Nosit roušky je stále povinné i venku, pokud se v okruhu dvou metrů nachází někdo cizí

Nošení roušek na ulici bylo v minulosti několikrát kritizováno vzhledem k minimálnímu kontaktu mezi kolemjdoucími Foto: Pixabay

Zákonem povinné zakrytí nosu a úst šálou, šátkem nebo rouškou je i nadále plošně povinné všude včetně ulic, cest, parků a přírody. Pohyb bez roušky je nadále zakázán. Výjimkou je situace, kdy se v okruhu dvou metrů okolo člověka právě nenachází nikdo cizí. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které vstoupí v účinnost od pondělí 25. května 2020.

Radost některých, že povinné plošné nošení roušek končí, je předčasná. Povinnost mít zakrytý nos a ústa respirátorem, rouškou, šálou nebo šátkem podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví pokračuje. Ovšem s novými výjimkami.

Podle nového opatření ministerstvo zavedlo zákaz pohybu bez roušky ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště a v hromadné dopravě.  Dále je pohyb bez roušky zakázán „na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby méně než dva metry od sebe a tyto osoby nejsou členy jedné domácnosti“.  Co to znamená? Že roušky jsou s výjimkami stále přikázané všude.

Mimořádné opatření ve svém prvním bodě uvádí přesně toto:

Všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  1. a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
  2. b) v prostředcích veřejné dopravy,
  3. c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

S rouškou na zastávce, na přechodu, na stezce

Kde je tedy zakázáno pohybovat se bez roušky? Všude, kde člověk není sám a kde míjí v předmětné blízkosti ostatní lidi.  Pokud není splněna podmínka dvoumetrové vzdálenosti od ostatních, je zakázáno bez roušky čekat na autobus, vlak, tramvaj na stanici. Je zakázáno pohybovat se po turistické stezce nebo po ulici bez roušky, pokud dochází k míjení ostatních cizích lidí v kratším než dvoumetrovém okruhu před, za a vedle člověka.

Rovněž přecházet na pražských přechodech ve skupině více lidí není bez roušky možné stejně jako zúčastnit třeba se prohlídky památek ve skupině nebo pozorovat krajinu z vyhlídky spolu s více lidmi či bez roušky hovořit se sousedem na náměstí z kratší než dvoumetrové vzdálenosti.

O tom, že zákonodárce měl v úmyslu podmínky nastavit právě takto, svědčí jedna z výjimek, a to pro kolegy z jedno kanceláře. Také tito lidé mohou od pondělí existovat na pracovišti bez roušky – za podmínky vzdálenosti dvou metrů od sebe.

Bez roušky osamělý chodec venčící psa

Nově stanovená pravidla pro zákaz pohybu na veřejnosti bez roušky tedy jen osvobozují od této povinnosti osamělé běžce na ulici, osamělé poutníky v přírodě, lidi venčící psa v parku, kde široko daleko nikdo není nebo samotného nočního chodce. Stejné podmínky platí pro jmenované situace v případě, že dotyční jsou v doprovodu členů domácnosti.

„Mimořádné opatření navazuje na dosud platné mimořádné opatření s tím, že omezuje povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, pouze ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,“ uvádí se v odůvodnění.

Kromě výjimek pro osamělé nebo navzájem řádně vzdálené podle opatření pokračují již dříve vyhlášené výjimky z povinnosti nosit roušky  pro děti,  mentálně retardované, fotografované a pro řidiče a posádky automobilů, pokud jsou členy jedno domácnosti.

Celé opatření ministerstva zdravotnictví se nachází zde.

Irena Válová

Sdílejte
Předchozí článekPolitický boj v Harrachově eskaluje: Exstarostku prověřuje policie, trestní oznámení podal její nástupce
Další článekKauza prodeje armádní techniky: Vrchní soud neshledal vady u nalézacího soudu, ale u státního zástupce
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.