Exekutorská komora odpověděla od ledna 450 dotazů, kvůli složitosti exekučního řádu se ptají i účetní

Exekutorská komora České republiky vede, provozuje a spravuje Centrální evidenci exekucí podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti Foto: archiv

Službu, která byla zavedena zejména pro sociálně slabé, využívají i účetní, ale i další osoby, které jsou dotčené exekucí. Exekutorská komora provozuje na své náklady on-line poradnu  na svém webu každé úterý od 9-12 hodin a od začátku roku odpověděla na 450 dotazů. Odpovědi jsou složité tak, jak složité exekuční řízení. Exekuční řád je komplikovaný a judikatura rozkolísaná.

Jak to funguje? V konkrétní den se na webu objeví formulář, kde tazatel vyplní své jméno, ale také musí identifikovat, z jaké pozice se ptá a jaké je jeho postavení v řízení nebo jaký je jeho vztah k povinnému nebo oprávněnému.  Poradnu původně určenou sociálně slabým, totiž využívají všichni.

Kdo je na druhé straně?

„Online poradna Exekutorské komory ČR je určena především neznalým účastníkům řízení a sociálně slabším vrstvám obyvatelstva; většinou tedy těm, kteří se v komplikovaném exekučním řízení nevyznají a nemohou si dovolit jinou kvalifikovanou právní pomoc. Dotazy pokládají jak oprávnění a povinní, tak i jiné, exekučním řízení dotčené, osoby. Často se tak setkáváme například s dotazy mzdových účetních, kteří potřebují poradit v oblasti provádění srážek ze mzdy a podobně,“ uvedla na dotaz České justice mluvčí Komory Lenka Desatová.

Protože dotazy se samozřejmě opakují, vyhotovila Komora sekci nejčastěji kladených otázek:. „Exekutorská komora ČR analyzovala nejčastější dotazy a umístila je přímo na webovou adresu bezplatné online poradny. Mnozí tazatelé se tak mohou dozvědět odpověď na svůj problém okamžitě i bez nutnosti položit dotaz,“ upozorňuje mluvčí. „Kvalifikované odpovědi zpracovávají exekutorští koncipienti a kandidáti v rámci vzdělávání, dále se dotazy zabývají právníci Exekutorské komory ČR. Jedná se tedy o osoby detailně seznámené s právní problematikou exekucí,“ dodává mluvčí na dotaz, kdo „sedí na druhé straně.

Komplikované řízení, rozkolísaná judikatura

Při pročítání nejčastěji kladených dotazů se však v mnohdy kostrbatých odpovědích a právních formulacích nebo citacích zákonů může tazatel snadno ztrácet. Člověk neznalý práva a neschopný číst právo a rozumět mu, nemusí vůbec pochopit, co je mu sdělováno.

S tím souhlasí i mluvčí Komory. „Odpovědi skutečně mohou někdy na první pohled působit komplikovaně. Jedná se však o problém, který je bohužel dán nesmírnou komplikovaností exekučního řízení. Vždyť samotný exekuční řád byl od svého vzniku v roce 2001 novelizován již více než 50krát. Mnohými novelizacemi prošel také občanský soudní řád upravující jednotlivé způsoby provedení exekuce. Už jen z toho plyne poměrně značná komplikovanost exekučního řízení, která je dále často prohlubována rozkolísanou judikaturou. Pro náležité obsažení problematiky, na kterou se tazatel ptá, je proto nutné nahlížet na věc komplexně tak, aby předaná rada mohla být tazateli skutečně ku prospěchu,“ uvádí k dotazu České justice.

„Z odezvy, kterou máme, nicméně vyplývá, že odpovědi jsou většinově přijímány kladně. V případě, že někdo odpovědi nerozumí, může v poradně položit doplňující dotaz. Lze dodat, že Exekutorská komora ČR dlouhodobě usiluje o vytvoření nového moderního a jednoduchého exekučního řádu, který by byl srozumitelný pro účastníky řízení i ostatní osoby. K tomu však bohužel neexistuje politická vůle a namísto toho se setkáváme neustále s dalšími a dalšími dílčími novelizacemi, která nadále znesnadňují již tak složité exekuční řízení,“ dodává k tomu mluvčí Komory.

Nejbližší vysílání příští úterý

Od ledna takto Komora odpověděla 450 dotazů: „Naši poradci zodpověděli v rámci online poradny od začátku roku 2020 již téměř 450 dotazů. Od roku 2017, kdy tyto služby začala Komora poskytovat, bylo přibližně 3.000 dotazů. Je třeba doplnit, že poradna je zpřístupněna každé úterý od 9:00 – 12:00 hodin, prostřednictvím webového formuláře. Exekutorská komora ČR přitom na sebe bere veškeré náklady na technické a personální zajištění online poradny,“ uvádí k on-line poradně mluvčí Komory Lenka Desatová.


Nejbližší poradny

30.06.2020 od 9:00do 12:00 hod.

Přehled dalších termínů on-line poraden pro rok 2020:
26.5.2020, 2.6.2020, 9.6.2020, 16.6.2020, 23.6.2020, 30.6.2020, 7.7.2020, 14.7.2020, 21.7.2020, 28.7.2020, 4.8.2020, 11.8.2020, 18.8.2020, 25.8.2020


Irena Válová

Sdílejte
Předchozí článekSoudce Pejchal: Svoboda žádá osobní odvahu a statečnost, ale také dávku laskavosti k druhým
Další článekŽalobce se v kauze dopravního podniku domáhá přehrání odposlechů
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.