Páchat domácí násilí a pohlavní zločiny ve stavu nouze je přitěžující okolnost, varuje NSZ

Domácí násilí v době karantény může eskalovat Foto: pxhere

Násilí mezi osobami blízkými nebo pohlavní zločiny spáchané ve stavu nouze jsou trestány vyššími sazbami, upozornilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Fakt, že pachatel se dopouští domácího násilí nebo zločinů se sexuálním podtextem v době vyhlášení stavu nouze kvůli koronaviru je podle Trestního zákoníku přitěžující okolnost.

Nejvyšší státní zastupitelství na vztah mezi stavem nouze a trestními sazbami upozorňuje už podruhé. Nucený pobyt v bydlišti může vyústit v násilí i pohlavní zneužívání, buďte slušní, apeluje na obyvatelstvo NSZ.
Poprvé Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) upozornilo na přísnější posuzování trestné činnosti už 13. března 2020, když byl vyhlášen nouzový stav. Ve zprávě státní zastupitelství jmenovalo příklady trestných činů, kde se sazba za jejich páchání v nouzovém stavu zvyšuje. U krádeže vloupáním se škodou 500 korun je v nouzovém stavu sazba až osm let, zatímco v běžné situaci jsou to dva roky. NSZ varovalo zejména před trestnými činy lichvy, podvodu, šíření poplašné zprávy, ale také před šířením nakažlivé lidské nemoci a šířením nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti.

Nároční období může plodit násilí i v pohlavní zneužívání

Nyní tento orgán činný v trestním řízení informoval, že přitěžující okolností platí i pro domácí násilí a sexuální zločiny. „Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje občany, že stávající omezení volného pohybu osob přijatá mimořádnými opatřeními a vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 může mít i výrazné dopady trestněprávní povahy mezi osobami blízkými,“ uvádí NSZ ve sdělení k postihování domácího a sexuálního násilí v nouzovém stavu v souvislosti s omezeným pohybem a nařízení zdržovat se v místě bydliště, většinou se spolubydlícími blízkými osobami.

„Náročné období, kterým procházíme, může vyvolat nebo eskalovat napětí mezi spolužijícími osobami, a to až do takové míry, že může docházet k jednáním, které mohou zakládat i trestní odpovědnost. Jedná se především o trestné činy spojené s domácím násilím a/nebo trestné činy sexuálně motivované. Oběti této trestné činnosti jsou v současné době nastalou situací o to více zranitelné, neboť jsou s osobou agresora často v nepřetržitém kontaktu a mají omezené možnosti vyhledat pomoc či podporu,“ uvádí Nejvyšší státní zastupitelství.

Ohroženy jsou děti na internetu

Podle sdělení NSZ dochází v současné situaci také k větší míře ohrožení u dětí, a to ve virtuálním prostředí „zejména některými trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (tzv. on-line sexuální zneužívání)“.

Také pro tyto zločiny platí příslušné ustanovení trestního zákoníku pro stav nouze o přitěžujících okolnostech: „I pro výše uvedené případy platí upozornění, které Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo ve svém sdělení k otázkám trestní odpovědnosti během nouzového stavu ze dne 13. března 2020, tedy, že vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 (způsobené koronavirem SARS-COV-2) odůvodňuje užití obecné přitěžující okolnosti uvedené v § 42 písm. j) trestního zákoníku,“ uvádí NSZ ve sdělení.

Poté NSZ cituje z kapitoly Trestního zákoníku Obecné zásady pro ukládání trestů – Přitěžující okolnosti: „Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace.“

Za šíření nakažlivé choroby až dvanáct let

Šíření domácího násilí mezi partnery nebo v rodinách kvůli povinnosti setrvávat společně v bydlišti bylo již dříve zaznamenáno v zahraničí. „Nejvyšší státní zastupitelství apeluje v této složité době na slušnost všech osob a vzájemné porozumění obecně, zvláště pak mezi osobami nejbližšími,“ vyzývá NSZ.

Již dříve Nejvyšší státní zastupitelství upozornilo, že novelou trestního zákoníku byl Covid-19 přidán na seznam nakažlivých lidských nemocí, jejichž šíření, ať už úmyslné nebo z nedbalosti, je trestné se sazbou až dvanáct let respektive deset let, způsobí-li šiřitel nemoci smrt.

(ire)

Sdílejte
Předchozí článekČAK: Návrh na zastavení marných exekucí by se neměl řešit ve stavu legislativní nouze
Další článekKřeček se brání dopisu akademiků: Pochybnosti signatářů vycházejí ze zkreslených sdělení
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.