Úterý, 2. března, 2021

Vrchní soud potvrdil schválení reorganizačního plánu Oleo Chemical, rozhodnutí je pravomocné

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vrchní soud v Praze vydal ve čtvrtek usnesení, kterým potvrdil schválení reorganizačního plánu předloženého společností Oleo Chemical. Rozhodnutí tak nabylo právní moci. Insolvenční řízení Oleo Chemical tím vstupuje do své poslední fáze a věřitelé se po třech letech od prohlášení úpadku dočkají částečného, ale ve srovnání s konkurzem pro ně mnohem výhodnějšího uspokojení svých pohledávek. Uvedl to mediální zástupce společnosti Jaroslav Pomp.

Podle soudem pravomocně schváleného reorganizačního plánu a znaleckých posudků zpracovaných soudem ustanoveným znalcem získají zajištění věřitelé podle Pompa výrazně vyšší míru uspokojení svých pohledávek ve srovnání s uspokojením v konkursu, když na jejich uspokojení bude vyhrazeno přes 277 milionů Kč. Nezajištění věřitelé by v konkurzu neobdrželi žádné uspokojení, zatímco v reorganizaci je pro ně připraveno nejméně 77 milionů Kč, ale v případě úspěchu OCH v incidenčních sporech a po vypořádání pohledávek s přednostním pořadím ještě o desítky milionů více.

Soud rovněž odmítl všechny odvolací důvody věřitele Ravak a s ním spolupracujících tří věřitelů, kteří prosazovali konkurz a zároveň odmítl jako nedůvodné a nepřípustné opětovné námitky podjatosti, které tito věřitelé vznesli proti soudkyni Městského soudu v Praze Margitě Víškové.

Odvolací senát konstatoval, že předložený reorganizační plán není v rozporu s insolvenčním ani jiným zákonem. Na předloženém reorganizačním plánu ani na jednání dlužníka neshledal nic nepoctivého a vzhledem k tomu, že předložená reorganizace jednoznačně představuje výhodnější řešení pro věřitele oproti konkurzu, byly tak podle něj splněny všechny podmínky pro pravomocné potvrzení schválení reorganizačního plánu.

„Včerejší rozhodnutí Vrchního soudu považujeme za klíčové z pohledu schopnosti dokončit reorganizaci společnosti Oleo Chemical, uspokojit věřitele, zachovat provozuschopnost výrobního závodu a vice než 100 pracovních míst,“ uvedl Jaroslav Jandura, člen představenstva společnosti Oleo Chemical.

„K splnění tohoto hlavního cíle jsme od začátku přistupovali s plnou odpovědností a poctivými úmysly v maximální možné míře uspokojit věřitele. Usnesení Vrchního soudu vnímáme jako potvrzení oprávněnosti zvoleného řešení. Osobně věc vnímám i jako obrovskou satisfakci po všech útocích, které proti mně osobně i jiným členům představenstva, soudcům a dalším účastníkům insolvenčního řízení vedli někteří věřitelé”, dodal Jandura.

Jeden z hlavních věřitelů – společnost Ravak dnes v reakci uvedla, že s rozhodnutím nesouhlasí a že podá dovolání k Nejvyššímu soudu, případně stížnost k Ústavnímu soudu.

Aktuální usnesení vrchního soudu naopak vítá společnost Temperatior, která poskytnutím úvěru 400 milionů Kč umožní Oleo Chemical vypořádání se s věřiteli. „Temperatior je připraven splnit své závazky, ke kterým se zavázal v rámci pravomocně schváleného reorganizačního plánu. Počítáme s tím, že budeme investovat další prostředky do dokončení výstavby unikátní výrobní technologie, kterou jsme vyvíjeli více než pět let. Výroba biopaliva druhé generace přispívá k naplňování evropských emisních norem, a podílí se tak na zlepšování životního prostředí,“ uvedl dnes ředitel firmy Michal Fišer.

Plán reorganizace Oleo Chemical řeší soudy několik let, během nichž nastalo několik zvratů. Městský soud v Praze nejprve v roce 2017 schválil reorganizační plán společnosti formou fúze s firmou Temperatior, loni v červenci však reorganizační plán zamítl a poslal Oleo do konkurzu, o který dlouhodobě usiluje společnost Ravak. Loni v listopadu ale opětovně reorganizační plán firmy schválil, když mu záležitost k projednání vrátil právě Vrchní soud v Praze.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY