ÚS: Nezávislost justice není ignorování jiných právních názorů

Nezávislost justice neznamená možnost ignorovat jiné právní názory, uvedl Ústavní soud (ÚS) v dnešním nálezu. Šlo o zdánlivě nepodstatný spor o 3300 korun jako náhradu za trvale vysazené porosty. Zemědělské družstvo Němčičky podobných žalob podalo více, většinou uspělo, ale v konkrétním případě Okresní soud v Břeclavi rozhodl jinak a žalobě nevyhověl. Další rozhodnutí v typově obdobných případech odmítl provést jako nadbytečný důkaz.

Podle nálezu ÚS vyhlášeného dnes prostřednictvím internetu však břeclavský soud nepostupoval správně. Legitimita soudů musí být primárně založená na přesvědčivosti argumentace, nikoliv na jejich mocenském působení.

„Nezávislost a nestrannost soudů a soudců by proto neměla být vykládána tak, že se soudci nemají nechat ‚ovlivňovat‘ jinými právními názory, nýbrž že předložené (alternativní) názory, pokud se s nimi neztotožní, mají co nejpřesvědčivěji vyvrátit, tedy překonat vlastní a kvalitnější argumentací,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka.

Nezávislost soudců podle ÚS samozřejmě představuje pojistku proti jejich nepřípustnému ovlivňování jinými mocenskými složkami a soukromými zájmy. „Určitě však nemá být interpretována jako možnost soudců zcela ignorovat odlišné právní názory, které předestře účastník řízení,“ pokračuje nález.

Nezávislost soudců je systémová a zcela nezbytná podmínka efektivního fungování justice, nikoliv výraz intelektuální nadřazenosti soudců, míní ÚS. Okresní soud v Břeclavi se případem musí zabývat znovu, bude nutné se vypořádat s existujícími jinými právními názory.

(čtk)