Neděle, 16. května, 2021

GRECO: Kvůli koncentraci vládní moci při pandemii Covid-19 se znovu šíří korupce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Mimořádné okolnosti a koncentrace vládní moci kolem pandemie Covid-19 zvyšují riziko šíření podvodů i korupce státu, ale i u soukromníků, ve zdravotnictví a ve výzkumu.  Na vlády v nouzovém stavu útočí lobisté, tlaku je vystaven celý zdravotní systém. Obrovské riziko je množství peněz, které míří do výzkumu bez kontroly a do zdravotních služeb za zády s nepotismem, konfliktem zájmů a přednostními dodávkami pro rodinné příslušníky a přátele. Rozhodování musí být transparentní, význam whistlerblowerů mezi zdravotníky stoupá.

K tomu se zvyšuje riziko falšování dokumentů i medicínských výrobků i podvodů s dodávkami zdravotního materiálu. Vyplývá to ze stanoviska skupiny států proti korupci při Radě Evropy GRECO. Jaká by měla být odpověď? Striktní dodržování legislativy, transparentnost, veřejná kontrola a kriminalizace. Skupina vyzdvihuje význam legislativy, soudů, whistlerblowerů, občanské společnosti i médií.

„Státy čelí nepopiratelnému ohrožení, koncentraci moci, pozastavení práv a svobod, a protože do ekonomiky jde obrovská infúze peněz, riziko korupce v krizi by nemělo být podceňováno. Rozhodnutí činěná ve vztahu k opatřením centrálních, oblastních i místních úřadů tváří tvář pandemii musí být transparentní a předmětem kontroly a odpovědnosti. Whistlerbloweři v sektoru zdravotnictví musí být chráněni,“ uvedl ke stanovisku skupiny GRECO její předseda Martin Mrčela.

Celý dokument je zde.

Především zdravotnictví je vystaveno riziku, protože potřebuje rychle dodávky zdravotnického materiálu. Stejně tak se pod tlakem loyistů ocitají vlády, které mají zajistit, aby bylo zdravotnictví řádně vybaveno, uvádí se ve varování skupiny států proti korupci.

Korupce jako za komunismu

Korupce se v mimořádných okolnostech a v nedostatku nevyhýbá nikomu, vyplývá dále ze stanoviska adresovaného vládám padesáti členských zemí skupiny Rady Evropy.  Popis drobného každodenního úplatkářství pak připomíná zdravotnictví v Československu: „Uplácení dárky je věc, která se znovu rozvinula v souvislosti s pandemií (za přístup nebo prioritní přístup k léčení a zdravotním službám, testování, vybavení, pohřebním službám).“

Další zranitelnou oblastí je podle skupiny GRECO oblast vědy a výzkumu. Výzkumníci a vědci se připravují na vývoj vakcíny proti Covid-19 a do oboru míří masivní investice. Tyto by ale měly podléhat kontrole, pokud jde o veřejné peníze. „Totéž lze říci o vyšším riziku konfliktu zájmů, kde je v sázce zdraví a ekonomika, jako například přednostní dodávky služeb pro přátele a rodinné příslušníky, kronismus, nepotismus a favorizování v náborech…“

Skupina rovněž varuje před inside tradingem, tedy před těmi, kteří disponují privilegovanými informacemi.

Význam zákonodárců a soudců

S odkazem na předešlé informace Interpolu a FATF varuje skupina před šířením výroby falešných léků a zdravotnického materiálu, jejich nabídkami a obchodováním, falšováním dokumentů a šířením lékařských produktů na trhu bez autorizace a lékařských zařízení bez souladu se stávajícím vybavením.

K obraně před všemi jmenovanými jevy a před koncentrací moci výkonné by měly sloužit podle GRECO legislativa a soudy jako protiváha výkonné moci v nouzovém stavu. Dále instituce jako ombudsman, občanská společnost a média. Klíčovou roli v boji proti korupci mohou sehrát whitlebloweři.

Zvýšenému riziku korupce a úplatkářství čelí rovněž soukromý sektor, který aby vyhovět požadavkům a podmínkám států při dodávkách pomoci, může se uchýlit k falšování dokumentů, úplatkářství, obcházení certifikací a poskytování darů.

Pro korupční praktiky a podvody se zdravotnickými dodávkami žádá skupina striktní uplatnění trestní legislativy.  Protože uvedené skutky a jednání generují peníze, které je následně potřeba vyprat, připomíná GRECO význam metody AML/CFT, kterou označuje za unikátní i pro sektor zdravotnictví.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY