Poslanci ANO chtějí zřídit evidenci ověřených podpisů a identifikaci videokonferencí

Elektronizace notářství by znamenala také právní jednání on-line a prokazování totožnosti dálkově čipem občanského průkazu, videokonferencí a evidencí občanů, kterou vede stát Foto: wikipedia

Zřídit centrální Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů ze zákona navrhují poslanci za ANO Jaroslav Faltýnek, Monika Červíčková a Helena Válková. Systém by měla zavést na své náklady Notářská komora. Ověřit, zda byl podpis legalizován a zda byl dokument vydán notářem, by mohl dálkově každý.

Dále chtějí poslanci zavést sepsání notářského zápisu elektronicky bez fyzické přítomnosti osoby, Notářskou komoru určit jako další apostilační orgán a rozšířit agendu notářů o agendu svěřenských fondů a skutečných vlastníků. Elektronizace notářství by znamenala také právní jednání on-line a prokazování totožnosti dálkově čipem občanského průkazu, videokonferencí a evidencí občanů, kterou vede stát.

Vyplývá to z rozsáhlého návrhu novely notářského řádu, který byl na konci března předložen do připomínkového řízení.

Podle důvodové zprávy souvisí návrh s „právem na digitální služby“, které obsahuje zákon 12/2020, s elektronizací a digitalizací notářství v 21. století a se snahou vyloučit „kradení firem“ a podvodné přepisování nemovitostí, jak k němu dochází. „Navrhuje se zřídit novou Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, vedené Notářskou komorou České republiky (dále jen „Notářská komora ČR“). Navrhované systémy budou obsahovat údaje o legalizacích provedených notáři a o notářských zápisech, sepsaných notáři. Navrhuje se z důvodů zvýšení právní jistoty zřízení veřejného dálkového přístupu k těmto systémům, kde bude možno ověřit pravost ověřovací doložky a notářského zápisu,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

Sdílejte
Předchozí článekAdvokát Černý: Nouzový stav skončil, plošné pokračování zákazů a příkazů je nezákonné
Další článekNový šéf NS Petr Angyalossy: Když bude potřeba, použiji i bič, aby soud pracoval bezvadně
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.