Vypustí stát psy? Ústavní stížnost napadá zákaz vlády vycestovat do zahraničí

Česká státní hranice Foto: Policie ČR

Opatření vlády z 13. března 2020, kterým zakázala občanům vycestovat do zahraničí, je protiústavní a mělo by být zrušeno. Navrhuje to další z ústavních stížností, kterou v zastoupení svého klienta podal k Ústavnímu soudu (ÚS) advokát David Záhumenský. Předchozí ústavní stížnosti napadají vyhlášení nouzového stavu a povinné nošení roušek.

Stížnost napadá jak samotné vyhlášení nouzového stavu primárně z důvodu absence zákonem předpokládaných náležitostí, tak především protiústavnost spočívající v nerespektování zákonných mezí pro omezení základních práv a svobod jednotlivce.

„Je nepochybně potřeba vést diskusi o tom, jakým způsobem mají státy chránit své hranice před vnějším nebezpečím (viz aktuální situace na řecko-turecké hranici). Stěžovatel je však přesvědčen, že Ústavní soud by měl důrazně odmítnout, že státní moc může zakázat lidem vycestovat z území ČR. Byť by existovala jen jediná země na světě, která by stěžovatele byla ochotná přijmout, byť by se tam stěžovatel měl dostat „po svých“ či přeplout Atlantik na voru, stát mu toto musí umožnit,“ odůvodňuje se mj. ve zmíněné ústavní stížnosti její podání.

Opatření vlády považuje stěžovatel ze opatření obecné povahy, které ovšem postrádá náležité zdůvodnění tak, jak stanoví zákon a ustálená judikatura. „Stěžovatel poukazuje na to, že požadavky založené judikaturou NSS a ÚS nejsou v případě napadeného opatření zcela evidentně splněny. Přestože je ukládán zákaz, které je v demokratické zemi nutno označit za zcela nemyslitelný (zákaz opustit hranice své země), toto opatření není nijak odůvodněno,“ argumentuje se ve stížnosti.

Napadena je i nepřiměřenost opatření s odkazem na zásadu proporcionality, kdy musí být zváženo, zda daného cíle nelze dosáhnout jinak, než omezení jednoho ze základních práv. „Stěžovatel poukazuje na to, že postup, který exekutiva přijala, je nepřiměřený. Demokratický stát nemůže nařídit zákaz vycestování, neboť existují země, kde má vstup povolen, a dokonce je v nich nákaza v menší míře. Pochopil by pouze, kdyby po návratu do ČR byla nařízena čtrnáctidenní karanténa z důvodu prevence šíření,“ argumentuje stěžovatel, který na jiném místě stížnosti v narážce na výroky náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly vznáší řečnickou otázku, zda „je již stát připraven na to, aby na vlastní občany, kteří se pokusí hranice v rozporu s napadeným opatřením překročit, střílel a vypustil psy“.

Petr Dimun