GIBS ukončila odposlech v 64 případech, týkaly se 18 spisů

Advokáti se proti žádosti shodně ohradili. Foto: Flickr.com

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v loňském roce ukončila odposlechy v 64 případech, které se týkaly 18 trestních spisů. Oproti roku 2018 jde o pokles o téměř polovinu. Předloni ukončila inspekce 123 úkonů a týkajících se 21 spisů. Nejčastěji se odposlechy dotkly civilních osob mimo bezpečnostní sbory a příslušníků a zaměstnanců Policie ČR. Vyplývá to z analýzy inspekce za rok 2019.

Podle analýzy inspekce loni ukončila 62 odposlechů, které byly pořízeny na příkaz soudce, v dalších dvou případech postupovala se souhlasem uživatele odposlouchávané stanice. Příslušníků a zaměstnanců policie se týkalo 27 případů, dalších šest bylo zaměřeno na příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby. Zbytek se týkal civilních osob. V loňském roce bylo celkem odposloucháváno 43 lidí, meziročně o devět méně. Ohledně inspekce nebyl v loňském roce nasazen žádný odposlech.

Nejčastěji, ve více než třetině případů, byly odposlechy nasazeny kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Následovala podezření z drogových trestných činů, korupce či z výroby a nakládání s dětskou pornografií.

Ke sledování osob a věcí přistoupila inspekce podle zprávy ve 110 případech, které se týkaly 34 spisů. I zde byl zaznamenán pokles oproti roku 2017, kdy šlo o 152 úkonů a 45 spisů. S povolením státního zástupce GIBS postupovala ve 78 případech, 30 úkonů se odehrálo s povolením soudce a dva se souhlasem dotčené osoby. Nejčastěji se opět provedené úkony týkaly příslušníků a zaměstnanců policie a civilistů. Ve více než polovině případů šlo o podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Analýza uzavírá, že z víceletého srovnání vyplývá, že počty nasazovaných úkonů odposlechu a úkonů sledování mají kolísavou tendenci. V roce 2017 byl nárůst například způsobem tím, že inspekce prověřovala rozsáhlou organizovanou trestnou činnost s velkým počtem prověřovaných osob v několika trestních spisech. Loňský pokles zase souvisí s celkovým počtem prověřovaných spisů GIBS. „Pokles je dán i tím, že při operativní činnosti velmi pečlivě zvažujeme, zda je nutné nasadit odposlech, nebo zda by sledovaného účelu nebylo možno dosáhnout jinak,“ uvádí analýza.

Počet odposlechů a sledování osob a věcí:

Rok Počet úkonů odposlechů Počet úkonů sledování
2007 (působení Inspekce ministra vnitra) 143 103
2008 (působení Inspekce ministra vnitra) 171 147
2009 (působení Inspekce Policie ČR) 131 159
2010 (působení Inspekce Policie ČR) 149 199
2011 (působení Inspekce Policie ČR) 230 237
2012 242 216
2013 166 236
2014 240 201
2015 116 192
2016 124 130
2017 172 258
2018 123 152
2019 64 110

Zdroj: Analýza použití odposlechu a sledování osob a věcí Generální inspekcí bezpečnostních sborů za rok 2019

(čtk)