Středa, 17. srpna, 2022

Mimořádný výkon právníků Muzikáře. Získali veřejné zakázky za více než miliardu korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils, získala veřejné zakázky za víc jak miliardu korun. Vyplývá to z šetření České justice a Ekonomického deníku. Kancelář, jejíž nejviditelnější figurou je vedoucí partner Karel Muzikář, je známá svými dobrými kontakty na řadu kontroverzních politiků mnohých polistopadových garnitur. Před soudem zastupuje i současnou vládu v kauze, kterou si mnozí spojují se snahou neplatit náhradu škody osobám, poškozeným vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Prozatím neúspěšně.

Advokátní kancelář známého právníka Karla Muzikáře Weil, Gotshal & Manges, po odchodu amerického partnera přejmenovaná na Skils, získala zakázky od státu, krajů a municipalit za víc jak jednu miliardu korun. Vyplývá to z šetření České justice a Ekonomického deníku. Pro srovnání, za takovouto sumu by se dalo pořídit zhruba 10 lokomotiv nebo 50 počítačových tomografií.

V předloňském roce patřila advokátní kancelář Karla Muzikáře v top „desítce“ mezi čtyři, které získávají nejvíce zakázek z veřejných peněz, přes 42 milionů korun. Skils poskytují státu a municipalitám právní poradenství, analýzy a zastupování ve sporech. Ve srovnání s konkurencí je tato advokátní kancelář podle posledních údajů z obchodního rejstříku jako jediná ve ztrátě a v České republice odvedla naprosto zanedbatelnou daň z příjmu právnických osob, která činila 0,03 procenta z tržeb.

Původem americká advokátní firma Weil, Gotshal & Manges odešla z českého trhu počátkem loňského roku. Celou pražskou kancelář převzal se všemi právníky, klienty a rovněž s identifikačním číslem, její vedoucí Karel Muzikář spolu s dalšími partnery.

Česká justice a Ekonomický deník už několik měsíců prověřují zakázky advokátních kanceláří se státem a veřejným sektorem. S ohledem na počty advokátů a koncipientů mezi nimi v počtu a objemu vede právě advokátní kancelář Karla Muzikáře.

Tato advokátní kancelář se přitom stává často tématem pro různé spolky, které na ni narážejí při svých aktivitách. Například Miroslav Patrik ze spolku Děti Země tvrdí o jejich službách, že nejsou příliš efektivní. „Tato advokátní kancelář s abnormálně vysokými sazbami překvapivě chrlí velký počet vyjádření a navíc ve velkém rozsahu. Navíc při porovnání těchto podání v rámci jedné kauzy se část textu (významově) opakuje v navazujícím podání, takže se uměle zvyšuje nejen počet podání, ale i jejich rozsah,“ uvádí Patrik.

V dopravě jako doma

Významnou část služeb poskytuje advokátní kancelář Karla Muzikáře zejména v resortu dopravy. První zprávy o jejím angažmá ve státní firmě České aerolinie se začaly objevovat před patnácti lety. V době vážných hospodářských potíží měly aerolinky v čele s Jaroslavem Tvrdíkem na to, aby zaplatily částku převyšující 330 milionů korun za poradenské a konzultační služby. Z interního auditu tuzemských aerolinií, který zjišťoval sumu peněz zaplacenou za tyto služby v roce 2005, kdy ČSA skončily ve ztrátě 496 milionů korun vyplynulo, že Weil, Gotshal & Manges v tomto roce ČSA „radila“ za víc jak 39 milionů korun. Drahé konzultační služby pak audit predikoval jako zátěž aerolinií i v budoucnosti, což se ukázalo jako pravdivý odhad.

Řídící partner advokátní kanceláře Skils Karel Muzikář Foto: Skils

„Firma v minulosti vydala desítky až stovky milionů korun za poradenské služby, které by si měl umět dělat každý management sám,“ upozornil v Lidových novinách analytik společnosti Atlantik FT Jan Schiesser. Nad výší prostředků za poradenské služby se tehdy pozastavil i tehdejší člen dozorčí rady aerolinií a náměstek ministra financí Eduard Janota. „Rozhodně jsem byl vždycky proti tomu, aby každému rozhodnutí managementu stála za zády konzultační firma,“ prohlásil Janota.

Další zprávy o nadprůměrné schopnosti dostat se ke státním zakázkám v roce 2007 a výš se objevily v roce 2011. Dva roky po odchodu Aleše Řebíčka z ministerstva dopravy se ukázalo, jak fungovala zakázka na právní služby čtyř kanceláří za téměř půl miliardy korun. Státu měla přinést velké úspory. Ministerstvo si nejčastěji vybíralo tu nejdražší z nich – už zmiňovanou advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges. Dalšími kontrahujícími kancelářemi byly Jansta, Kostka & spol., AK Kříž Bělina a AK Hartman, Jelínek, Fráněk a partneři. Rámcová mandátní smlouva je k nahlédnutí zde.

Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) stála hodina služeb Weil, Gotshal & Manges 4800 korun, o 1300 korun více než u ostatních tří firem, s nimiž mělo v rámci velké zakázky ministerstvo uzavřenou smlouvu.

Nejdražší advokátní kancelář v této zakázce získala od ministerstva a a jím dřízeného Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ze všech peněz největší část: z celkové hodnoty 272 milionů korun fakturovala 209 milionů korun, tedy na 43 541 hodin práce, napsal v roce deník Mladá fronta Dnes.

Kontrakty přes miliardu

Česká justice a Ekonomický deník se proto pokusily zakázky advokátní kanceláře Karla Muzikáře zmapovat v globálu. Několik měsíců jsme zjišťovali za pomoci novinářských dotazů a žádostí podle zákona o poskytování informací, na jaké kontrakty tato advokátní společnost dosáhla a kolik za své služby získala zaplaceno. Došli jsme k ceně převyšující miliardu, jak ukazuje následující tabulka.

Zakázky advokátní kanceláře Karla Muzikáře se státem

Ústecký kraj (smlouva ze 17. 5. 2006) 210 854 983,- bez DPH
Dopravní podnik hl.m. Prahy  (smlouvy od 2009 do 2012) 32 361 672,- s DPH
Magistrát hl.m. Prahy (smlouvy 2016-2018) 4 029 498,- (neuvedeno zda s DPH či ne)
České dráhy (arbitráž se Škoda Transporation) 48 100 000,- miliónů s DPH
Ministerstvo financí 385 413 697,- (neuvedeno zda s DPH či ne)
Ředitelství silnic a dálnic (dohledáno z přehledu poradců v letech 2013-2019) 248 495 047,- s DPH
Ministerstvo dopravy (pouze smlouvy od 2016) 3 437 276,- s DPH
Ředitelství vodních cest ( smlouvy 2007-2019) 75 800 581 ,- s DPH
Státní zemědělský a intervenční fond 290 000,- bez DPH
Ministerstvo vnitra (od 2013) 208 120,- s DPH

Údaje byly získány na základě novinářských dotazů a žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Některé instituce údaje s DPH neposkytly.

Údaje v tabulce ale nejsou zdaleka kompletní, protože některé instituce komplikovaly získání informací poplatky za jejich zjištění a zkompletování, jako například ministerstvo financí nebo pražský magistrát. Česká justice a Ekonomický deník proto procházely i různé archivní zdroje, aby byla celková zjištěná suma co nejvíce odpovídala realitě. Práce na sběru těchto informací trvala přes čtvrt roku a obnášela desítky komunikací s různými institucemi.

Snažili jsme se získat mimo jiné údaje o takzvaných člověkohodinách a člověkodnech, aby bylo možné vyhodnotit efektivitu vynaložených státních financí. Právě tyto položky se v drtivé většině dotazů stávaly nejproblematičtějšími. Snažili jsme také získat hodnocení poskytovaných služeb. Některé instituce ale na tyto otázky neodpověděly vůbec nebo zpracování těchto požadavků zpoplatnily.

Při svém pátrání zpravodajské portály Česká justice a Ekonomický deník došly také k tomu, že celková výše smluv, fakturovaných veřejným institucím či jimi řízeným subjektům advokátní kanceláří Karla Muzikáře, bude dosud zjištěnou už zmiňovanou miliardu korun výrazně přesahovat.

Hodinová sazba za služby právníka, fakturovaná advokátní kanceláří Karla Muzikáře klientům z řad státních institucí, se šplhá ke čtyřem tisícům korun bez DPH, jak už jsme uvedli ministerstvu dopravy v minulosti fakturovala 4800 korun. Ke 4 tisícům korun se blíží ceny například u dvou kontraktů na ministerstvu dopravy. Tam vyšla v jednom případě hodina služeb na 3900 korun bez DPH, ve druhém pak na 3840 korun bez DPH.

Tato sazba za hodinu práce advokáta není podle zjištění České justice a Ekonomického deníku v právnické obci příliš obvyklá. Ceny, soutěžené v posledních letech, totiž takové výše ani zdaleka nedosahují.

V kraji a na ministerstvu spokojenost

Jednorázově nejvyšší sumu za své služby, jak vyplývá z posledních zjištění, inkasovala advokátní kancelář Karla Muzikáře v Ústeckém kraji. „Kraj uzavřel v roce 2006 s advokátní kanceláří Skils (dříve Weil, Gotshal & Manges) mandátní smlouvu, která je výsledkem řádného (otevřeného) zadávacího řízení, jehož se kromě zmíněné advokátní kanceláře zúčastnilo 7 dalších uchazečů,“ sdělila Magdaléna Fraňková z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Na základě uzavřené smlouvy kraj uhradil společnosti Skils za poskytnuté služby od roku 2006 celkem 209 milionů korun bez DPH. „Efektivitu právního poradenství lze hodnotit jako velmi vysokou. Advokátní kancelář Skils významně přispěla k pozitivnímu vyřešení mnoha zásadních problémů v oblasti krajské dopravy, jimž kraj v minulosti čelil a které mohly mít zásadně negativní dopady na krajský rozpočet. Jako příklad lze uvést soudní spory s dopravci  v hodnotě mnoha miliard korun, v nichž byl kraj zcela úspěšný. Dále lze zmínit realizaci veřejných zakázek na zajištění veřejné autobusové dopravy pro roky 2007 – 2014 a 2015 – 2024 v celkové hodnotě cca 28 miliard korun. Velmi významné bylo i právní poradenství při řešení závažných krizí v krajské dopravě,“ uvedla dále Fraňková. S ohledem na vývoj DPH od roku 2006 nebylo možné přesně dopočíst celkovou sumu s DPH.

Také na ministerstvu dopravy byli s poskytnutými službami advokátní kanceláře Karla Muzikáře spokojeni. „Bylo dodáno dílo, které bylo předmětem objednávky, tzn., že došlo ke splnění předmětu plnění, v případě smlouvy bylo splněno poradenství. V obou případech se jedná o témata, která byla ve své době veřejně adresována a s jejichž výsledky byla veřejnost seznámena. Zák. 416/2009 Sb. byl od té doby následně novelizován a v případě infringementu s ČR v oblasti životního prostředí bylo dosaženo dohody Evropskou komisí a nalezeno i legislativní řešení na národní úrovni. Obě plnění byla převzata bez vad a reklamací,“ sdělil na základě zákona o poskytování informací mluvčí ministerstva jakub Stadler.

Portály Česká justice a Ekonomický deník se znalostí věci a dřívějších vztahů advokátní kanceláře Karla Muzikáře s ministerstvem dopravy, zejména v souvislosti s plnění mandátní smlouvy z éry ministra Aleše Řebíčka, požádaly o komplexní údaje o všech zakázkách. Kvůli slovně-právní přetahované je ale ministerstvo dopravy do vydání článku dosud neposkytlo.

Efektivita služeb s otazníkem

Při zkoumání kontraktů advokátní kanceláře Karla Muzikáře zpravodajské portály Česká justice a Ekonomický deník oslovily i spolky Transparency International, Oživení a Děti Země, které se zabývají efektivitou vynaložení státních peněz, zda popisované zakázky nevybočují z rámce cenou či jejich efektivitou a přínosem pro zadavetele. Aktivněji a konkrétněji zareagoval spolek Děti Země, konkrétně jeho šéf Miroslav Patrik.

Ten v rámci komunikace zaslal rovněž řadu dokumentů. „Z výše uvedeného přehledu (doklady viz přílohy) je zřejmé, že tato advokátní kancelář s abnormálně vysokými sazbami překvapivě chrlí velký počet vyjádření, a navíc ve velkém rozsahu (obvykle žalovaný napíše 1-3 vyjádření, nikoliv 5 či dokonce 10). Navíc při porovnání těchto podání v rámci jedné kauzy se část textu (významově) opakuje v navazujícím podání (může to být v průměru až 15-20 % textu), takže se uměle zvyšuje nejen počet podání, ale i jejich rozsah. Výsledkem pak je to, že si tato advokátní kancelář s vysokými sazbami účtuje značné částky za vykazovaný pracovní čas, který podle Dětí Země kvalitě textů neodpovídá. Přitom právní názory této advokátní kanceláře lze psát podstatně stručněji a navíc není nutné ´jinými slovy´ opakovat velkou část obsahu předchozích podání,“ zkonstatoval šéf Dětí Země Miroslav Patrik.

Připomněl i aféru na ministerstvu dopravy z roku 2007. „V rámci ´právního balíčku´ za 450 milionů korun účtovala za své právní služby státním institucím 4 800 korun za hodinu bez DPH a zbývající tři AK (AK Jansta, Kostka & spol., s AK Kříž a Bělina a s AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři) částku 3500 korun na hodinu bez DPH. Například AK Stránský & partneři si v roce 2013 v zakázce pro Ředitelství vodních cest účtovala kolem 1300 korun na hodinu (bez DPH), nicméně v roce 2016 už to bylo 2750 korun na hodinu bez DPH,“ analyzuje vývoj cen Patrik.

„Dnes bychom od advokátní kanceláře Karla Muzikáře čekali sazbu kolem 5500 korun na hodinu… …Odhadujeme, že v rámci správního práva může jejich sazba patřit mezi ty nejvyšší. Možná je dokonce až dvakrát vyšší, než bývá průměr. Přitom podle nás jejich právní služby v rámci správního (i soudního) práva této vysoké sazbě neodpovídají,“ uzavřel Patrik analýzu služeb advokátní kanceláře Karla Muzikáře.

Stát výkon nezajímá

„Nezlobte se, na otázky nelze seriózně odpovědět ze dvou důvodů. Jednak neevidujeme samostatně právní službu pro stát a státní podniky a dalo by dost velkou práci analyzovat, o jaké subjekty jde (zejména v případě podniků se státní účastí). Jen si myslím, že jich mnoho nebude, mají dost striktní kritérium pro výběr advokátních kanceláří. Totiž cenu. Výkon je obvykle moc nezajímá,“ odpověděl na otázky Tomáš Sokol z advokátní kanceláře Brož, Sokol, Novák. Ceny jeho kancelář určuje podle vnitřních pravidel, která jsou podle Sokola obchodním tajemstvím. „Jen na okraj, cestovné je samostatnou nákladovou položkou,“ uzavřel Tomáš Sokol.

Další z top desítky – advokátní kancelář PRK poskytuje právní služby státu, ministerstvům, institucím a státním firmám v minimálním rozsahu. „PRK se zpravidla neúčastní výběrových řízení na poskytování právních služeb, a to především z toho důvodu, že hlavním či jediným kritériem ve výběrových řízeních je cena právní služby. Nabízené ceny právních služeb se často dostávají pod hranici nákladovosti. Naše kancelář se dlouhodobě zaměřuje na vysokou kvalitu právních služeb a s tím pochopitelně souvisí i vyšší personální náklady… …Nabídkové ceny právních služeb, které se ve veřejných zakázkách na právní služby pohybují pod hranicí 2000 korun za hodinu a často i pod hranicí 1000 korun za hodinu nemohou tyto náklady pokrýt. Pro kancelář našeho typu není zásadně přijatelné poskytovat právní služby prostřednictvím juniorních právníků a bez náležité kontroly kvality,“ zareagoval Robert Němec z advokátní kanceláře PRK. A dodal „Naše advokátní kancelář nemá zvláštní sazbu, kterou by účtovala za práci pro stát. Práci účtujeme zpravidla na základě standardních hodinových sazeb, jejichž výši nezveřejňujeme. Obecně platí, že výše sazby závisí na senioritě a specializaci konkrétního právníka, respektive advokáta, což odráží nejen vyšší přidanou hodnotu jednotlivých právníků, ale zpravidla také vyšší efektivitiu práce. Je logické, že specialista na konkrétní právní oblast je schopen poskytnou kvalitní právní poradenství mnohem efektivněji než méně zkušený nebo méně specializovaný kolega.“

V případě největší české advokátní kanceláře Havel & Partners právní poradenství pro stát činí ročně 5 až 6 % z obratu (tj. Cca 50 až 60 milionů korun). Do této částky je započítaná veškerá práce pro kraje, města a obce, státní podniky, státem nebo městy ovládané organizace apod. Kancelář má ale 142 advokátů a 77 koncipientů. „Naše kancelář pro stát ročně realizuje vysoké desítky až nízké stovky zakázek (záleží na tom, jak budeme vnímat pojem „zakázka“ – tou může být např. i krátké právní stanovisko za jednotky tisíc korun,“ zareagoval na otázky partner advokátní kanceláře Josef Hlavička.

Hodinová sazba se liší a je vždy stanovena na základě kombinace různých kritérií. Sazby u jednotlivých zakázek si lze podle Hlavičky dohledat ve veřejném registru smluv. „Oproti sazbám v soukromé sféře je hodinová sazba o cca 20-40 procent nižší…. …Podíl práce pro stát na celkovém obratu kanceláře skutečně spíše zanedbatelný, takže naše kancelář na něm není nijak závislá. Zároveň nicméně dlouhodobě nesouhlasíme s tím, že by hlavním kritériem při výběru advokátní kanceláře ve veřejném sektoru měla být cena. Klíčové soudní spory vám nevyhraje a desítky milionů neušetří ten nejlevnější advokát, ale ten nejlepší,“ uzavřel za Havel & Partners Josef Hlavička.

„Veškerá naše spolupráce s veřejným sektorem je dostupná v registru smluv. Objem spolupráce s veřejným sektorem činí zhruba čtvrtinu celkového objemu práce naší kanceláře… …Hodinovou sazbu ovlivňují především tři faktory – obor práva, objem a dlouhodobost práce. Záleží na každém individuálním vztahu a každá spolupráce se liší,“ odpověděla na otázky Anna Trachtová z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Portály Česká justice a Ekonomický deník samozřejmě oslovily i advokátní kancelář Karla Muzikáře Skils. Kancelář na otázky nezareagovala ani po druhé urgenci.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY