Korupce i domácí násilí: Inspekce loni obvinila 142 lidí, meziročně o 46 méně

Nejvíce obviněných bylo z řad policistů Ilustrační foto: GIBS

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni obvinila 142 lidí, o 46 méně, než v roce 2018. Stejně jako v předchozích letech bylo nejvíce stíhaných v Praze, nejméně jich bylo tradičně na Pardubicku a Vysočině. Vyplývá to ze zprávy o činnosti GIBS za loňský rok.

Inspekce loni obvinila 91 policistů, o 25 méně než o rok dříve. Příslušníků vězeňské služby bylo stíháno 18, u celníků šlo o sedm příslušníků. Zbytek tvořili zaměstnanci sborů a civilní osoby, právnickou osobu loni GIBS nestíhala žádnou. Nejčastěji byli lidé stíháni kvůli zneužití pravomoci úřední osoby.

Stejně jako v loni i předloni bylo nejvíce stíhaných v Praze, i zde ale inspekce zaznamenala výrazný pokles, o 16 lidí na 25. V Pardubickém kraji byli stíháni čtyři lidé, stejný počet byl loni i ve Zlínském kraji. Na Vysočině GIBS stíhala tři lidi.

Inspekce v loňském roce pracovala na 437 případech, bylo jich o 23 méně, než předloni. K zahájení trestního stíhání došlo u 113 z nich, v devíti bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení. K 6. lednu letošního roku nebylo ukončeno 178 případů.

GIBS ve zprávě uvádí, že s poklesem případů v roce 2019 počítala. „Tento stav byl předpokládaný a souvisí s trendem a snahou zaměřit se na kvalitní odhalování závažné trestné činnosti, kdy operativní činnost a následné případné vyšetřování je mnohem náročnější z hlediska nasazených sil a prostředků, ale též z hlediska časového,“ píše se v dokumentu.

V loňském roce zadokumentovala inspekce osm trestných činů, které vykazovaly znaky korupčního jednání. Obviněno bylo sedm osob, o osm méně, než předloni. Nejčastěji jde o přijetí úplatku za sjednání neoprávněné výhody, neoprávněné lustrace v informačních systémech nebo ovlivňování řízení v nezákonný prospěch.

V oblasti extremismu byly v loňském roce obviněny dvě osoby, v souvislosti s drogami bylo zahájeno stíhání proti pěti osobám. Kvůli domácímu násilí bylo obviněno také pět lidí. „V těchto případech se jedná o selhání jednotlivců, které přímo nesouvisí s plněním služebních úkolů,“ uvádí výroční zpráva. V oblasti úniku informací bylo loni obviněno šest osob, pět příslušníků policie a jedna civilní osoba.

Trestných činů, kdy příslušníci bezpečnostních sborů použili nepřiměřené násilí při výkonu pravomoci, loni ubylo o devět na 57. Obviněno bylo 11 lidí, devět policistů a dva příslušníci vězeňské služby. Tři z policistů byli obviněni z mučení a jiného nelidského a krutého zacházení.

Kromě statistik kriminality se výroční zpráva věnuje také zkouškám spolehlivosti patřící mezi výjimečné kompetence GIBS, kterou nikdo jiný nemůže vykonávat. Při zkouškách se testuje odolnost příslušníků bezpečnostních sborů vůči protiprávnímu jednání. V českém právním řádu existuje tato možnost od roku 2009. Loni inspektoři dokončili 13 zkoušek, v rámci žádné nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Oddělení vnitřní kontroly prověřovalo v minulém roce 46 stížností na příslušníky a zaměstnance inspekce, dvě byly vyhodnoceny jako částečně důvodné. Pracovníci oddělení vnitřní kontroly také vedli šest trestních spisů v režimu prověřování, u jednoho z nich byl podán návrh na zahájení trestního stíhání. Loni byl stíhán jeden zaměstnanec inspekce, příslušník nebyl obviněn žádný.

V lednu loňského roku došlo ke změně organizační struktury GIBS, kdy byla zrušena tzv. dvoukolejnost v rámci trestního řízení. Byly sloučeny rozdělené linie prověřování a vyšetřování, a to do jednoho teritoriálního oddělení, což podle zprávy vedlo mimo jiné ke zrychlení trestního řízení.

V inspekci se také loni podařilo stabilizovat personální situaci, ke konci roku byla téměř naplněna tabulková místa. „Na konci roku 2019 byly téměř doplněny početní stavy především v rámci nově vytvořeného oddělení závažné trestné činnosti a dále ostatních krajských odděleních,“ vysvětluje zpráva. V GIBS bylo v loňském roce 279 služebních míst a 56 pracovních míst.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a Vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie České republiky, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.

Stíhané osoby podle místa spáchání trestné činnosti:

Kraj rok 2019 rozdíl oproti roku 2018
Hlavní město Praha 25 -16
Jihomoravský kraj 16 +5
Jihočeský kraj 9 +5
Pardubický kraj 4 +3
Královéhradecký kraj 5 0
Kraj Vysočina 3 +2
Karlovarský kraj 9 -2
Liberecký kraj 5 0
Olomoucký kraj 12 +1
Plzeňský kraj 8 -16
Středočeský kraj 15 -8
Moravskoslezský kraj 14 -8
Ústecký kraj 13 -5
Zlínský kraj 4 -2
Celkem 142 -46

Zdroj: Zpráva o činnosti GIBS za rok 2019

(čtk)