Hospodaření advokátů: Muzikář převážně ve ztrátě, Kinstellar to s daněmi nepřehání a partneři Dentons daní jako fyzické osoby v zahraničí

Česká justice mapuje hospodaření advokátních kanceláří Foto: STC

Advokátní kancelář Skils (dříve Weil, Gotshal & Manges) měla za posledních šest let tržby přesahující 2 a půl miliardy korun, významnou část z toho z veřejných zakázek. Státu ale odvedla daň z příjmů právnických osob ve výši pouhých 0,78% k tržbám. Jako jediná z 10 největších advokátních kanceláří byla 4 ze 6 po sobě jdoucích let ve ztrátě, což je u poskytování právních služeb značně neobvyklé. Ostatní advokátní kanceláře z první desítky vykazovaly v uplynulých letech zisky. Do ztráty se jim nepodařilo propadnout v žádném ze sledovaných roků. 

Při mapování výkonů „top desítky“ Česká justice narazila na zajímavé skutečnosti ohledně hospodaření některých advokátních kanceláří. Jedna advokátní kancelář, Dentons, neplatí daně v České republice a její partneři daní svoje příjmy jako fyzické osoby. Některé pak platí mnoho let zanedbatelné daně oproti gigantickým veřejným zakázkám, což zavdává řadu otázek. Jde o už zmiňovanou advokátní kancelář Karla Muzikáře – Skils. 

 V závěsu za Skils je pak advokátní kancelář Kinstellar. Celkové tržby této kanceláře v letech 2015 – 2019 činily 1 155 858 000 korun, celková zaplacená daň v letech 2015 – 2019 pak 16 792 000 korun. Poměr celkové zaplacené daně z příjmu právnických osob na tržbách pak vygeneroval číslo 1,45%.

Ostatní právní firmy se přitom v tomto porovnání pohybují od 4% výše, a převládají ty s 5% a výše (viz níže tabulka, kterou Česká justice sestavila). Z tabulky také vyplývá, že kancelář Karla Muzikáře dosahuje v porovnání s ostatními kolegy při vysokých tržbách tragických hospodářských výsledků.

Čtěte také: TOP 10 advokátních kanceláří: Ekonomicky se jim daří, ve ztrátě byla jen Skils Karla Muzikáře

Při ročních tržbách přes 400 milionů korun v letech 2014-2016 a 2018 vykazovala Weil, Gotshal & Manges (dnes Skils) mínusové výsledky hospodaření před zdaněním. Advokátní kancelář Skils je z top 10 jedinou, která vykazuje takováto červená čísla. Například lídr trhu Havel&Partners měla ve srovnatelném, ale o rok kratším období (čísla za rok 2019 ještě nebyla zveřejněna), tržby 2 864 798 000 korun, zaplatila daň ve výši 142 775 000 korun a poměr celkové zaplacené daně na tržbách činil 4,98%. Výsledky hospodaření u Havlů před zdaněním s jednou výjimkou vždy překročily 100 milionů korun.

Třetí největší advokátní kancelář Karla Muzikáře – Skils (dříve Weil, Gotshal & Manges) – měla v letech 2014-2019 tržby 2 577 538 000 korun. Státu nicméně odvedla daň ve výši pouhých 20 035 000 korun. Čtvrtá největší advokátní kancelář – PRK Partners – přitom v o rok kratším období a při významně menších tržbách odvedla státu 97 milionů korun. Průměrně platí na daních dokonce více než 7% ze svých tržeb.

A ještě jedno zajímavé porovnání nabízí nedávno zveřejněná čísla za rok 2019, se kterými si nyní Skils na rozdíl od ostatních malinko pospíšila. Advokátní kancelář Karla Muzikáře za loňský rok při srovnatelných tržbách vykázala na své poměry historicky jednoznačně nejvyšší výsledek hospodaření před zdaněním, 77 642 000 korun, a na daních odvedla 13 684 000 korun. Zdá se, že minimálně za rok 2019 tudíž nebude muset čelit nepříjemným otázkám ohledně svého hospodaření. 

Dentons daní ve Velké Británii

Další pozoruhodností je, že druhá největší advokátní kancelář Dentons neplatí daň z příjmu právnických osob v České republice. Čím je to způsobeno? Devět z desti advokátních kanceláří v „top desítce“ působí v České republice jako společnosti s ručením omezeným. A jako takové podléhají dani z příjmu právnických osob, která je vykazována v účetní závěrce ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Dentons v České republice působí jako organizační složka zahraniční právnické osoby, Limited Liabilty Partnership (LLP) – volně přeloženo jako partnerství s ručením omezeným, založené a zaregistrované ve Spojeném království. Toto partnerství v Británii nepodléhá dani z příjmu právnických osob, ale výtěžek podnikání je rozdělen mezi partnery a zdaněn jako jejich osobní příjem.

„A proto je i zisk organizační složky v České republice rozdělen mezi partnery a je jimi zdaněn daní z příjmu fyzických osob. Z toho vyplývá, že v roce 2018 partneři „vlastníci“ LLP zaplatili na dani z příjmu fyzických osob částku v ekvivalentu řádu milionů eur. Nemůžeme zveřejnit přesnou částku, neboť se jedná o důvěrnou osobní informaci partnerů. Ale můžeme konstatovat, že částka zaplacená na dani z příjmu převyšuje vámi uvedenou nejvyšší částku zaplacenou na dani z příjmu,“ sdělil za Dentons Lukáš Porkert.

A dodal: „Můžeme vás ujistit, že v Dentons pracujeme na nejvyšší úrovni stavovské etiky a profesionálního chování, a to včetně řádného plnění našich daňových povinností. Dovolujeme si vás proto požádat o to, abyste buď naši kancelář z tabulky vyňal, nebo dostatečně vysvětlil, že daně jsou placeny přímo partnery, tak aby se předešlo matení čtenářů.“

Jan Hrbáček