Městský soud navrhuje zrušení části zákona o soudních poplatcích

Poplatky mají regulovat přístup k soudům Foto: archiv

Soudy by měly mít možnost přihlížet k důvodům, pro které nedošlo k včasnému zaplacení soudního poplatku a nedocházelo tak k automatickému zastavování soudních řízení v případě, že se tak stalo z omluvitelných důvodů. Zrušení příslušného ustanovení zákona o soudních poplatcích navrhuje Ústavnímu soudu (ÚS) soudce Městského soudu v Praze (MS) Tomáš Novosad.

S návrhem na zrušení příslušného ustanovení § 9 odstavce 1 zákona o soudních poplatcích se na ÚS obrátil Novosad na základě případu, v němž se žalobce domáhá u soudu ochrany osobnosti. Chybou České pošty však včas nezaplatil soudní poplatek. Obvodní soud pro Prahu 2 (OS) tak řízení zastavil, proti čemuž se žalobce odvolal k MS v Praze, kde o věci rozhoduje právě Novosad jako předseda senátu.

Novosad zjistil, že žalobce poplatek opravdu zaplatil, a to včas, prostřednictvím poštovní poukázky. Chybně však vyplnil údaje o čísle účtu. Pošta jej ale o neprovedení platby neinformovala a čekala na reklamaci, žalobce se tak o nezaplacení poplatku dozvěděl až z oznámení soudu o zastavení řízení.

Soudce upozorňuje ve svém podání ÚS, že příslušné ustanovení („K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“), které neumožňuje soudům přihlížet k důvodům nezaplacení soudního poplatku, se do zákona dostalo novelou, která je účinná od září 2017. Smyslem této novely bylo vést podavatele k plnění poplatkové povinnosti a nezatěžovat soudy zbytečnou agendou. Výsledkem je ovšem podle soudce Novosada druhý extrém, kdy je žalobcům odpírán přístup soudu, a to i v případech, kdy za pochybení přímo nemohou.

MS v Praze se pokusil problém řešit při poslední novele zákona o soudních poplatcích, kdy v rámci připomínkového řízení MS v říjnu minulého roku požádal ministerstvo spravedlnosti o příslušnou úpravu. Ministerstvo to ovšem odmítlo se zdůvodněním, že ustanovení je v platnosti pouze krátkou dobu a nebylo dosud možné vyhodnotit jeho efektivitu. Tudíž nebylo jiné řešení než se obrátit na ÚS s návrhem na zrušení tohoto ustanovení.

Podle materiálu pro vládu, který má Česká justice k dispozici, se doporučuje, aby vláda do řízení vstoupila a ministryně spravedlnosti návrh odmítla.

Petr Dimun