Kvůli koronaviru neproplavují komory malá plavidla, plout lze i s propadlým osvědčením

Příprava lodi k technické kontrole Foto: Irena Válová

Kvůli koronaviru neproplavují komory na Vltavě a na Labi malá rekreační plavidla. Komorovat mohou jen nákladní lodě a lodě osobní dopravy bez cestujících. Osvědčení malých a rekreačních plavidel propadlá po 12. březnu 2020 zůstanou platná. Úřad omezil technické prohlídky, pro které se musí loď desinfikovat. Nejbližší termíny zkoušek vůdců a členů posádek plavidel se ruší. Vyplývá to ze sady opatření obecné povahy, které vydal správní orgán pro nákladní i rekreační plavbu Státní plavební správa.

Podle poslední informace Státní plavební správy ze dne 1. dubna 2020 došlo kvůli koronaviru k omezení proplavování komorami na labsko-vltavské vodní cestě pro malá a rekreační plavidla.  Tato plavidla, kterých v posledních letech přibývá na Labi a na Vltavě po tisících ročně, komory neproplaví. Komory budou proplavovat jen nákladní lodě a lodě určené pro osobní dopravu (parníky, přívozy), a to po předchozím objednání. Lodě osobní dopravy musí být bez cestujících. Navíc do konce května se neotevře Štěchovická komora pro zpoždění opravy. Celé opatření ke komorování je zde.

Části lodě se musí před i po desinfikovat

Další problém, který Státní plavební správa řeší opatřením obecné povahy jsou technické prohlídky a osvědčení plavidel, kterými musí malá rekreační plavidla projít jedenkrát za čtyři roky. Kvůli koronaviru se změnil systém technických prohlídek. Od 14. dubna 2020 se prohlídky konají výlučně po předchozím elektronickém objednání a s elektronickou platbou. Kromě toho má Státní plavební správa omezené úřední hodiny, jak plyne z dalšího opatření.

Pro výkon technické kontroly obsahuje opatření Státní plavební správy další rozsáhlé instrukce: Při technické prohlídce lodě je mimo jiné nutno dodržovat odstup od lodě i od technika a nevstupovat spolu s ním do uzavřené prostory. Loď má být před i po technické kontrole vydesinfikovaná: „Žádáme Vás, aby předměty a části plavidla, se kterými je třeba v rámci prohlídky manipulovat a kterých je třeba se dotýkat, byly před prohlídkou dezinfikovány a po prohlídce rovněž. Berte prosím ohledy nejen na svou bezpečnost, ale také na značnou zátěž prohlídky provádějících techniků,“ uvádí se doslova v opatření Státní plavební správy ze dne 8. dubna 202: Celé rozsáhlé opatření je zde.

Propadlé osvědčení malého plavidla bude odpuštěno

Komu propadla po 12. březnu 2020, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, technická a nestačí si ji v novém režimu včas opatřit, ten nebude podle dalšího opatření obecné povahy Státní plavební správou pokutován: „V dále uvedených případech proti provozovatelům malých plavidel, kteří se dopustí jako fyzické osoby přestupku podle § 43 odst. 8 písm. a) zákona nebo jako podnikající fyzické nebo právnické osoby přestupku podle § 44 odst. 6 písm. b) zákona tím, že uplynula doba platnosti osvědčení plavidla, nebude vedeno přestupkové řízení.“

Kromě toho z opatření vyplývá, že s držitelem propadlého osvědčení nebude nakládáno jako s žadatelem o nové osvědčení, kdy je žádost výrazně zpoplatněna.

Celé opatření SPS Praha je zde.

Nové osvědčení vůdce nelze získat

A naposledy, zrušeny jsou všechny zkoušky vůdců malých plavidel do 15. dubna 2020, takže v současnosti nelze nové osvědčení vůdce vůbec získat. Jak je ovšem prodlužována doba nouzovém stavu, ruší Státní plavební správa i další termíny ve všech svých třech pobočkách po celé zemi, takže je nutné tuto informaci průběžně sledovat. Poslední stav je v opatření zde.

Celkem bylo podle zprávy o činnosti Státní plavební správy v roce 2018 evidováno v plavebním rejstříku celkem 18 020 malých plavidel se strojním pohonem i bez pohonu (motorových člunů i plachetnic s povinností evidence dle zákona). V roce 2018 vykonali podle této zprávy technici Státní plavební správy 3030 technických prohlídek malých plavidel a rekreačních jachet.

Irena Válová