Čtvrtek, 28. října, 2021

Odškodnění kvůli epidemii? Ministryně nemůže soudce přesunout na jinou agendu, upozorňují zástupci justice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O zavedení specializace soudců na rozhodování sporů o náhradu škody proti státu kvůli opatřením souvisejícím s novým typem koronaviru rozhodují vždy předsedové soudů. Zástupci justice na to upozornili poté, co ministryně spravedlnosti Marie Benešová řekla, že by na agendu v případě potřeby „přesunula trestní soudce“. Podle předsedů soudů se bude zvýšení nápadu týkat hlavně Prahy.

Stát opatřeními proti šíření epidemie škodu nezpůsobil, myslí si ministryně. Nepředpokládá, že žaloby o náhradu škody budou úspěšné. Pokud to bude potřeba, na jednání o těchto žalobách přesune trestní soudce. „Počítáme s tím, samozřejmě počítáme s tím i v případě posílení soudů, kdyby takové žaloby přišly, ale já to vyřeším jednoduše, protože máme něco přes 3000 soudců, je to hodně na tuto malou zemi, podívejte se na Německo, klesá nám kriminalita, takže já bych ty soudce z toho trestního úseku přesunula na ten úsek, kde to bude potřeba, aby řešily tyto škody, takže nové bych nenabírala,“ uvedla v ČT.

Ministryně spravedlnosti ale nemá pravomoc určovat jednotlivým soudcům, jakou agendu budou vykonávat. Tuto pravomoc mají výlučně předsedové soudů prostřednictvím Rozvrhu práce (k tomu zejm. § 41 zákona č. 6/2002 Sb.). „Pokud by tato potřeba vyvstala s ohledem na rozložení nápadu, jistě by na ni předsedové soudu reagovali, tak jako  museli reagovat na změny věcné příslušnosti v minulosti, například ve vztahu k většině tzv. obchodní agendy, která se z krajských soudů přesunula na soudy okresní. To měla patrně paní ministryně na mysli. Neznám mechanismus, jak by mohl přesouvat soudce mezi úseky konkrétního soudu přímo ministr,“ uvedl předseda plzeňského krajského soudu Miloslav Sedláček.

Specializace soudců nelze změnit ze dne na den, varuje prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová s tím, že trvá hodně času, než se soudce zapracuje ve zcela nové oblasti. „Neděje se to často, protože to není efektivní,“ dodala pro HN.

Daná problematika týkala spíše pražských soudů, a to s ohledem na sídla ústředních státních orgánů, které by patrně byly žalovány. Podle předsedy Městského soudu v Praze by šlo zejména o Obvodní soud Praha 1 a Obvodní soud Praha 5, kde sídlí úřad vlády resp. ministerstvo zdravotnictví. „Pak by bylo jednodušší, poslat na tyto soudy posily formou stážistů. Občas se přesouvají soudci z agendy na agendu – zdaleka to není tak legrační věta, jak to na první pohled vypadá. Ale myslím si, že to nenastane, Pokud napadnou žaloby ve větším množství, bude jich několik typů a budou si podobné. Osvědčilo se o jedné žalobě rozhodnout a vytvořit judikaturu – tím se vyřeší zbytek,“ vysvětluje Vávra.

Advokáti chtějí tučné odměny, říká Benešová

I šéf pražského vrchního soudu Luboš Dörfl předpokládá opatření maximálně na úrovni soudů prvního stupně. „U soudů vyšších stupňů, kde se předpokládá vysoká míra specializace, není takový přesun odborníků obvyklý,“ dodal.

Vláda jako opatření proti koronaviru mimo jiné nařídila uzavřít obchody, restaurace a zastavila provozování dalších služeb. „Stát žádnou škodu nezpůsobil,“ řekla Benešová. „Škodu hradí ten, který ji způsobil, a říkám, stát to rozhodně není,“ dodala. Na žaloby o náhradu škody se podle ní třesou advokáti, kteří doufají v tučné odměny. Škodu ale není jednoduché prokázat a odškodnění musí být v souladu s dobrými mravy, uvedla s tím, že soudce Městského soudu v Praze se při rozhodování o formě opatření vládních nařízení měl vyloučit pro podjatost. Její výrok už kritizovali zástupci Soudcovské unie.
Žalobce a advokát Ondřej Dostál se proti výrokům Benšové ohradil a poslal ve středu ráno předžalobní výzvu. „Nejde, aby tady vytvářel kdokoliv, ale zejména ministr spravedlnosti, dojem, že soud jedná podjatě,“ uvedl pro HN.

V otázce úspěchu žalob je ministryně pesimistka a navíc jich nepředpokládá mnoho. „Názor paní ministryně je natolik obecný a hypotetický, že k němu v současné době nemůžeme sdělit stanovisko,“ reagovala mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá na možnost přesouvání soudců.

I dnes už v krajích chybí soudci

V některých soudních obvodech není koho přesouvat, protože kapacity soudců jsou již nyní poddimenzované, upozorňují někteří zástupci justice. „V rámci úvah o přesunech soudců mezi odděleními nelze pominout, že na soudech v působnosti Krajského soudu v Ostravě stále chybí 19 soudců do početního stavu určeného Ministerstvem spravedlnosti, takže žádné personální rezervy zde nejsou. Výchozí argument paní ministryně o poklesu trestné činnosti může mít reálný základ snad při srovnání počtu celkového nápadu trestních věcí v rámci celé ČR,“ reagoval předseda Krajského soudu v Ostravě Petr Novák. V tomto obvodu navíc ani k poklesu trestné činnosti nedošlo.
Ze srovnání celkového nápadu trestních věcí na všech 11 okresních soudů (v působnosti KS Ostrava) mezi lety 2018 a 2019 vyplývá, že na šesti okresních soudech byl v roce 2019 nápad trestních věcí vyšší než v roce 2018, na čtyřech okresních soudech byl nápad nižší a na jednom zůstal stejný. Srovnání nápadu trestních věcí na okresních soudech (opět v působnosti KS Ostrava) za období leden až březen mezi lety 2019 a 2020 ukazuje, že na osmi okresních soudech (z jedenácti) byl letos nápad trestních věcí v období leden až březen vyšší než v loňském roce, nižší byl pouze na třech okresních soudech. „K poklesu trestné činnosti z pohledu soudů v působnosti Krajského soudu v Ostravě nedochází. A tedy přesun trestních soudců na agendu náhrady škody, přinejmenším z poukazem na uvedený argument, nepřichází v úvahu. Mimoto takový přesun by byl komplikovaný už z důvodu zcela jiného charakteru řízení o náhradách škod oproti trestnímu řízení a mnoha procesních odlišností. V konečném důsledku bych takové opatření považoval za neefektivní a kontraproduktivní,“ dodává Novák s tím, že si takový krok nedovede představit.

„O zavedení specializace soudců na rozhodování sporů o náhradu škody proti státu kvůli vládním opatřením k zamezení šíření nemoci Covid19 nyní neuvažujeme, zatím pro to nevidíme důvod,“ reagoval předseda Krajského soudu v Hradci Králové Jan Čipera.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY