Pondělí, 25. října, 2021

Zneužití speciálních sil armády? U soudu by v  případu měly padnout závěrečné řeči

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Případ obchodu s padělanými cigaretami, v němž celní správa zneužila k nezákonnému sledování armádní specialisty, se blíží ke konci. Dnes by měli obhájci pronést závěrečné řeči a vynesení rozsudku se očekává ke konci května. Nový překlad z vietnamštiny prokázal podezření, že si předchozí tlumočník domýšlel některé části děje. Soudkyně ale námitky advokátů kvůli tomuto problému nevyslyšela.

Dvadvacátého května by mohl u Krajského soudu v Brně padnout rozsudek v kauze obchodu s padělanými cigaretami. Celní správa zneužila při sledování podezřelých armádní specialisty z prostějovské 601. skupiny speciálních sil. Případ byl Českou justicí podrobně zdokumentován, včetně toho, jakou roli v něm hrál bývalý náměstek celníků Robert Šlachta.

Brněnský krajský soud rozplétá případ překupníků cigaret od počátku roku. Na lavici obžalovaných usedá každé líčení celkem devět obviněných převážně vietnamského původu. Obžaloba je viní z toho, že po delší dobu dováželi do republiky z Polska velké množství padělaných cigaret – státu způsobili neodvedením spotřební daně škodu přes 20 milionů korun, výrobci pak porušením práv k ochranné známce přes jeden a půl milionu.

Toto líčení se ovšem dalším podobným vymyká. Celní správa, která případ rozjela, se v něm dopustila zásadního právního přehmatu. Ke sledování v červnu loňského roku prokazatelně nezákonně zneužila vojáky z prostějovské 601. skupiny speciálních sil.

Nový překlad odposlechů

Při projednávání věci se objevil  další problém. Krajský soud v Brně rozhodl o tom, že se musely znovu přeložit odposlechy z vietnamštiny. U soudu totiž vyšlo najevo, že tlumočník, který celníkům tlumočil v reálném čase záznamy ze sledování, respektive odposlechů, přepisy doplňoval o své kreativní poznámky.

Že mají být dnes předneseny závěrečné řeči, a že soud spěje velmi pravděpodobně k závěru, České justici potvrdil advokát jednoho z obžalovaných Vít Dubový. „Ano, soud upozornil, že pokud nedospěje k názoru, že je třeba provést ještě nějaké další důkazy (návrhy na ně podány byly), prohlásí dokazování za ukončené a vyzve k přednesení závěrečných řečí 11. května s tím, že další plánované jednání by se mělo konat 22. května,“ konstatoval Dubový.

Na posledních soudních líčeních postupně vyplynulo najevo, že se v přepisech z odposlechů z vyšetřování celníků objevovaly osoby a čísla, která s reálným dějem nesedí. Pro celní správu v době vyšetřování pracoval tlumočník Hoa Doan. Na to, že v jeho překladech „něco nesedí“ upozornil jeden z obžalovaných. Soud povolal jiného tlumočníka Viet Hai Danga a ten námitky obžalovaného potvrdil. Soud kvůli tomu na začátku února znovu přehrával odposlechy celní správy a tlumočník Viet Hai Dang je konfrontoval s přepisy pořízenými Hoa Doanem. „Neslyšel jsem, jak volaný Vietnamec řekl 33,5, řekl 33, pak něco, pak mu do toho skočil a neslyšel jsem, volaný řekl něco o 33,5… …Já jsem už vysvětlil, že to, co je v závorkách, je to, co si myslí tlumočník, ale 2,5 LM padlo, 2 červených West padlo… …Pokud se týká údaje v závorce 250 kartonů, padlo 2,5 LM a 2 červených West, ale to, co je v závorce, to si myslí tlumočník… …Obsah je dobrý, akorát 3,5 – 4 tisíce, tak slovo ´tisíce´ tam nebylo… …Obsahově odpovídá, ale ´aby jeho tchán Hungovi donesl´ to doslova nebylo, bylo „aby někdo mu to donesl“, tchán tam nepadlo,“ rozporoval soudem pozvaný jiný tlumočník přepisy odposlechů celní správy.

Advokát jednoho z obžalovaných Vít Dubový posléze položil novému tlumočníkovi otázku: „Oslovovaly se osoby?“ A tlumočník Viet Hai Dang odpověděl: „Ne, jsou tam hlasy dvou, pan tlumočník poznal, komu patří hlasy, ale jméno tam vůbec nepadlo.“ Právník pokračoval: „Zaznělo tam něco o cigaretách?“ A tlumočník zareagoval: „Ne, zaznělo tam LoMo, vepřové nožičky, Kozy, i ta čísla.“ Advokát pokračoval: „Padlo tam slovo ´kartonů, boxů, krabiček´?“ Tlumočník odvětil: „Nepadlo, pan tlumočník to dal vždycky do závorek.“ Právník Dubový pokračoval: „Baví se tam o nějakých penězích?“ Tlumočník prohlásil: „Ne, nějaké číslo padlo, kolem 330, pan tlumočník to domyslel, všechno bylo v závorkách, když si to myslí v celkovém kontextu.“

Právník posléze shrnul konfrontaci přepisů odposlechů s jiným tlumočníkem následovně: „Mám za to, že hovory jsou přetlumočené velice špatně, protože tak, jak posloucháme, pan tlumočník u každého hovoru říká, že tam zaznívají jiné věci, než tam původní tlumočník zapsal, byť konstatuje, že obsahově jsou stejné, z toho my si nemůžeme udělat závěr o tom, co v rozhovoru zaznělo nebo ne. Pokud máme sedmiminutový hovor, ve kterém původní tlumočník konstatuje, že hovoří Hung s Longem, že hovoří o cigaretách, o nějakých množstvích a o nějakých penězích, které za to potřebují a pan tlumočník řekne ´nezazněl tam Hung, nezazněl tam Long, nezazněly tam cigarety, kartony, koruny´, tak ten hovor je nepoužitelně přeložený. Z mého pohledu by se měly vzít ty hovory a přeložit slovo od slova, ty, které chce použít obžaloba v rámci dokazování pro to, aby dokázala vinu obžalovaných, s tlumočnickou doložkou.“ O nový překlad odposlechů hned na to zažádali i ostatní advokáti.

Soud ovšem podle advokáta Dubového nařídil překlad pouze části zaznamenaných odposlechů, překlady mají 221 stran. Obhájci tvrdí, že měli na prostudování nového překladu velmi málo času. „Soud obhajobě vyšel vzhledem k omezením nouzového stavu vstříc v tom, že tyto překlady zaslal do datové schránky, aby se s nimi mohla obhajoba seznámit. Já osobně jsem je obdržel 24. 4. s tím, že jednání bylo dne 29. 4., tj. k seznámení byl prostor dvou pracovních dnů. Porovnáním nových překladů s doslovným přeložením komunikace s podkladem, s nímž, jako se soudním překladem (kterým však tento podklad není), pracovalo státní zastupitelství mimo jiné v obžalobě, lze u konkrétních hovorů vyčíst, že vámi uváděné rozpory se tam skutečně vyskytují. Tato skutečnost byla soudu namítnuta s požadavkem na dopracování překladů všech hovorů, aby se ukázalo, že ani ve zbývajících (již přehrávaných, avšak netlumočených) hovorech nejsou tvrzení obžaloby ve skutečnosti podložena,“ vysvětlil Dubový.

Byli přibráni další tlumočníci

Soud vnímá problém s překlady odposlechů jako nikterak zásadní vadu. „Obhájci obžalovaných napadli způsob provedení důkazu, kdy překlady pořízených odposlechů v rámci přípravného řízení nebyly opatřeny formálně razítkem tlumočníka, který byl řádně v přípravném řízení přibrán,“ uvedla před časem asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí Klára Belkovová.

Tuto námitku podle ní soud shledal relevantní, a proto přistoupil k tomu, že se v hlavním líčení přehrávaly pořízené odposlechy. „A tlumočník, který byl přibrán soudem pro hlavní líčení, je překládal v průběhu hlavního líčení, respektive kontroloval obsah překladů učiněných v přípravném řízení s autentickou nahrávkou. Je pravdou, že překlady hovorů z přípravného řízení jsou opatřeny vlastními poznámkami tlumočníka, a to v závorkách, kdy tento tlumočník byl soudem ve věci vyslechnut a on se k tomu vyjádřil, jakož se vyjádřil i k dalším okolnostem týkající se jeho činnosti tlumočníka v této konkrétní věci,“ pokračuje Belkovová. V současné době soud prý nebude hodnotit jeho výpověď, neboť s tou se vypořádá jako s jakýmkoli dalším provedeným důkazem až v meritorním rozhodnutí.

„Pokud se týká dalšího postupu, ve věci byli přibráni další tlumočníci z vietnamštiny, kteří v současné době mají za úkol zajistit překlady zaznamenaných hovorů tak, aby tyto překlady mohly z procesního hlediska řádně sloužit jako důkaz v řízení před soudem,“ uzavřela odpovědi na otázky České justice mluvčí soudu.

Přestože mají být dnes čteny závěrečné řeči, advokáti ještě před víkendem neobdrželi přepis z posledního konaného hlavního líčení. „Nemám ho,“ potvrdil ve středu odpoledne České justici advokát Vít Dubový.

Nezákonné sledování

Poněkud stranou zájmu zůstává skutečnost, že tím, kdo v kauze pašování cigaret zásadním způsobem porušil zákon, byla i Celní správa. Česká justice k tomuto případu shromažďuje důkazy přes rok. Vše začalo touto žádostí celníků z června roku 2018, akce dostala krycí název Richard.Přestože se Celní správa snaží důkazy k nezákonnému sledování od počátku marginalizovat, moc jí to nejde. Utajovanou operaci totiž potvrdili jak ministr obrany Lubomír Metnar, tak ministryně financí Alena Schillerová (oba za hnutí ANO) v odpovědích na interpelace šéfky sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS). I když vládní politici používají jinou terminologii, než sledování. O tom, že Celní správa porušila zákon a ke sledování si najala vojáky v rámci „součinnostního cvičení“, jak byla ostrá akce pojmenována, nemělo tušení až do otevření skandálu ani státní zastupitelství, jak přiznal vloni na jaře tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Sledování v rámci takzvaného součinnostního cvičení není v českých ozbrojených složkách žádnou novinkou. Na takzvané cvičky jsou čas od času povoláváni i příslušníci tajných služeb. Že jsou nasazení do ostré sledovací akce, která má být využita v trestním řízení, se ale většinou nedozví. Pod roušku „součinnostních cvičení“ pro policii nebo celníky se totiž vyjma testování nové techniky či sehrávání nově postavených týmů, snadno schová právě sledování, které by jinak odporovalo liteře zákona. Proto možná není zneužití prostějovských specialistů celníky k nezákonnému sběru informací či důkazů, prvním takovým případem a měly by se jimi zabývat kontrolní orgány Poslanecké sněmovny.

To, že šlo o ostrou akci, v rámci které byly nezákonně získávány důkazy pro trestní řízení, potvrzuje mimo jiné děkovný dopis náměstka Celní správy a šéfa odboru pátrání Roberta Šlachty, který v den ukončení operace poslal náčelníkovi Generálního štábu Aleši Opatovi, který jako jeden z několika činovníků tento zásah umožnil. „Chtěl bych tímto poděkovat… …za vynikající a vstřícnou spolupráci při realizaci opatření, která podstatnou měrou přispívají k následnému ustanovení osob, které se… …přímo podílí na závažné hospodářské trestné činnosti. Přičemž Vámi prováděnými operativními úkony dochází k řádnému objasnění skutkově náročné trestné činnosti,“ napsal v den ukončení ostré operace vojáků z Prostějova, 15. června 2018, Robert Šlachta Aleši Opatovi.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY