Pátek, 27. května, 2022

Ústavní soud bude řešit osvojení dítěte druhým registrovaným partnerem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Obvodní soud pro Prahu 5 podal k Ústavnímu soudu návrh, který by umožnil, aby si registrovaný partner mohl osvojit dítě svého partnera. Vláda bude řešit, zda k řízení přistoupí a jaký bude zastávat postoj. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) požádala o stanovisko ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který se k návrhu staví zamítavě.

Obvodní soud projednává návrh muže, který usiluje o osvojení tříletého syna svého dlouholetého registrovaného partnera. Tento partner si opuštěné dítě sám pravomocně osvojil v dubnu 2018 a byl do rodného listu dítěte zapsán jako otec, přičemž údaje o matce matrika z listu vypustila. O dítě se už předtím od června 2017 fakticky starali oba partneři.

Partneři mají společný záměr: aby zůstala zachována rodičovská práva stávajícího otce a aby se zároveň druhý z partnerů stal osvojitelem. Podle jejich argumentace je to v nejlepším zájmu dítěte, které by se tak ve vztahu k druhému z partnerů stalo neopominutelným dědicem a partner by také vůči němu měl vyživovací povinnost.

Dvojice uvádí, že pokud současná úprava v občanském zákoníku takové osvojení neumožňuje, je protiústavní. Porušovala by totiž právo na rodinný a soukromý život, zasahovala by do důstojnosti a byla by diskriminační.

Obvodní soud konstatoval, že občanský zákoník zmíněné osvojení skutečně nepřipouští. Po dřívějším zásahu Ústavního soudu již zákon o registrovaném partnerství sice nezakazuje osvojení člověkem žijícím v registrovaném svazku, nelze ale, aby se partner stal osvojitelem nezletilého dítěte se stejnými následky jako manžel rodiče.

Podle názoru soudu by bylo neumožnění osvojení diskriminační, protože rozhodnutí by bylo založeno čistě na sexuální orientaci obou partnerů, aniž by se přihlíželo k jejich lidským kvalitám a realitě jejich rodinného života. Proto soud navrhl příslušné ustanovení v občanském zákoníku zrušit.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY