Soudní dvůr EU a ESLP omezují činnost, informuje nová rubrika ČAK o koronaviru

Soudní dvůr EU Foto: archiv

Redakce médií České advokátní komory zřídila ve čtvrtek 12. března 2020 v souvislosti s aktuálním děním v ČR rubriku COVID-19 na Advokátním deníku. „V této rubrice publikujeme řadu informací, servisních rad a vysvětlení k nouzovému stavu ČR z právního úhlu pohledu,“ uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková. Rubrika informuje například o omezení činnosti Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.

Soudní dvůr Evropské unie i Tribunál vyhlásily dne 13. března v souvislosti s krizovou situací ohledně koronaviru dočasné omezení své soudní činnosti. Až do odvolání budou vyřizovány pouze zvláště naléhavé věci (jako jsou naléhavá řízení, zrychlená řízení a řízení o předběžných opatřeních). Soudní dvůr a Tribunál budou případně kontaktovat zástupce účastníků řízení, aby je informoval o změnách v řízení. „Ve všech ostatních věcech, přestože Soudní dvůr dočasně není s to je vyřizovat, běh procesních lhůt, včetně lhůt pro podání návrhu na zahájení řízení, pokračuje a účastníci řízení jsou povinni je dodržet. Jednání stanovená do 3. dubna 2020 jsou odročena na pozdější datum a po uvedení do normálního chodu činnosti budou zástupci účastníků řízení ve všech dotčených věcech kontaktováni ohledně dalšího postupu. Soudní dvůr i Tribunál vyzývají účastníky řízení, aby pravidelně sledovali internetové stránky Soudního dvora Evropské unie (www.curia.europa.eu),“ informuje Advokátní deník.

Na obsahu rubriky s redakcí spolupracují přední čeští advokáti a advokátní kanceláře. „Společně hledáme témata, která redakce ostatních médií a čtenářskou veřejnosti nyní nejvíce zajímají a snažíme se na ně odpovídat pohledem práva,“ uvedla ČAK v tiskové zprávě.

Všechny články a informace jsou ostatním médiím volně k dispozici a k využití, mohou být dále publikovány či sloužit jako zdroj informací. „V této souvislosti žádáme jen o uvádění autorů materiálů a odzdrojování Advokátním deníkem,“ dodává Chaloupková.

Redakce spolupracuje se širokým týmem advokátů a je připravena přinášet i další aktuální informace související s právními aspekty nově vzniklých společenských situací vyvolaných šířením koronaviru.

(epa)