ÚS: Vzdálenost 700 km nemůže být jediným argumentem proti střídavé péči

ČR uzavřela hranice oběma směry Foto: nasregion

Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů nemůže být jediným důvodem vylučujícím střídavou péči o dítě. Je nutné vždy hodnotit celkový kontext, zdůraznil Ústavní soud (ÚS) v dnešním nálezu, který je dalším z řady výroků k praxi střídavé péče v Česku. Soud ji už dříve označil za vhodné řešení, které pomáhá dětem udržet si vazbu na oba rodiče.

Tentokrát se soudci zabývali sporem rodičů chlapce narozeného v srpnu 2015. Otec žije v Praze, matka v Krefeldu v Německu, tedy asi 700 kilometrů daleko. Obvodní soud pro Prahu 2 nejprve rozhodl o střídavé péči. Městský soud v Praze ale svěřil dítě matce, s otcem má být jeden týden v měsíci. Jako obvyklé bydliště určil Krefeld.

Městský soud zohlednil, že matka chce zůstat ve své vlasti, kde má práci, byt, rodinu a přátele. Zároveň uvedl, že „rozhodně nemůže být v nejlepším zájmu dítěte, aby tak malé dítě bylo po týdnu ‚střídáno‘ a převáženo od jednoho rodiče ke druhému“. Otec reagoval stížností k ÚS, který už dříve formuloval princip, že „svěření dětí do střídavé péče je pravidlem, ne výjimkou“ a že případné jiné rozhodnutí je nutné náležitě odůvodnit.

Městský soud podle ÚS nezkoumal kontext, omezil se jen na konstatování, že Praha a Krefeld jsou od sebe daleko, a tudíž nemůže být v nejlepším zájmu dítěte, aby byl po týdnu jezdilo od jednoho rodiče ke druhému. Nevyjádřil se k protiprávnímu přemístění dítěte do Německa matkou na konci roku 2017. Nezabýval se ani celkovým postojem matky k nastalé situaci.

„Ve svém důsledku pak městský soud nastolil situaci, kdy byl nezletilý svěřen do péče matky, byť to byla právě ona, kdo nerespektoval původní dohody obou rodičů,“ stojí v nálezu.

Verdikt je prý také vnitřně rozporný. Městský soud uvedl, že velká vzdálenost vylučuje střídavou péči, současně však nastavil harmonogram tak, že po třech týdnech u matky bude chlapec cestovat z Krefeldu do Prahy a následně po jednom týdnu u otce zase zpět. Prakticky tak vykoná měsíčně stejný počet cest jako při střídavé péči po 14 dnech.

Případem se musí znovu zabývat městský soud, který důkladněji zváží, jaké dopady má na chlapce cestování, stejně jako další okolnosti. Pak by měl znovu nastavit režim péče. Výsledek ÚS nepředjímá.

(čtk)