Soudní dvůr EU: Česká finanční správa zadržuje nesporné části nadměrných odpočtů DPH protiprávně

NSS položil předběžnou otázku Foto: pixabay

Praxe zadržování celých nadměrných odpočtů českých firem kvůli údajnému boji proti daňovým únikům finanční správou, aniž by poplatník měl vůbec možnost prokázat existenci nesporné části nároku, je protiprávní. Uvedl to Soudní dvůr EU v rozhodnutí o předběžné otázce, kterou mu položil český Nejvyšší správní soud. Není třeba měnit zákony, ale českou správní praxi, upozorňuje Unie daňových poplatníků. O tom, že zadržování nesporných odpočtů DPH je v rozporu s právem na ochranu majetku rozhodl už dříve český Ústavní soud.

Předmětné rozhodnutí vyhlásil Soudní dvůr EU 14. května 2020 ve věci Agrobet CZ, kterému správce daně zadržel odpočet DPH za dvě transakce ve výši přes čtyři a půl milionu korun. Agrobet CZ obchodoval v nezměněné podobě řepkový olej z Polska a zpět do Polska, jak vyplývá z popisu faktů případu v databázi rozhodnutí SDEU.

Velký boj proti únikům, ale malé pochybnosti

Společnost Agrobet podala proti zahájení těchto kontrol stížnosti, mimo jiné s tím, že zadržení celého deklarovaného nadměrného odpočtu DPH za více po sobě jdoucích zdaňovacích období je pro ni z hlediska sledovaného cíle, tj. boje proti daňovým únikům, neúměrně zatěžující, neboť pochybnosti správce daně se týkaly jen menší části tohoto nadměrného odpočtu. Společnost tedy požádala o vyplacení nesporné části tohoto nadměrného odpočtu, tzn. jeho části vztahující se k plněním, která nebyla rozsahem těchto kontrol dotčena, uvádí se v rámci faktů v rozhodnutí SDEU.

Tuto celkem jednoduchou a srozumitelnou transakci odmítly finanční úřad i odvolací instance učinit. „Odvolací finanční ředitelství shledalo tyto žádosti nedůvodnými s tím, že daňový řád neupravuje vydání částečného platebního výměru a DPH se vždy vztahuje ke zdaňovacímu období jako celku, a nikoli pouze k části zdanitelných plnění.“

Případ se dostal až před Nejvyšší správní soud, který položil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku: Je v souladu s unijním právem, a především s principem neutrality DPH, opatření členského státu, které podmiňuje vyměření a výplatu části nárokovaného odpočtu DPH ukončením řízení o všech zdanitelných plněních v daném zdaňovací období?

Jde o výklad směrnice o DPH a ta to připouští

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová