GIBS: Počet trestných činů v bezpečnostních složkách v roce 2019 poklesl

Nejvíce obviněných bylo z řad policistů Ilustrační foto: GIBS

Počet trestných činů v bezpečnostních složkách v loňském roce poklesl. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) má za sebou rok po reorganizaci, kdy soustředila prověřování a vyšetřování pod teritoriální odbory a toto rozhodnutí si chválí. Vyplývá to z výroční zprávy inspekce, kterou má Česká justice k dispozici.

GIBS v loňském roce prověřovala podezření z protiprávního jednání osob sloužících v bezpečnostních složkách v celkem 437 případech a identifikovala celkem 582 osob podezřelých z protiprávního jednání. K zahájení trestního stíhání došlo ve 113 případech a v 9 případech bylo sděleno podezření z trestné činnosti ve zkráceném přípravném řízení. Ve zkráceném řízení se trestní stíhání obviněného nezahajuje usnesením jako u „klasického“ trestního řízení, stačí, pokud je podezřelému nejpozději při začátku výslechu sděleno, z jakého skutku je podezřelý a jaký je v tom spatřován trestný čin. Formálním zahájením trestního stíhání je až následné podání návrhu na potrestání u soudu. „Trestně stíháno bylo celkem 142 fyzických osob, z toho 91  příslušníků policie, 18 příslušníků Vězeňské služby, 7 příslušníků celní správy,“ stojí v ještě neschválené výroční zprávě inspekce za rok 2019, kterou Česká justice získala. Ve zkráceném řízení pak byly řešeny kauzy 8 policistů, 3 zaměstnanců Vězeňské služby, plus 15 civilních osob. „Ve srovnání s rokem 2018 se jedná o pokles o 46 trestně stíhaných osob,“ konstatuje GIBS.

Stejně jako v roce 2018 zůstává regionem s největším počtem trestně stíhaných osob území hlavního města Prahy s 25 osobami, přestože zde došlo v roce 2019 k výraznému poklesu 16 případů. Regiony s nejnižším počtem trestně stíhaných osob byly Pardubický kraj 4 (+3) osoby a Kraj Vysočina 3 (+2) osoby.

Inspekce ve zprávě pozitivně hodnotí reorganizaci, která byla zahájena 1. ledna 2019. Změna na úseku trestního řízení GIBS spočívala zejména ve sjednocení do té doby rozdělených linií prověřování a vyšetřování, které nově spadají pod pravomoc pouze jednoho vedoucího teritoriálního oddělení. Reorganizaci od počátku tvrdě kritizoval zakládající ředitel GIBS Ivan Bílek.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jan Hrbáček