozího pobytu v zahraničí.

Někteří předsedové KS už dnes upozorňují, že je potřeba se připravovat na následky nouzového stavu, kdy se dá očekávat nárůst nápadu v agendě oddlužení, exekucí a insolvencí. Například u Městského soudu v Praze již před vyhlášením nouzového stavu tato agenda narostla skokově. „Samozřejmě se snažíme zajistit chod soudu, abychom se z virové krize nedostali plynule do krize z přemíry nahromaděné práce. Konkrétní opatření jsou odvislá od rozvolnění omezení zavedených v nouzovém stavu a od délky jeho trvání, a proto je teď ještě nelze konkretizovat,“ sdělil České justici předseda KS v Hradci Králové Jan Čipera.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY