Úterý, 2. března, 2021

Homosexuální rodiče žijící v USA chtějí uznání osvojení v ČR, vláda to odmítá

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stejnopohlavní pár, trvale žijící v USA, žádá tuzemské soudy o uznání rozhodnutí soudu státu New Jersey, kterým bylo rozhodnuto o osvojení dvou nezletilých dětí. Jeden z partnerů je český občan, druhý je z Trinidadu a Tobaga. Aby jim mohl Krajský soud v Praze vyhovět, žádá předsedkyně senátu Martina Kasíková Ústavní soud o zrušení části zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém. Zpravodajem ve věci sp. zn. Pl. ÚS 6/20 je soudce Pavel Šámal.

Partneři spolu žijí od roku 2000. V roce 2007 vstoupili v New Jersey do registrovaného partnerství. To bylo následně právně uznáno i v ČR. O dvě děti, které umí česky i anglicky, pečují již přes 10 let. Oba muži jsou tak podle práva státu New Jersey právními rodiči společně osvojených dětí a chtějí být jako rodiče osvojených dětí uznáni i tuzemským právem. Navštěvují totiž kvůli příbuzným často ČR a obávají se, co by se stalo, kdyby je zde postihla nějaká komplikace. Takové uznání ale český právní řád zatím znemožňuje. Proto soud prvního stupně požadavek páru zamítl s tím, že děti nejsou osvojené dle tuzemského práva.

Paragraf 63 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém zní: „Jestliže v době osvojení byl osvojitel, některý z osvojitelů nebo osvojenec státním občanem České republiky, uznávají se cizí rozhodnutí o osvojení v České republice, jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva. Pro řízení o uznání platí ustanovení § 16 odst. 2.“ Krajský soud v Praze požaduje zrušit v ustanovení § 63 odst. 1 ZMPS tučně zvýrazněnou část první věty.

Napadené ustanovení podle krajského soudu znemožňuje uznání tohoto zahraničního rozhodnutí na území ČR a je tak v rozporu s čl. 10 odst. 2 (právo na rodinný život) a čl. 36 odst. 1 (právo na přístup k soudu) Listiny. Neumožňuje totiž soudu poskytnout ochranu rodinnému životu osvojitelů a osvojenců, kteří mají oprávněný zájem na vyřešení právního postavení rodiny a jejích jednotlivých členů na území České republiky, přestože jejich rodina vznikla právně v cizím státě. Krajský soud také argumentuje zájmem dítěte a upozorňuje na to, že ustanovení nyní brání podobnému uznání i v případě, že jde o heterosexuální pár.
Soud dále upozorňuje, že ustanovení bylo zjevně přijato v úmyslu zabránit osvojení párem v případě, kdy se lidé snaží obejít tuzemskou právní úpravu v zahraničí. K tomu však v tomto konkrétním případě nedošlo a rodina vznikla legálním způsobem.

Ústavní soud se standardně vlády táže, zda chce do řízení vstoupit. Podle informací České justice zástupci kabinetu zrušení části zákona odmítají.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY