Na soudech probíhají kvůli koronaviru porady krizových štábů, počítá se i se stavem nouze

Foto: pixabay

Zástupci justice přijali zvýšená hygienická opatření, monitorují dovolené svých pracovníků a snaží se pro vybrané z nich využívat home office. Přestože se restriktivní nařízení vlády kvůli koronaviru na soudy zatím nevztahuje, předsedové situaci důkladně vyhodnocují a spolupracují s krajskými hygienickými stanicemi. Někteří na dotaz České justice uvedli, že už se pro jistotu připravují na případný stav nouze. Soudci mají také od ministerstva zakázané služební cesty.

Bezpečnostní rada státu po úterním zasedání oznámila zákaz konání veřejných i soukromých divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, sportovních či náboženských akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 lidí. Zákaz se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů. Situace se ale může změnit a opatření při rozvoji epidemie ještě zpřísnit. S tím zástupci justice počítají.

Zvláštní místnost i videokonference

Na soudech se dezinfikují se všechna místa, kterých se lidé častěji dotýkají (například kliky, rámy dveří apod.), zpřísňují se hygienická opatření například i při eskortách vězňů, uklízí se častěji během pracovní doby i po ní. Vrchní soud v Olomouci dokonce přistoupil k celkové desinfekci soud a to zejména míst, která jsou přístupná veřejnosti.

„Konání ústních jednání v soudních věcech zatím ještě plošně omezeno nebylo, vedení soudu je však připraveno neprodleně reagovat na změněnou situaci,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek.
Vedení podle něj sleduje postupně aktualizované informace na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu anebo krajských hygienických stanic a konzultuje a činí opatření v rámci možností. „Prozatím byla přijata zvýšená hygienická opatření, bylo doplněno upozornění všem pracovníkům soudů, byli kontaktováni pracovníci soudu pobývající v zahraničí a byli upozorněni na změněnou situaci a nově přijatá opatření, zejména na to, že před návratem na pracoviště musí nejprve komunikovat s hygienickou stanicí a svým ošetřujícím lékařem stran svého zdravotního stavu a případné karantény,“ dodává mluvčí. Soud také zřídil zvláštní pracovní místnost pro zaměstnance, kteří pobývali v oblastech označených jako rizikové, ale nebyla jim nařízena karanténa a nevykazují ani známky respiračního onemocnění a není možnost, aby pracovali z domu.

Obecně jsou ze strany Ministerstva spravedlnosti zakázány služební cesty do zahraničí. Soud to plně respektuje, zdůrazňuje předseda Vrchního soudu v Olomouci Václav Čapka. „Zpracovali jsme krizové opatření pro případ rozšíření nákazy a identifikujeme zaměstnance, vracející se z rizikových a na ně přiléhajících oblastí, přičemž i v případech, kdy nebyla nařízena karanténa, považujeme za nezbytné vyloučit kontakt zaměstnanců navracejících s z těchto oblastí, s ostatními zaměstnanci. Všichni zaměstnanci soudu byli seznámeni s přijatými opatřeními, doporučenými postupy a telefonickými kontakty na příslušné instituce,“ dodává. Soudci byli vyzváni, aby pokud možno, využívali při soudních jednáních videokonferenční zařízení.

V působnosti Krajského soudu v Českých Budějovicích jsou zaměstnanci každodenně informováni o aktuální situaci ohledně koronaviru na intranetu krajského soudu. „Byla a jsou jim sdělována veškerá důležitá telefonní čísla, na která se mohou v případě potřeby obrátit. Soudem byly zmapovány pobyty zaměstnanců o dovolené. Všechny důležité informace jsou zasílány rovněž na okresní soudy v obvodu krajského soudu,“ reagovala mluvčí Ivana Vobejdová.

Soudci v karanténě

V Praze na vrchním soudu se v úterý sešel krizový štáb. Ten je složený z předsedy soudu Luboše Dörfla, místopředsedy Františka Kučery a ředitele správy soudu Václava Šilhánka. Zabýval se možnými scénáři vývoje situace a případnými opatřeními, která mohou být pro chod soudu přijata. „V současné chvíli se na chodu soudu zatím žádné přijaté opatření neprojevilo. Krizový štáb vycházel z toho, že Bezpečnostní rada státu rozhodla, že se opatření omezující shromažďování osob netýkají soudů. Ve foyer budovy Vrchního soudu v Praze je k dispozici desinfekce. Připojena je výzva, aby si všichni příchozí při vstupu do budovy vydesinfikovali ruce. K dnešnímu dni jsou pak v preventivní domácí karanténě čtyři zaměstnanci soudu, z toho dva soudci,“ uvedla mluvčí Kateřina Kolářová.

Soudní síň Městského soudu v Praze Foto: AIP architekti

Krizový štáb se pravidelně schází i na Krajském soudu v Ústí nad Labem. „V současnosti pracujeme i s našimi okresy na identifikaci činností, které by i v případě pandemie (vyhlášení nouzového stavu) musely být vykonávány; které by mohly být omezeny a jakým způsobem, případně které by nemusely být vykonávány vůbec.  Tato situace naštěstí nenastala, ale je dobré na ní být připraven. Je nám známo, že bychom v tomto případě postupovali dle krizových opatření vyhlášených vládou a dále dle „Operačního plánu Ministerstva spravedlnosti Pandemie infekčního onemocnění“,“ vysvětluje pověřená předsedkyně Lenka Ceplová, která přijala další opatření v zájmu snížení rizika rozšíření infekčních onemocnění v soudní budově  a mezi soudci a zaměstnanci soudu. Jeho obsahem je stanovení povinností zaměstnanců, informační povinnosti, tak aby se snížilo na minimum riziko přenosu jakékoliv případné infekční nemoci. Soud má rovněž několik pracovníků v karanténě, kteří jsou ale bez příznaků a pracují z domova.

Vazební jednání se odložit nemůže

Justice rovněž musí řešit absence pracovníků z důvodu zavření škol. „Podle včerejšího vývoje patrně budeme muset vycházet vstříc zaměstnancům s malými dětmi, s takzvaným OČR patrně nevystačí. Dále krajské soudy za součinnosti s okresními soudy pro ministerstvo zpracovávají přehledy činností, jejichž zajištění je nezbytné i ve stavu nouze (vazby, předb. opatření, některé činnosti v insolvencích atd.), a jejichž zajištění se dá dočasně odložit,“ popsal situaci šéf plzeňského krajského soudu Miloslav Sedláček. Více podle něj zatím dělat nelze.
„Předpokládáme, že část soudců a zaměstnanců bude čerpat ošetřovné v souvislosti se zavřením škol. Až se tak stane, posoudíme, zda tato situace má vliv na chod soudu, a pokud ano, bude činnost soudu případně omezena,“ dodává mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá.

S tím, že může poměrně výrazně klesnout počet nejen administrativních pracovníků, ale i soudců, počítají i další obvody. „Je evidentní, že budeme provádět pokyny Bezpečnostní rady státu, respektive upřesňující úkoly Ministerstva spravedlnosti, takže máme pro jistotu již připraveny různé varianty nouzového obsazení soudních pracovišť a čekáme,“ uvedl předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

Nejméně situace kolem koronaviru zasahuje nejvyšší soudy. U těch se totiž málokdy nařizují veřejná jednání. I tak ale Nejvyšší soud i Nejvyšší správní soud situaci monitorují. „Současná výjimečná situace, která v ČR nastala poté, co vláda rozhodla o vyhlášení dalších opatření proti šíření koronaviru v naší zemi, nebrání Nejvyššímu soudu i nadále plnit všechny úkoly, které má. Nejvyšší soud je připraven své úkoly plnit i v okamžiku, kdy by bylo potřeba v příštích dnech některá mimořádná opatření ještě zpřísnit,“ reagoval mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

Neveřejná by nově měla být jednání sněmovních výborů. Předsedům výborů to doporučil šéf dolní komory Radek Vondráček (ANO). Zároveň apeloval na poslance, aby minimálně do konce března zrušili cesty do zahraničí a maximálně omezili přijímání návštěv v sídle Sněmovny a také pořádání tiskových konferencí. Pracovníkům Parlamentu bude v případě potřeby umožněno vykonávat pracovní povinnosti z domova, uvedl Vondráček.

Podobně Senát s platností zrušil všechny akce pro veřejnost jako prevenci proti šíření koronaviru. Zrušení se týká veškerých akcí pro veřejnost, kterými jsou konference, semináře, besedy nebo vernisáže. Uzavřeno je také Informační centrum Senátu.

Eva Paseková