Společnost Grandi Stazioni požadovala po Českých drahách zaplacení 1, 25 miliardy neoprávněně

Grandi Stazioni neuspěla s žalobou za neprodloužení nájmu nádraží Foto: wikipedia

Městský soud v Praze dnes potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Grandi Stazioni Česká republika proti Českým drahám o zaplacení částky přesahující 1,25 miliardy. Mělo jít o náhradu údajné škody vzniklé neprodloužením nájmu Hlavního nádraží v Praze.

Společnost Grandi Stazioni podala žalobu v srpnu 2017, a to vůči Českým drahám, Správě železnic a České republice. Škoda měla Grandi Stazioni vzniknout tím, že jí ČD odmítly poskytnout další dva roky na dokončení revitalizace Hlavního nádraží. Žalobu opírala o tvrzení, že prodloužení nájemní smlouvy důvodně očekávala a ČD jej odmítly, aniž by k tomu měly spravedlivý důvod. Největší část požadované částky představoval potenciální zisk, který mohla společnost údajně získat, pokud by k prodloužení nájemního vztahu o 30 let skutečně došlo.

„Celý ten složitý spor lze shrnout do jednoduché otázky – zda České dráhy jednaly s Grandi Stazioni poctivě či nikoliv. Dnešní pravomocné rozhodnutí jednoznačně potvrzuje, že České dráhy jednaly poctivě,“ uvádí Jiří Pour, advokát advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, který České dráhy před soudem zastupoval.

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží od roku 2003. Podle smlouvy měla do podzimu 2016 dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dodělat, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží, což vedlo k vypovězení smlouvy a přerušení rekonstrukce.

Italská společnost podala v souvislosti s pražským hlavním nádraží čtyři žaloby. Žalobu na určení vlastnictví historické části nádraží Fantovy budovy zamítl loni v říjnu odvolací soud. Vedle tohoto Grandi Stazioni napadla také převod nové odbavovací haly na správu železnic. Další žaloba se týká náhrady více než 770 milionů za investované peníze při rekonstrukci nádraží. Z této sumy SŽDC firmě loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci nádraží. Společnost pak snížila požadovanou sumu na zhruba 210 milionů korun. Tuto žalobu bude znovu projednávat prvoinstanční soud, jeho původní rozhodnutí totiž loni v prosinci zrušil odvolací soud. Čtvrtým sporem je právě žaloba o ušlý zisk.

„Již ve třetím ze čtyř sporů, vyvolaných společností Grandi Stazioni Česká republika, soudy pravomocně potvrdily, že právo stojí na straně Českých drah. Nešlo o jednoduché případy a jsme proto velmi rádi, že naše práce pomohla nejen chránit zájmy klienta, ale i dosáhnout obecné spravedlnosti,“ dodává Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

 

(red)