Úterý, 27. července, 2021

Analýza: ČD Cargo pod palbou byznysových zájmů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V posledních týdnech se začaly v médiích objevovat útoky na dceřinou společnost Českých drah ČD Cargo, že nepostupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ač k tomu není právní důvod. Firma za tím vidí útok nespolehlivého dodavatele s politickými konexemi, kterého odstřihla od zakázek.

Nedávný komentář advokáta Jiřího Flama pro Ekonomický deník upozornil na právní otázky související s povinností ČD Cargo postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Autor považuje za pozoruhodné, že ČD Cargo, přestože nemá povinnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, vybírá své dodavatele téměř stejně metodicky, jako kdyby postupovala podle zákona. “Realizovaná výběrová řízení transparentně vyhlašuje, zveřejňuje výzvy i podmínky výběrových řízení, žádá dodavatele o prokázání příslušné kvalifikace, upravuje jednotlivá kola výběrových řízení, atd.” analyzuje Flam. Proč se tedy tato dceřiná společnost Českých drah stala v minulých dnech předmětem negativního zájmů některých médií? Podle vyjádření firmy to je kvůli účelovému trestnímu oznámení, které souvisí s nespokojeností skupiny Rail Invest jako nespolehlivým dodavatelem, který přišel o příjmy od státní firmy.

Roli hraje také konkurenční boj s jinými dodavateli. “Abychom objasnili motivy skupiny Rail Invest, je nutné doplnit, že tato skupina byla v minulosti významným dodavatelem, opravcem a pronajímatelem vagonů ČD Carga. Tato spolupráce však skončila, když skupina Rail Invest začala porušovat významné smlouvy na dodávku, opravy a pronájmy vagonů. Dokonce se firma propojená s touto skupinou nezdráhá přivlastnit si více než 1000 vagonů, za které jim ČD Cargo řádně zaplatilo, čemuž se vedení ČD Carga s péčí řádného hospodáře soudně brání. S firmami propojenými s Rail Invest pak ČD Cargo vede soudní spory v celkové hodnotě kolem 1 miliardy Kč,” píše se v oficiálním vyjádření ČD Cargo, a.s.

„Za těchto okolností bylo pochopitelné, že ČD Cargo skupinu Rail Invest v průběhu roku 2019 umístilo na blacklist dodavatelů, kteří mají zakázáno s ČD Cargo dále obchodovat. To muselo pro skupinu Rail Invest představovat enormní výpadek příjmů, jelikož ČD Cargo bylo majoritním zákazníkem tohoto dodavatele. Po uvedeném kroku se začaly množit stížnosti na všech možných instancích, od Drážního úřadu, Evropské železniční agentury či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým však tyto úřady nevyhověly. Skupina Rail Invest se proto snažila očernit ČD Cargo také u hospodářského výboru Poslanecké sněmovny nebo u tehdejšího Ministra dopravy” sděluje dále velmi otevřeně ve svém stanovisku dceřiná společnost Českých drah.

ČD Cargo přistupuje ke svým dodavatelským vztahům podle Flama tak, že si upravilo institut tzv. nezpůsobilého dodavatele. “Tím je každý, kdo se v posledních 3 letech před zahájením jakéhokoliv výběrového řízení dopustil závažného pochybení při plnění jakýchkoli smluvních vztahů s ČD Cargo, který vedl k uplatnění sankcí, vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo k jiným srovnatelným postupům ČD Cargo. ČD Cargo si tak zavedlo svůj vlastní interní black list a každému, kdo se na něm ocitne, je podaná nabídka a priori odmítnuta. ČD Cargo tak zcela správně selektuje z výběrových řízení ty dodavatele, se kterými měl v minulosti špatné zkušenosti” říká Flam. Samotné trestní oznámení na ČD Cargo se mělo týkat odprodeje 500 starých vagónů ČD Cargo slovenské firmě SMK, která je má na vlastní náklady modernizovat a dále pronajímat dopravci. ČD Cargo se o trestním oznámení dozvědělo z článku, ve kterém je také uvedeno, že ho měl podat právník Mario Hanák. “Stejný Mario Hanák přitom asistoval právníkovi skupiny Rail Invest (Ostravské opravny a strojírny), Karlovi Ležatkovi, když si stěžoval právě na smlouvu mezi ČD Cargo a SMK u Drážního úřadu. Drážní úřad této stížnosti nevyhověl” vysvětluje firma.

Policie se pochopitelně musí zabývat jakýmkoliv trestním oznámením, i kdyby bylo anonymní. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), pod jehož instituci dráhy spadají, už dříve pro Seznam Zprávy potvrdil, že kontrakt mezi ČD Cargo a firmou SMK prochází zevrubnou kontrolou. Prvotní ekonomický audit podle něho dopadl pro ČD Cargo dobře, teď se prý zkoumá to, zda je smlouva na prodej a pronájem 500 nákladních vagonů na příštích 10 až 15 let v pořádku z hlediska technického. Záležitost řeší i další orgány drah. ČD Cargo transakci obhajuje. “Neprovozuschopné vagony určené ke šrotaci jsme prodali za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. Nutno uvést, že se ve srovnání se šrotací jednalo o ekonomicky výhodnější variantu, neboť cena šrotu by byla nižší.” Dále uvádí, že si v rámci procesu obnovy vozového parku od SMK pronajali 500 vagonů použitelných v celé Evropě (ty dosavadní mohly jezdit jenom na území Česka a Slovenska), a to za cenu 13 EUR (kolem 350 Kč) za vagon a den (včetně revizní údržby ze strany pronajímatele). Tuto cenu označují na trhu za zcela standardní, železniční vagony se údajně běžně pronajímají i za 20 EUR za den.

Samotnou SMK vedení ČD Cargo označuje za tzv. SPV propojenou s významnou skupinou Budamar Group působící v železničním byznysu, která dosahuje kumulovaného obratu ve stovkách milionů EUR. (SPV – Special Purpose Vehicle – zkratka pro společnost zvláštního určení, která je účelově založena a určena k provedení jednoho konkrétního projektu – poznámka redakce)

Kdo je skupina Rail Invest, na kterou ČD Cargo ukázalo

Skupina několika propojených firem zejména z železničního byznysu je ovládána bratry Rudolfem a Peterem Šuškovými. Mezi její hlavní společnosti patří především Ostravské opravny a strojírny (OOS) a Traťová strojní společnost (TSS). Od státem ovládaných firem měly v minulosti miliardové zakázky.

Podle oborového zpravodajského portálu Zdopravy.cz se o celé skupině začalo mluvit před třemi lety, když se TSS Cargo ze skupiny Rail Invest objevilo na seznamu firem, které má koupit čínský investor. “K transakci ale, podobně jako u jiných obchodů oznámených prezidentem Milošem Zemanem nedošlo. Šuškovi mají podle informací deníku Zdopravy.cz dobré kontakty na Zemanova poradce Martina Nejedlého, v minulosti měli blízko zejména k lidovcům” uvádí deník. “Není pravdou, že bychom své závazky vůči ČD Cargo plnili pozdě, nebo porušovali smluvní ujednání. Naopak ze strany ČD Carga docházelo k neposkytování součinnosti při opravách nákladních vagónů. Ve smlouvách si ČD Cargo vymínilo právo, že si bude dodávat vlastní náhradní díly, potřebné k opravě vagónů. Realita byla taková, že OOS nebyla ze strany ČD Carga poskytnuta součinnost a díly byly dodávány opožděně, někdy pouze částečně nebo vůbec” sdělil dříve Peter Šuška Parlamentním listům.

Podle portálu Zdopravy.cz však spory s OOS začaly již v roce 2017, kdy se opravce začal dostávat do prodlení s nasmlouvanými opravami nákladních vozů a vrcholily v první polovině roku 2019, kdy se již situace stala pro ČD Cargo neúnosnou. “Některé vozy ve zmiňovaném období stály připravené k opravám i několik měsíců a OOS je nepřebírala k opravě. Podle ČD Cargo se opravny snaží zbavit viny argumentací jednoho bodu ze smlouvy, který umožňuje dopravci dodat takzvaný staropotřebný díl, který má být při opravě použit přednostně a to v případě, že s ním v daném okamžiku dopravce disponuje. Staropotřebné díly získává ČD Cargo především ze šrotace zastaralých neprovozních nákladních vozů. Klíčové ale je, že to smlouva umožňuje, nikoliv, že zakládá tuto povinnost vždy a automaticky. OOS toto ustanovení smlouvy vykládá odlišně a tvrdí, že bez staropotřebných dílů nemohly opravovat, a že jim vagóny čekající na tyto díly zablokovaly výrobní linku a tím vzniklo zpoždění” uvádí internetový deník Zdopravy.cz.

Podle portálu měla problémy se zpožděním dodávek od TSS v minulosti i Správa železnic. Nakonec ji ještě jako SŽDC zažalovala. Šlo o zakázky na modernizaci drezín. Už v roce 2010 týdeník Ekonom napsal, že Šuškové by asi nikdy neslavili úspěchy, kdyby nezískali obrovské veřejné zakázky. “A velké zakázky by v současném podnikatelském prostředí sotva dostali bez politických vazeb. Ze zjištění týdeníku Ekonom vyplývá, že v tomto případě šlo o kontakty na politiky KDU-ČSL a strany TOP 09” uvedl tehdy. V červnu 2004 Šuškovovy opravny osobně navštívil tehdejší ministr dopravy za KDU-ČSL Milan Šimonovský. “Tři měsíce poté získala firma bratrů Šuškových od Českých drah tři velké zakázky v celkové hodnotě přesahující miliardu korun” poukázal Ekonom. A další zakázky na sebe nenechaly dlouho čekat. V témže roce deník MF Dnes uveřejnil zprávu o tom, že ČD Cargo odprodalo 1145 vagonů neznámé ostravské firmě Financial Found. Ta za ně zaplatila 1,16 miliardy korun. Šlo o metodu zpětného leasingu, kdy ČD Cargo vagony odprodá, ale bude je mít deset let v nájmu, dokud si je ve formě leasingových splátek neodkoupí zpět.

Týdeník Ekonom tehdy dospěl k jednoznačnému závěru, že i za touto firmou stojí Šuškové. “Sídlí v domě, který patří Ostravským opravnám a strojírnám. Ve stejném objektu má domov i firma Rail Invest, která od roku 2008 opravny stoprocentně ovládá. Obě společnosti byly dokonce založeny ve stejný den a akcie upsali stejní ostravští advokáti Vít Rybář a Karel Ležatka” napsal Ekonom. Ekonom dokonce konstatoval, že “za současného stavu věcí lze ale skupinu kolem Ostravských opraven a strojíren podezírat, že z obřích zisků mohou jako skrytí majitelé profitovat i křesťansko-demokratičtí politici.” I s firmou Financial Found je nyní ČD Cargo v právním sporu.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY