Pondělí, 26. července, 2021

Obhájci se obávají rozšíření koronaviru ve věznicích, chtějí odklad nástupů výkonu trestu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Přestože Vězeňská služba zatím žádného nakaženého nemocí COVID-19 neohlásila, Unie obhájců se obává možných rizik přenosu v tuzemských káznicích. „Vězeňská zařízení patří k místům představujícím ideální prostředí pro nekontrolovatelné šíření nemoci,“ uvádí spolek ve svém posledním stanovisku. Resort spravedlnosti bude o věci ve čtvrtek jednat s předsedy krajských soudů. Vězeňská služba odklad nástupu z bezpečnostních důvodů podporuje.

I přes dosavadní přijatá opatření, spočívající například v zákazu návštěv vězněných osob či měření teplot všem, kteří vstupují do prostor vězení, existuje podle Unie obhájců vysoké riziko zavlečení koronaviru, a to nejen ze strany zaměstnanců věznic, ale i nově nastupujících vězňů.

Unie se obává, že situace ve věznicích je státními orgány podceňována a doposud učiněná opatření nejsou dostačující. Jako jeden z přijatelných preventivních prostředků k eliminaci rizika zanesení infekce do věznic považuje Unie obhájců ČR dočasné odložení nástupu osob k výkonu nepodmíněných trestů odnětí svobody. Jde o opatření, k jehož aplikaci přistupují i jiné státy, např. Nizozemsko. „Rizika navrhovaného řešení jsou minimální, neboť trest jako takový by odsouzenému nebyl zrušen ani zkrácen, nýbrž pouze dočasně odložen, a to za situace, kdy odsouzení byli ještě před právní mocí odsuzujícího rozsudku po dobu trestního řízení tak jako tak na svobodě. Žádná hrozba pro společnost proto z navrhovaného opatření nevyplývá. Přesto by se dalo uvažovat o sestavení výčtu případů, na které by se uvedené opatření nevztahovalo, například v případě trestů za násilnou trestnou činnost,“ uvedli zástupci Unie s tím, že vláda přijímá řadu opatření, aby zabránila nákaze, ale riziko nákazy mezi více než 20 tisíci vězni podceňuje.

„Vnímáme proto jako svou povinnost poukázat na skupinu odsouzených ve výkonu trestu, která zůstává stranou zájmu, je kvůli vysoké koncentraci osob v uzavřených prostorech jednou z nejrizikovějších a nemůže se vzhledem k svému postavení v současné době nikterak bránit,“ stojí ve stanovisku, které vyzývá Ministerstvo spravedlnosti i zdravotnictví k přijetí opatření, které by odkládalo nástup do výkonu trestu.

Podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové jsou přísná bezpečnostní opatření nastavena tak, aby byla maximálně eliminována rizika průniku onemocnění do věznic. „Oslovili jsme předsedy jednotlivých soudů a požádali jsme je, aby v rámci možností, zvážili odklady nástupů do výkonu trestu, aby se v současné době do věznic nedostávali lidé, kteří přicházejí z tzv. volné nohy, tedy pachatelé nezávažné trestné činnosti. Tito lidé, kteří přicházejí z civilního prostředí, jsou v současné době potencionálními přenašeči onemocnění COVID-19,“ dodala mluvčí.

Vězeňská služba eviduje nakažených devět dozorců. Částečný výpadek příslušníků podle Kučerové neohrozil schopnost VS zajistit ve věznicích bezpečnost a pořádek. U vězňů se podezření na nákazu zatím nepotvrdila. „Karanténu jsme měli pouze v jedné věznici. Již minulý týden skončila,“ doplnila Kučerová.

Zástupci ministerstva chtějí situaci řešit na zítřejší poradě předsedů krajských soudů, kde se bude probírat i plán na obnovení řádného chodu soudů. Teprve po poradě resort zaujme stanovisko. „Vězeňská služba ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti učinila řadu kroků a organizačních opatření k eliminaci rizika šíření COVID-19 ve věznicích a rozhodně situaci nepodceňujeme,“ dodala pro Českou justici Andrea Šlechtová z tiskového odboru.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY