Sobota, 18. září, 2021

Vazební a vězeňské cely se zvětší, v balíčcích bude zakázán mák

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika musí zvětšit vazební a vězeňské cely, aby vyhověla Evropskému výboru proti mučení a nelidskému zacházení. Každý první vězeň musí mít nově 6 metrů životního prostoru, každý další 4 metry, přičemž do plochy se nezapočítává sociální zařízení. Ministerstvo navrhuje novou úpravu prostřednictvím vyhlášek o vazebním a vězeňském řádu. Vyhlášky také upravují obsah balíčku nebo ubytování žen s dětmi, kde převládne zájem dítěte nad zájmem matky. Zakázán má být mák, který není povolen ani v psychiatrické léčebně.

Jedna vyhláška reguluje řád vazební věznice, druhá upravuje řád věznice pro ty, kteří si odpykávají trest odnětí svobody, jinak jsou vyhlášky totožné: „Zároveň předložený návrh vyhlášky reaguje na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „výbor CPT“), resp. na jím prosazované vyšší standardy v oblasti stanovování minimální ubytovací plochy na jednoho vězně. V devadesátých letech výbor CPT stanovil základní normu pro minimální ubytovací plochu, jež by měla být vězňům v celách poskytnuta, a to 6 m² ubytovací plochy v cele pro samostatné ubytování a 4 m² ubytovací plochy na jednoho vězně v celách pro společné ubytování,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Osm metrů čtverečních pro dva vězně je málo

„Postupně však výbor CPT tyto požadavky zpřesnil s argumentací, že ,pokud 6 m² je minimální ubytovací plocha potřebná pro vězně v cele pro jednoho, pak skutečně není samozřejmé, že cela o 8 m² poskytne uspokojivou ubytovací plochu pro dva vězně´. Proto se výbor CPT rozhodl prosazovat pro cely k ubytování více osob jako žádoucí takový standard, který vzniká tak, že se k minimální ubytovací ploše jednolůžkové cely 6 m² přidají 4 m² na každou další osobu. S těmito standardy aktuální právní úprava není v souladu,“ vysvětluje důvodová zpráva, oč v návrhu jde. Do velikosti cely není podle doporučení CPT započítána plocha sociálního zařízení.

Podle hodnotící zprávy CPI za rok 2019 nebyla plocha vazebních cel pro zadržené problémem. Naopak si stěžovali na odpírání informací a kontaktů a neposkytnutí zdravotních služeb. Vazebně stíhaní vypovídali, že jim chybí vzduch, pobyt venku a světlo.

Podle důvodové zprávy se v praxi Vězeňská služba přizpůsobuje výše uvedenému velikostnímu standardu při stavbě nových věznic a vazebních věznic od Brna přes Světlou nad Sázavou až po Valdice či Znojmo nebo při jejich rekonstrukcích. Instituce je však závislá na přidělených penězích, upozorňuje se ve zprávě.

Obvinění s pozitivním testem se vymlouvají na mák

Podle vyhlášek o vazebním řádu i o vězeňském řádu se nebudou nově žádosti o použití telefonu zakládat do spisu a režim vazebně stíhané osoby a osoby vězněné se sjednotí. „Žádosti a schvalovací proces týkající se telefonických hovorů obviněných jsou realizovány prostřednictvím aplikace vězeňského informačního systému, je proto zbytečné tyto žádosti ještě zakládat do osobních spisů obviněných,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Další změnou, která čeká vazebně stíhané i vězněné, je rozšíření zakázaných položek, které lze vězni poslat v balíčku, o mák setý. Mák setý totiž podle důvodové zprávy obsahuje morfin, což je návyková látka a opiát. „Vězeňská služba se v poslední době setkává i se situacemi, kdy se po jednoznačně prokázané přítomnosti morfinu v tělních tekutinách obviněných (zjištěné prostřednictvím akreditované toxikologické laboratoře) obviněný v rámci kázeňského řízení hájí tím, že v době před odběrem biologického vzorku zkonzumoval potraviny s obsahem semen máku setého. Laboratorní metody, které by dokázaly jednoznačně vyloučit, že zjištěný obsah morfinu v tělních tekutinách nebyl způsoben předchozí konzumací potravin s obsahem semen máku setého, a tedy vyvrátit tato účelová tvrzení, nejsou běžně dostupné,“ popisuje problém důvodová zpráva.

„Mák a makové výrobky mohou také zvyšovat bažení po užití drogy, a proto je jeho konzumace v civilních psychiatrických zařízeních zakázána (např. psychiatrická nemocnice Bohnice má v domácím řádu uvedeno, že na odděleních pro léčbu závislostí patří pokrmy s mákem mezi nepovolené potraviny),“ dodává doslova důvodová zpráva, proč opatření navrhuje.

O dítěti budou rozhodovat lékaři a úředníci

A naposledy, úpravou projdou také podmínky, za kterých může mít žena u sebe dítě ve vazbě nebo ve věznici. Žena bude muset být schopná se o dítě postarat, což má řediteli věznice doložit praktický lékař, orgán sociálně právní ochrany a posudek psychologa. „V situaci, kdy se ukáže, že obviněná žena není schopna se řádně o dítě postarat, by ředitel věznice její žádosti neměl vyhovět, neboť by to nebylo ve prospěch dítěte,“ uvádí se v důvodové zprávě, podle které je na prvním místě vždy zájem dítěte.

Až doposud rozhodoval ředitel věznici o dítěti jen na základě předešlého života ženy, tedy zda se o dítě dosud řádně starala a zda má pro dítě dost finanční ch prostředků. Vězeňská služba také, podle návrhu nového vazebního a vězeňského řádu nebude zajišťovat zdravotní služby pro dítě, bude je zabezpečovat u poskytovatelů mimo věznici. V případě, že se vězněná matka nebude moci o dítě ve věznici postarat, přebere odpovědnost za řešení situace orgán sociálně právní ochrany. Materiál v plném znění je zde.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY