Pondělí, 23. května, 2022

Ministerstvo odstranilo z justiční databáze jména účastníků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z justiční databáze Infojednání jména účastníků řízení. Veřejnost tak ztratila možnost dovědět se touto cestou, koho se konkrétní soudní jednání týkají. Úřad svůj krok hájí tím, že v budoucnu chce zveřejňovat anonymizovaná rozhodnutí soudů nižších stupňů. Podle tiskového oddělení ministerstva totiž existuje riziko, že by soukromé subjekty mohly rozhodnutí deanonymizovat, a ohrozit tím práva účastníků řízení na ochranu osobních údajů.

V aplikaci Infojednání bylo doposud možné za několik vteřin zjistit jména účastníků konkrétního řízení po zadání příslušného soudu a k tomu spisové značky, nebo místa a dne konání. Nyní už se uživatelům zobrazuje pouze jméno soudce, který příslušnou věc řeší. Novináři a další zájemci z řad veřejnosti se tak budou muset obracet na mluvčí jednotlivých soudů, případně na právní zástupce účastníků.

„Uvedené opatření výlučně souvisí s realizovaným projektem zveřejňování rozhodování soudů nižších stupňů k naplnění závazku ČR vyplývajícího z Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2018-2020 k zajištění transparentnosti soudního rozhodování,“ uvedla Lucie Machálková z tiskového oddělení.

Uvedla, že součástí projektu je vývoj nástroje pro pseudonymizaci publikovaných rozhodnutí. Nástroj má v maximální míře zajistit jak vypovídající schopnost textu, tak ochranu osobních údajů.

„Některé soukromé subjekty – navzdory opatřením Úřadu pro ochranu osobních údajů, který takové jednání neshledává v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů – dlouhodobě z této aplikace čerpají jak jmenné, tak i číselné spisové údaje, a po jejich strojovém zpracování je ve svých aplikacích veřejně zpřístupňují s adresným jmenným vyhledáváním,“ připomněla Machálková.

„V kontextu s projektem zveřejňování rozhodování soudů nižších stupňů tak existuje zcela reálné riziko, že práva účastníků řízení na ochranu osobních údajů – zajišťovaná pseudonymizačním nástrojem – mohou tato druhotná zpracování soukromými subjekty ohrozit. A to tím, že publikovaná rozhodnutí budou s odvozeným využitím dat z InfoJednání depseudonymizována. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k tomuto opatření,“ vysvětlila.

Ministerstvo zdůraznilo, že změny v databázi Infojednání jsou dlouhodobě připravovaným ochranným opatřením. Jako absurdní odmítlo spekulace, že omezení informací záměrně načasovalo na dobu nouzového stavu, aby změny prošly nepovšimnuty.

„Tuto záležitost jsme začali řešit už v polovině loňského roku, a to po jednáních s ÚOOÚ ve věci zmiňovaných nelegálních databází třetích osob. I z důvodu jejich iniciativy jsme začali přemýšlet o vypnutí této funkce. Finální objednávku pro dodavatele systému jsme odeslali v lednu 2020 se zapracováním do nejbližší distribuce, tedy do března 2020. Čili spojitost s nouzovým stavem je nulová,“ uzavřela Machálková.

Jedním ze soukromých subjektů, který na internetu bezplatně nabízí vlastní databázi s přehledem soudních jednání, je aktivista Tomáš Pecina. Na svém webu uvedl, že proti opatření ministerstva zvažuje vhodný právní postup. Vyjádřil ale obavu z toho, že soudy nebudou ochotné tento stav změnit.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY