Vláda hledá nové státní tajemníky na spravedlnost a školství

Jednání vlády Foto: Úřad vlády

Vláda vyhlásí v nejbližší době výběrová řízení na nové státní tajemníky ministerstva spravedlnosti a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zároveň bude schvalovat jmenování Josefa Postráneckého státním tajemníkem ministerstva vnitra.

Postránecký zvítězil ve výběrovém řízení na tuto funkci a uvolní se tak předčasně pozice šéfa celé státní služby. Ve výběrovém řízení spolu s Postráneckým uspěli i další dva kandidáti, mj. i stávající státní tajemník ministerstva vnitra Jiří Kaucký. Ministr vnitra Jan Hamáček však vládě navrhl ke jmenování právě Postráneckého.

Staronovým tajemníkem Úřadu vlády má být Petr Špirhanzl. Jako jediný se totiž přihlásil do výběrového řízení právě stávající vládní tajemník a byl 19. února také vybrán.

Podobně probíhal výběr i na ministerstvu obrany, kde se taktéž přihlásil a byl 21. února vybrán stávající státní tajemník Petr Vančura.

Na konci května a června pak skončí funkční období státním tajemníkům ministerstev spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy, Janu Lišákovi a Jindřichu Fryčovi. Vláda tak bude schvalovat vyhlášení výběrových řízení na jejich místa.

Výběrové řízení na pozici státního tajemníka bylo již vyhlášeno u ministerstev kultury (Zdeněk Novák) a místního rozvoje (Zdeňka Pikešová).

Podmínkou pro to, aby se zájemce mohl ucházet o post státního tajemníka, je vedle vysokoškolského vzdělání, znalosti jazyka a bezúhonnosti také příslušná bezpečnostní prověrka a specifická kariérní minulost ve státní správě či samosprávě.

Vedle státních tajemníků samotných se tak mohou hlásit i „odborní“ náměstci ministrů, ředitelé sekcí a odborů, vedoucí úřadů organizačních složek státu, ředitelé krajských a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Za podmínky, že uchazeč v uplynulých osmi letech, a to nejméně po dobu čtyř let vykonával ve vedoucí funkci v organizační složce státu, v územním samosprávném celku, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle §5 zákona o státní službě.

Petr Dimun