Stažení jmen účastníků řízení z justiční databáze bude řešit ÚS

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová Foto: archiv

Změnou internetové stránky ministerstva spravedlnosti infoJednání, ze které zmizela jména účastníků soudních řízení, se bude zabývat Ústavní soud (ÚS). Právní aktivista Tomáš Pecina podal stížnost, kterou zveřejnil na svém blogu. Doručení stížnosti ČTK potvrdila mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková. Soudcem zpravodajem bude Radovan Suchánek.

InfoJednání je zdrojem informací o nařízených jednáních všech obecných soudů v Česku v příštích 30 dnech. Data využívají také různé bezplatné internetové agregátory, které je převádějí do přehlednější podoby. Právě Pecina byl kvůli jednomu podobnému agregátoru ve sporu s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Od druhé poloviny března už lidé na webu infoJednání najdou jen termín líčení, jméno soudce, spisovou značku a některé další informace, nikoliv jména obžalovaných v trestních kauzách a jména stran v civilních sporech.

„Veřejnost nyní nemá, jak se dozvědět, které právní věci budou obecnými soudy projednávány,“ stojí v ústavní stížnosti, podle které princip veřejnosti soudních jednání převažuje nad právem na ochranu soukromí. Ve hře jsou prý samotné základní principy demokratického státu, justice nesmí být „kabinetní“.

„Za alarmující stěžovatel pokládá, že ke změně došlo za nouzového stavu vyhlášeného pro celé území České republiky, což významně snížilo pozornost a citlivost veřejnosti, široké i odborné, vůči omezování základních práv občanů,“ pokračuje ústavní stížnost.

Pecina žádá ÚS, aby konstatoval, že odstranění jmen z databáze je zásahem do práva na veřejnost soudních jednání a na informace o činnosti státních orgánů. Zároveň chce, aby soud přikázal ministerstvu spravedlnosti obnovení původního stavu. Kvůli naléhavosti žádá také bezodkladné projednání stížnosti, případně vydání předběžného opatření.

Ministerstvo spravedlnosti v minulých dnech svůj krok hájilo tím, že plánuje zveřejňovat anonymizovaná rozhodnutí soudů nižších stupňů. Pokud by před tím zveřejňovalo jména účastníků řízení, existovalo by riziko, že soukromé subjekty verdikty následně znovu deanonymizují, a ohrozí tak práva lidí na ochranu osobních údajů.

(čtk)