Za nouzového stavu lze prokazovat totožnost neplatnými doklady a řídit s propadlým průkazem

Přes hranice stále projíždí například řidiči kamionů Foto: PČR

V době nouzového stavu mohou občané svoji totožnost prokazovat neplatným občanským průkazem, neplatným pasem nebo řidičským průkazem. S propadlým řidičským průkazem lze dále řídit vozidla, ale jen na území ČR. Neplatné doklady nejsou občané povinni ve lhůtě odevzdat. Přestupky, které takto vzniknou příslušné orgány odpustí. Vyplývá to ze stanoviska ministerstva vnitra. Obce však nesmějí zcela rezignovat na agendy, musí vyřídit neodkladnou věc. Někde však lidé čelí libovůli.

Prokazovat svoji totožnost neplatným dokladem policii, strážníkům nebo jiným institucím mohou občané podle stanoviska ministerstva vnitra po dobu nouzového stavu. „Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů,“ uvádí se ve stanovisku vnitra.

Podle stanoviska vnitra přibyl k obvyklým dokladům, kterými se lidé prokazují, řidičský průkaz, a to pokud nastane situace, že ho má občan platný, na rozdíl od občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Pokud naopak všichni řidiči, kterým vypršela platnost řidičského průkazu, s ním mohou dále řídit, ale jen na území České republiky:  „Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností),“ uvádí se ve stanovisku.

Po dobu nouzového stavu odpadá lidem také povinnost odevzdávat neplatné občanské průkazy jakožto i povinnost žádat o nové průkazy – například po rozvodu, při ztrátě nebo při skončení platnosti. U všech přestupků, které takto vzniknou, upustí příslušné správní orgány od potrestání, stojí ve stanovisku.

Mnoho lidí stále pas potřebuje

Vzhledem k nouzovému stavu a rozhodnutí o minimalizaci služeb obecních úřadů, není možné nyní standardně vyměnit neplatný doklad za platný nebo získat zcela nový. Ministerstvo vnitra však v dalším stanovisku upozorňuje, že správní orgány nemohou zrušit provoz a činnost úplně a obecní úřady nelze zcela zavřít. Dále je podle stanoviska možné vyřizovat agendy, které je možné vyřídit elektronicky, písemně, telefonem.

Příjem podání je omezen na podatelny, ovšem jsou-li zřízeny: Omezený provoz je rovněž zajištěn „příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,“ uvádí se v dalším stanovisku vnitra.

Přes všechna omezení jsou však úřady povinny v naléhavých případech věc vyřídit: „Obec tedy omezí úřední hodiny na pondělí a středu, přičemž ani v jednom dni nesmí být delší než 3 hodiny, a přijme jiná vhodná opatření s cílem zajistit, aby v nezbytně nutných případech bylo možné na úřadě určitou naléhavou úřední záležitost vyřídit osobně, typicky po předchozí e-mailové či telefonické domluvě (a za tím účelem zveřejnit kontaktní telefon a e-mail),“ stojí na konci stanoviska vnitra.

Různí úředníci v různých obcích si ovšem text stanoviska vykládají různě. V současnosti tedy občané závisí na libovůli příslušných referentů. Přitom stále desetitisíce lidí, například řidičů kamionů, kteří vozí potraviny, do zahraničí odjet musí.

Irena Válová