Pondělí, 19. dubna, 2021

Věřitelé: Třetina exekutorů úřaduje nejvýš dva dny v týdnu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Třetina exekutorů úřaduje nejvýš dva dny v týdnu. Z oficiálních informací uvedených na jejich webových stránkách vyplývá, že se rozpětí úředních dob jednotlivých exekutorů pohybuje od čtyř do 43 hodin týdně. Dnes o tom informovala informovala Česká asociace věřitelů. Některé úřady není ani ve stanoveném čase možné zastihnout. To komplikuje situaci věřitelům i dlužníkům, kteří mají zájem domluvit se s nimi například na podmínkách splacení dluhu, tvrdí asociace.

„Srovnání oficiálních úředních hodin jednotlivých exekutorských úřadů potvrzuje zkušenosti, se kterými se na nás dlouhodobě obracejí věřitelé i dlužníci. Doba, po kterou je možné exekutory zastihnout, se velmi liší a v řadě případů z pohledu zúčastněných není dostatečná. Jen asi třetina exekutorů má úřední dobu přesahující 20 hodin týdně, tedy polovinu standardní pracovní doby. Výjimkou bohužel nejsou ani úřady, které jsou kontaktní méně než osm hodin v týdnu,“ uvedl prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Exekutorská komora uvedla, že nelze jednoznačně odpovědět na dotaz, zda jsou exekutoři v ČR dobře zastižitelní, protože nelze říct, jaké je optimální nastavení úředních hodin jednotlivých exekutorských úřadů. „Velmi obecně lze za optimální považovat takovou situaci, kdy budou soudní exekutor nebo jeho pověření zaměstnanci pro účastníky řízení dostupní tak, aby účastníci řízení byli objektivně schopni na úřadě podat případný procesní návrh, domluvit si nahlížení do exekučního spisu nebo uhradit vymáhanou pohledávku,“ sdělila.

Problém podle Staňka nespočívá pouze v samotné délce oficiální úřední doby, ale i v jejím dodržování. To potvrzuje vedoucí právního odboru České průmyslové zdravotní pojišťovny Marie Slavíková. „V praxi jsme zjistili, že mezi jednotlivými exekutorskými úřady existují značné rozdíly. Nejenže mají někteří exekutoři velmi omezené úřední hodiny, ale dokonce ani v těchto hodinách není mnohdy v praxi možné je zastihnout,“ dodala.

Na tuto skutečnost poukazuje i Michaela Kloudová, zakladatelka projektu Alimenty dětem, který pomáhá samoživitelům získat od bývalého partnera dlužné výživné na dítě. „Mnohdy je i v oficiálních hodinách přímo nadlidský úkol se některým exekutorům dovolat. I z tohoto důvodu spolupracujeme jen s exekutorskými úřady, které komunikují efektivně a bezproblémově,“ podotkla.

Špatná nebo pozdní komunikace byly i jedním z problémů, na který si lidé ohledně exekucí stěžovali v loňském průzkumu, který pro asociaci uskutečnila agentura STEM/MARK. „Ideální by bylo, kdyby stát exekutorům jasně stanovil minimální povinnou úřední dobu pro osobní styk s veřejností. Ta by mohla odpovídat rozsahu standardních úředních hodin, tedy alespoň 16 hodin ve dvou dnech v týdnu,“ uvedl Staněk. V ostatních pracovních dnech by podle něj mělo být možné se na úřad v klasické pracovní době aspoň bez problémů dovolat.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY